About Peder Persson

This author has not yet filled in any details.
So far Peder Persson has created 99 blog entries.

Borås Event – attraktivt för Boråsare och turister

”Walkable” och ”loveable” är parametrar som beskriver en attraktiv destination.

Helena Alçenius, VD för Borås TME och Akademiplatsen AB.
– På åttiotalet var Borås identitet Ellos postorder och djurparken. Borås Djurpark finns kvar och vi är idag en av få orter som har en sådan anläggning. Från att ha legat utanför staden börjar vi se att avståndet krymper och staden förtätas. Djurparken ligger i Knalleland som är ett område med mycket handel, sport och aktiviteter. Borås Arena, Borås simarena, Ryahallen och Ryavallen för friidrott med flera sporter, lekland, Upzone, utomhusbad och med planer på ny ishall och flera etableringar är att vänta.

På vägen mot Knalleland ligger bland annat Högskolan, Borås Kongress, Simonsland med Textilmuseet, Textil Fashion Center med vision om att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode.

Målet är att sträckan Stora Torget till Knalleland skall förtätas för att upplevas större och modernare. Med urbana stråk, mer bostäder och annan etablering möjliggör det att destination och plats hänger ihop.

– Hur lång tid kommer det att ta? Stadens strategi ligger klar och när det finns en gemensam målbild är det både lättare och bättre för fastighetsägare och entreprenörer. Då är det bra om någon tar på sig ledartröjan och uppmanar till samarbete. IBAB visar dessa signaler när man bygger ett lekland för Borås Stad mitt i eventområdet med övriga aktörer som nära grannar, säger Helena Alçenius.

2020-05-02T14:42:23+00:002020/05/02|

Brett samarbete för fler etableringar längs det Norra stråket

Det ”Norra urbana stråket” är ett av Borås Stads projekt för att bygga ihop centrum med Knalleland.

Johan Ekeblom är Borås Stads samordnare för ”Urbant Stråk Norr”.
– Det handlar om att fokusera på utbyggnad av bostäder, handel och att skapa attraktiva gångstråk i båda riktningar, säger Johan Ekeblom. Att vi glider längre och längre norrut är en förflyttning som har skett genom åren och staden vill nu blanda upp området med fler bostäder då det finns yta att ta av. Det är viktigt att påpeka
att det inte handlar om att byta ut något utan snarare att komplettera.

– Förutom sträckan från Simonsland till Knalleland finns det flera intressenter som vill etablera sig vid den fysiska platsen vid Borås Djurpark. Industribyggnader i Borås AB, IBAB, bygger där ett aktivitetshus. Man är samtidigt intresserad av att få till samordning i området för att få ut ännu mer effekt av kommande etableringar.

– I höst kallar vi samman till en större workshop där vi hoppas på kreativt engagemang från Borås fastighetsägare och näringsliv. Under två halvdagar är ett av målen att få till stånd ett brett samarbete för fler etableringar utmed det norra urbana stråket, säger Johan Ekeblom.

2020-05-02T14:43:05+00:002020/05/02|

Ny byggnad för lek och rörelse

 
Det är vi som bygger den nya fastigheten på Borås Event. Projektledare Joakim Jison Sund och Neno Ristic, TrueHouse, projektledare Fredrik Johansson, Wästbygg, rivningsansvarig Stefan Hallberg, STC, beställare Anna Axekulll, IBAB, David Toftin, Lff ansvarar för rivning av Rotundan tillsammans med STC och projektchef för totalentreprenaden är Daniel Lyckvik, Wästbygg.

– Rotundan, i Borås Eventområde i Knalleland, är riven och kommer att ge plats för en ny byggnad anpassad för barn- och familjeaktiviteter. Den placeras i anslutning till Borås Simarena, Djurpark och äventyrsparken Upzone, säger IBAB:s fastighetschef Anna Axekull som representerar ägaren och beställaren. Byggytan är ca 3 800 kvm uppdelat på två plan vilka är anpassade för 1 000 personer.

– Det är en hallbyggnad med plintar på stålstomme med klimatskal runt om. Det mesta kommer att fyllas med ett speciellt innanmäte för alla barn att leka i, säger Daniel Lyckvik från Wästbygg som är projektchef för totalentreprenaden.

– Det blir en byggnad som håller över tid och ger flexibilitet för framtiden, säger Anna Axekull. Extra hårt arbete är lagt på exteriören för att ge upplevelse av runda mjuka hörn för att passa in i parkområdet.

