IBAB samlar sina anställda

350 kvadratmeter på våningsplan sju och åtta i fastigheten Vulkanus 16, belägen på Fabriksgatan/Bryggaregatan i centrala Borås, har IBAB-koncernen nu färdigställt sitt nya kontor.

– För första gången är vi samlade på ett ställe, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Vi är idag sju anställda som får nya arbetsplatser i fastigheten. Det innebär att vi kommer att få större möjlighet att arbeta som ett team med kortare avstånd till varandra. De generösa arbetsytorna kommer också att ge plats för projektarbeten, bygg- och projekteringsmöten med mera. Förutom kontorsutrymmet nyttjar IBAB även sex garageplatser i fastigheten för sina servicebilar.

– I och med att IBAB:s kontor nu är färdigställt är samtliga kvadratmeter i fastigheten uthyrda och bolagets vakansgrad för hela sitt fastighetsbestånd är för närvarande är 0,2%, hälsar Lars Nordin.

2019-04-12T14:00:32+00:002019/04/12|

Laddstolpar för 10 ledbussar

Västtrafik, tillsammans med bussbolaget Nobina, driver ett projektet i Borås med satsning om en tyst, ren, helelektrifierad stadsbusstrafik med tio ledbussar som drivs av el märkt Bra Miljöval.
– I augusti beräknas bussarna trafikera linje två i Borås, säger IBAB:s förvaltare Nicolaas Boon.
Bussarna, som är 18 meter långa, laddas via en snabbladdnings- och en långtidsladdstation som kommer att byggas vid bussterminalen vid Strömsdal. IBAB har tecknat ett anläggningsarrende för ytorna där Nobina bygger och står som ägare till laddstationerna.

– Bussarna snabbladdas med anslutning på taket och när man kör tar man tillvara ca 20 procent av energin som går tillbaka till batteriet, säger Nobinas projektledare Sammy Johannesson. När bussarna rullar i augusti kommer det att bli renare luft, mindre buller och resenärerna får en behagligare resa.

– Vi har bara sett toppen på ett isberg när det gäller elektrifierade fordon i stadsmiljö, säger
Sammy Johannesson. