PROTEKO stärker företagens affärsidé och vision

proteko_nr6_2011

Välkommen till PROTEKO för rådgivning och utbildning, hälsar VD Maria Svanehed.
Första mars 2011 tillträdde Maria Svanehed som VD för PROTEKO i Borås. Hon är utbildad textilekonom och kommer närmast från en längre arbetsperiod i Shanghai, Kina.
IBAB:s hyresgäst PROTEKO, i f.d Algotshuset på Fabriksgatan 12 i Borås, har verkat i 25 år och arbetar med små och medelstora företag i Sjuhäradsbygden. Det var dåtidens producerande företag som såg behov av en stiftelse för att stärka företagens affärsideer och visioner genom konsultation och rådgivning. Nu har vi fått fler handelsföretag då en stor del av produktionen har flyttats utomlands.
– Man märker att kunskap om produktion och kvalité bör fångas upp igen då det gör företag mer kostnads-
och resurseffektiva men framförallt konkurrenskraftiga. Att kunna styra kvalitén för att få det man vill ha till rätt pris är A och O, säger Maria Svanehed.
– I höstas startade vi Tekosupporten. Det är en tjänst för företag och privatpersoner som har en affärsidé och behöver textil rådgivning. Vi vägleder, skapar kontakter, ger svar och utbildar. Det kan exempelvis handla om betalningsvillkor, REACH, materialval, sourcing av produkt eller leverantör, kvalitetskontroll och tvättråd är några av de många frågor som vi svarar på och förmedlar kunskap om. En textil vårdjour.
PROTEKO bedriver också tvååriga utbildningar på Yrkeshögskolenivå. Inköpare, Handel och affärsmannaskap, Design- och produktionskoordinator samt Företagssäljare. Samtliga utbildningar inom handel, mode, textil och konfektion.
2016-10-12T14:04:03+00:00 2011/12/15|

Inga istappar på Bryggaregatan denna vinter

istapp62

Värmekablar i hängrännor och stuprör förhindrar bildandet av istappar på Bryggaregatan.

Efter den mängd istappar som bildades på flera fastigheter i Borås vintern 2009 – 2010 beslutade IBAB att vidta åtgärder. I våras monterades värmekablar i samtliga hängrännor utmed Bryggaregatan på byggnaden Vulcanus, f.d. Algotshuset.

En värmekabel i hängrännor och stuprör skall förhindra att istappar bildas. Värmekabeln fortsätter också c:a en meter ner i marken för att förhindra ispluggar. Processen startar automatiskt vid ca plus fem och ner till fem minusgrader.

– Tidigare har vi fått knacka is nästan varje dag och haft gång- och cykelbana avstängda under längre tider, säger IBAB:s fastighetsskötare Roger Lindqvist.

Istappar på 10 till 20 kilo med fem våningars fall rätt ner i gatan var inte ovanliga. Det är vår förhoppning att problemet med istappar och stopp i stuprör skall lösas på detta sätt.

 

2016-10-12T14:04:03+00:00 2011/10/21|

Ny trevlig och säker arbetsplats för Stadsdelsförvaltningen Norr

111012_norr

Stadsdelsförvaltningen Norr:s fastighetsintendent Stig-Anders Holmström och säkerhetssamordnare Börje Hallberg hoppas alla kommer att trivas i förvaltningens nya fräscha lokaler på Olovsholmsgatan.

 

Ombyggnaden av kvarteret Hästen, Olovsholmsgatan 32, som påbörjades i våras börjar ta form. Det är till denna fastighet som admi-nistrativa personalen för Stadsdelsförvaltningen Norr skall flytta. På första planet finns lunchrum, kök med möjligheter till uppvärmning av medhavd lunch och kaffeapparater. Matsalen har inretts med vikdörrar för att kunna skärma av till fler konferensrum.
På plan två har IFO, Individ- och Familjeomsorgen flyttat in. De nya lokalerna är anpassade med samtalsrum och kontor efter personalens önskemål, säger fastighetsintendent Stig-Anders Holmström. Vi har haft ett gott samarbete med IBAB:s projektledare Erik Kjellberg och arkitekt Annette Berfner. De lyssnar till våra synpunkter så vi hoppas alla kommer att trivas i de nya fräscha lokalerna.
Säkerhetssamordnare Börje Hallberg är belåten med den nya handikappanpassade entrén. Hela trapphuset är ombyggt för att hissen skulle installeras. Dörrar, fönster och lås får säkra låsanordningar och larm.
– Hela förvaltningens inflyttning skall vara klar i februari 2012. Det blir en trevlig och säker arbetsplats, avslutar Börje Hallberg.
2016-10-12T14:04:05+00:00 2011/10/21|

Erik Kjellberg – IBAB:s nya förvaltare

erik-kjellberg-augusti-2011

Erik Kjellberg, IBAB:s nya förvaltare.