Neno Ristic och Joakim Jison Sund från True House är projektledare och kontrollansvariga.
– Våren 2019 påbörjade vi vårt arbete med systemhandling tillsammans med entreprenören. Vårt arbete framöver är att företräda beställaren IBAB och kontraktsadministrera bygget.

Samtliga inblandade tycker att det känns inspirerande att få vara med som samhällsbyggare och är stolta över att skapa något vackert och ändamålsenligt för boråsare i alla åldrar.

2020-02-20T10:37:58+00:002020/02/20|

Patrik Johansson – Ny vd för IBAB

 

I november 2019 tillträdde Patrik Johansson tjänsten som vd för Borås stads fastighetsbolag, Industribyggnader i Borås AB.

Patrik har en bred erfarenhet från flera ledande befattningar i fastighetsbranschen både inom näringslivet och offentlig verksamhet. Senast från Ekasjö fastighetsutveckling AB, där han haft uppdrag som interim konsult i olika organisationer och dessförinnan förvaltningschef i Gislaveds kommun. 

– Jag är mycket glad och ödmjuk inför uppdraget att utveckla Industribyggnader i Borås vidare i framtiden tillsammans med styrelse och kompetent personal, säger Patrik.

Industribyggnader i Borås AB ingår i koncernen Borås Stadshus AB. Företaget skall, enligt ägardirektiv, vara ett komplement till utbudet på orten samt vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten för att bevaka möjligheter för strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 

– Framför oss ligger närmast utveckling av området för Borås Event, uppgradering av Borås Arena 2.0 samt spännande, strategiska fastighetsförvärv för att medverka till stadens utveckling, avslutar Patrik Johansson, vd, Industribyggnader i Borås AB.

2019-12-19T11:22:55+00:002019/12/19|

Bygglov klart för utveckling av Borås Event

 

IBAB:s planer för markområdet, vid den gamla dansrestaurangen Rotundan, är nu närmare ett genomförande. Rivning och sanering pågår och markarbeten beräknas starta i mars 2020. Byggnaden blir 3500 kvadratmeter och hyresgäst är Leos Lekland. 

– I samarbete med stadsarkitekten har vi arbetat för att ta fram en byggnad som passar in i den befintliga miljön tillsammans med bland annat Borås Djurpark, Folkets Park, Alidebergsbadet och Borås Simarena. Fokus har varit att den skall passa bra i omgivningen och följa stadens riktlinjer gällande miljö och tillgänglighet, säger Anna Axekull, projektchef på IBAB.

– Vi ser ett helhetsperspektiv för fortsatt utveckling av området utifrån konceptet Borås Event. Därför skall den nya byggnaden vara flexibel och miljöcertifierad för att kunna användas till olika verksamheter. Vi anpassar alltid våra lokaler för nya hyresgäster. Så också för Leos Lekland gällande inredning, färgsättning med mera, avslutar Anna Axekull

Det var 27 februari 2019 som fastigheten, där bland annat Leos Lekland var hyresgäst, eldhärjades och brann ner till grunden. Det nya hyresavtalet med Leos Lekland har tecknats med en inledande hyresperiod på 12 år.

2019-12-21T22:32:25+00:002019/12/19|

IBAB:s VD Lars Nordin går i pension

 

Lars Nordin går i pension och slutar sin tjänst som VD för, Borås Stads kommunala fastighetsbolag, Industribyggnader i Borås AB.

Han har arbetat femtio år inom byggbranschen. Efter ingenjörsexamen fick han anställning på Armerad Betong för att bland annat anlägga motorväg mellan Kungsbacka och Göteborg. Efter flera sammanslagningar och fusioner blev det slutligen NCC.

– Där fick jag möjlighet att arbeta med olika uppgifter och lärde mig det mesta om byggbranschen, säger Lars Nordin.

– Från att under många år pendlat långa arbetssträckor fick jag 2001 sju minuters gångväg när jag började inom Borås Stad. En intressant och spännande värld öppnade sig som chef för Lokalförsörjningsförvaltningen och sedermera
VD för IBAB.

– IBAB:s moderna kontor ligger i före detta Algotshuset som vi har uppdaterat och anpassat för våra olika hyresgäster. Andra intressanta projekt är Olovsholmsgatan där Borås Stads utbildningsförvaltningar huserar, Borås Arena, Borås Kongresshus och Borås Event med flera.

– Att förvalta fastigheter är också en intressant utmaning där det finns varianter från en provisorisk paviljong till en fastighet som skall fungera i över hundra år.

– De mest intressanta projekten för mig är det första och sista. Motorvägen mellan Göteborg och Kungsbacka samt Borås Kongresshus, avslutar Lars Nordin som samtidigt välkomnar och lyckönskar sin efterträdare.

2019-11-09T13:53:53+00:002019/11/09|

Lediga kontorslokaler

 

– Det är en centrumnära lokal med attraktivt läge på Strömsdalsområdet med adress Svenljungagatan 39, säger IBAB:s fastighetschef Anna Axekull.

I de nyrenoverade lokalerna finns generösa utrymmen för konferensrum, personalmatsal, möjlighet till privat- och besöksentré. I hyrespaketet ingår även ett antal parkeringar i direkt anslutning till fastigheten. Lokalernas storlek och utformning passar till både kontors- och besöksverksamhet.

Till sommaren finns eventuell möjlighet att utöka lokalytan upp till ytterligare 200 kvadratmeter.

För mer information välkommen att kontakta anna.axekull@boras.se

2019-11-09T13:56:03+00:002019/11/09|

Eldriven busstrafik i Borås med NOBINA

 
Nobinas trafikchef Robin Gillberg och IBAB:s fastighetschef Anna Axekull vid Södra Torget där de flesta av Nobinas bussar passerar under dagarna.

IBAB:s hyresgäst, bussbolaget Nobina, är verksam i Strömsdalsområdet på Svenljungagatan 39. Vid bussterminalen finns kontor, tvätt- och verkstadshallar, laddningsplatser för el samt uppställningsplatser för bussar.

– På uppdrag av Västtrafik ansvarar vi för lokaltrafiken i Borås med 68 bussar som körs av våra 190 förare, säger Nobinas trafikchef Robin Gillberg. Under 2020 kommer vi att utvidga verksamheten till att också köra från Borås till Göteborg, Kinna och andra delar av Sjuhärad.

Tillsammans med Västtrafik, driver Nobina ett projekt med helelektrifierad stadsbusstrafik med tio ledbussar som drivs av el märkt Bra Miljöval. De är 18 meter långa och laddas via en snabbladdnings- och en långtidsladdstation. Det finns en vision att vid nästa upphandling, 2027, skall samtliga bussar i Borås vara eldrivna.

– På Strömsdalsområdet finns en rik historik av lokaltrafik, berättar IBAB:s fastighetschef Anna Axekull. Här startade Borås Lokaltrafik AB 1945 under namnet Stadsbussar i Borås AB. Som mest hade bolaget ett sextiotal bussar innan man lämnade över verksamheten till Nobina i april 2017 som då fick i uppdrag av Västtrafik att ombesörja busstrafiken i Borås tätort.

– Vi utvecklar området på Strömsdal och har idag ca 280 kvm lediga kontorslokaler utrustade med köksavdelning samt parkering i direkt anslutning för uthyrning per omgående, hälsar Anna Axekull.

2019-11-09T13:37:47+00:002019/11/09|

Nu är alla på samma plats!

 
IBAB:s personal tillsammans med fastighetstekniker från Servicekontoret församlade i de nya lokalerna i fastigheten Vulkanus. Bakre raden från vänster Roger Lindqvist, fastighetsskötare, Nicolaas Boon, fastighetsförvaltare, Roland Rindemo fastighetstekniker, Jan Olof Edman, projektledare, David Nowén, fastighetstekniker och Janne Nordström, fastighetstekniker.
Främre raden från vänster Leo Tolkkinen Ekonomichef/Koncern, Eva Engberg, kontorschef,Lars Nordin, VD, Anna Axekull, fastighetschef samt Rami Branbo, biträdande projektledare. Foto Peder Persson.
 
När IBAB övertog Borås Lokaltrafik och dess personal i mars 2018 ökade man samtidigt sin personalstyrka.
– Vi är nu sju medarbetare, säger fastighetschef Anna Axekull. Ibland är vi fler då vi har ett gott samarbete med Servicekontoret där våra fastighetsskötare har sin anställning.
 
– Nu arbetar vi tillsammans i ett gemensamt kontor på våningsplan sju och åtta i fastigheten Vulkanus på fabriksgatan 12 mitt i centrala Borås. Vi tänker att detta kommer att ge synergieffekter då verksamheten växer och vi växlar upp för att möta kommande projekt.
 
– Vi är jättenöjda med våra nya lokaler med närhet till varandra och våra hyresgäster vilket ger oss stora fördelar. I fastigheten där Algots fabrik fanns tidigare passerar dagligen cirka två tusen personer där våra hyresgäster är Vuxenutbildningen och Arbetslivs-, Individ- och omsorgs- och Sociala Omsorgsförvaltningarna. 

 

2019-09-03T15:18:36+00:002019/09/03|