 

IBAB:S nya fastighetsförvaltare under en begränsad period heter Erik Kjellberg. Han har under sex år arbetat som konsult inom bland annat fastighetsförvaltning och varit rådgivare vid upphandlingar av olika fastighetstjänster. Dessförinnan var Erik Kjellberg VD hos Vårgårda Bostäder.
Hos IBAB har Erik Kjellberg en halvtidstjänst som fastighetsförvaltare och arbetar fram till årsskiftet. Den andra halvtiden arbetar han hos Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad.
Hans huvudsakliga uppgift hos IBAB är att vara projektansvarig för ombyggnaden av f.d Espira-huset.
Erik är även hyresgästernas kontaktperson i frågor som gäller IBAB:s hyreskontrakt, fastighetsunderhåll och hyresgästanpassning.
Telefon: 0706-50 51 92
2016-10-12T14:04:05+00:00 2011/09/08|

GALPU utökar i Neptunhuset

galpu_neptunhuset

GALPUS:s VD Gerhard Andersson och personalchef Stig Johansson.
GALPU, utökar med våningsplan två i Neptunhuset, Olovsholmsgatan 32.
– Vi börjar växa ur kostymen, säger VD Gerhard Andersson. Även om vi inte utnyttjar hela våningsplanet själva just nu så har vi här möjlighet till expandering på sikt.
Sedan inflyttningen hos IBAB 2006 har företaget expanderat och har efter hand flyttat till större lokaler inom fastigheten. För tillfället behöver man inte hela våningsplan 2 så de hyr i sin tur ut till företag vilka delar konferens- och fikarum. När GALPU behöver utöka ytterligare finns här möjlighet till expandering.
– Det är ett trevligt hus med bra läge, säger personalchef Stig Johansson. Våra och de andra företagens kunder har lätt att hitta hit och det är goda parkeringsmöjligheter på gården. Vi har bott in oss här genom åren och trivs bra.
GALPU är ett supportföretag som servar mindre och medelstora företag med kompetens inom lön, personal och utbildning. Många gånger har den enskilda företagaren inte tillräcklig kunskap eller tid för att kunna ta de rätta besluten. GALPU medverkar då som bollplank och hyrs också in som personalchef/personalkonsult.
De skräddarsyr sin arbetsinsats efter de aktuella behov som det större eller mindre företaget har.
GALPU erbjuder också utbildning för företag i personal och lönehantering. Nämnas bör att man producerat boken Personal och Lönehandbok 2011. Skriften på 130 sidor guidar företagare i frågor och lagar gällande personal- och lönehantering.
2016-10-12T14:04:05+00:00 2011/09/08|

IBAB övertar Vinddraget och bildar dotterbolag

ibab_dotterbolag

IBAB:s VD Lars Nordin och ordförande Björn Bergquist tillsammans med Arkmekkoncernens VD Kjell Johnsson och dess ekonomichef Pierre Höglund vid IBAB:s övertagande av fastigheten Vinddraget 1.
Industribyggnader i Borås AB har utökat sitt fastighetsbestånd med Vinddraget 1 på Bussgatan 4 vid Viareds industriområde i Borås.
Det handlar om c:a 25 000 kvadratmeter tomt- och 8 000 kvadratmeter lokalyta. Tidigare ägare var Arkmek koncernen. Övertagandet ägde formellt rum den första augusti 2011 i Swedbank Sjuhärads lokaler på Allégatan.
I samband med fastighetsaffären har IBAB bildat ett dotterbolag vars namn offentliggörs inom kort.
Arkmek koncernen kommer att fortsätta som hyresgäst och har tecknat ett tioårigt hyresavtal.
– Köpesumman kommer att investeras för att ytterligare effektivisera vår produktion, säger Armek koncernens ekonomichef Pierre Höglund.
Den andra hyresgästen är Viskastrandsgymnasiet som arrenderar 10 000 kvadratmeter för att starta utbildningarna Mark- och Anläggning samt Anläggningsfordon.
– IBAB har på detta sätt löst skolans utökade utbildningsbehov vilket är glädjande,
säger IBAB:s ordförande Björn Bergquist.

 

2016-10-12T14:04:06+00:00 2011/09/08|

Helén Glasér – IBAB:s nya sekreterare

111005_helen-glacer-

Helén Glasér, sekreterare IBAB.
 
Helén Glasér är IBAB:s vd-sekreterare sedan september månad 2011. Hon efterträder tidigare sekreteraren Kerstin Hjalmarsson. Helén är också sekreterare i IBAB:s dotterbolag Arkfast 3 AB och nämndsekreterare i Lokalförsörjningsnämnden.
Helén Glasér kommer närmast från arbete med friskvård och hälsa, coaching och motion i Göteborg, dels som egen företagare och som anställd.
– Här är nya omfattande och ansvarsfulla arbetsuppgifter vilket är stimulerande. Jag trivs bra med jobbet som spindeln i nätet och de trevliga arbetskamraterna, säger Helén Glasér.
Helén Glasér
Sekreterare
Tel: 033 – 35 73 85
Fax: 033 – 35 37 75
2016-10-12T14:04:06+00:00 2011/09/01|

Sammanträdestider för IBAB:s styrelse 2011

styrelse_ibab_2011

Plats:
Lokalförsöjrningsförvaltningens sessionssal, (om inget annat anges).
Dag och tid:
Måndag 24 januari kl 17.00, Tisdag 1 mars kl 17.00, Bolagsstämma torsdag 7 april kl 13.00,
Onsdag 13 april kl 15.00, Måndag 16 maj kl 17.00, Måndag 19 september kl 17.00,
Måndag 24 oktober kl 17.00, Tisdag 6 december (Förmiddag. Halvdag)
2016-10-12T14:04:06+00:00 2011/05/25|

IBAB bygger i flera plan för Stadsdelsförvaltningen Norr

olovsholmsgatan_25maj2011

Olovsholmsgatan byggs om för Stadsdelsförvaltningen Norr med inflyttning till hösten 2011.

Fastighet Hästen 4 på Olovsholmsgatan 32 är under ombyggnad. De totalt 3.850 kvadratmeter på plan ett till fem är under förvandling. Här flyttar Stadsdelsförvaltningen Norr in till hösten med omkring 120 personer i personal-staben. De hyresgäster som för närvarande finns på plan två och fyra berörs inte av ombyggnaden.

Annette Berfner är projektledare för ombyggnaden av plan ett. Här kommer det att finnas gemensamma utrymmen för personalen. Matsal och servering av lättare måltider, café, ett kök för uppvärmning av egen mat och en disksortering med kökspersonal. Kaklade duschrum och omklädningsrum. Sessionssal och konferensrum är försedda med två vik-väggar så det är lätt att förändra utrymmet efter behov.

Golven är till stor del i slipad betong i olika färger. Väggar och tak är vitmålat. Trapphuset vid huvudentrén görs rymlig och luftig och utförs med ny hiss som i framtiden kan betjäna samtliga våningsplan. Hela ombyggnaden är handikappanpassad efter gällande krav för offentlig byggnad.

Besiktning av ombyggnaden på plan ett kommer att ske under vecka 25. Övriga våningar beräknas vara klara för inflyttning med början under hösten.

– Det har varit intressant att planera och följa hela projektet, säger Annette Berfner. Det blir en modern arbetsplats och jag hoppas alla kommer att trivas i det snart 100 år gamla huset.

2016-10-12T14:04:06+00:00 2011/05/25|

IBAB köper fastighetsbolag och bildar koncern

fastighet-ibab-viared-2011

Fastigheten Vinddraget 1 på Bussgatan 4 utökar Viskastrandsgymnasiets program på Viareds industriområde.

Utbildningsförvaltningen i Borås Stad har framfört önskemål om att utöka Viskastrandsgymnasiets fordons- och entreprenadutbildning. Med anledning av detta önskar Industribyggnader i Borås AB (IBAB) upprätta en koncern med IBAB som moderbolag och att köpa fastighetsbolaget Arkfast 3 i vilken fastigheten Vinddraget 1 ingår. Arkfast 3 skall då ingå i koncernen som ett dotterbolag till IBAB.

Fastigheten som är belägen på Bussgatan 4 på Viareds industriområde ligger i direkt anslutning till Viskastrandsgymnasiets nuvarande utbildningsenhet.

I och med IBAB:s övertagande av fastigheten får Viskastrandsgymnasiet tillgång till infrastruktur vilket ger möjlighet att starta utbildningarna Mark- och Anläggning samt Anläggningsfordon.

– Vi kommer framöver att utbilda 60 elever i årskurs 2 och 3 under fyra terminer, säger Bygg- och Fordonsprogrammens rektor Anders Wass.

Förutsättningen för köpet är att Borås Stadshus AB och Kommunfullmäktige  godkänner detsamma.

Länk till IBAB:s fastigheter

2016-10-12T14:04:06+00:00 2011/05/25|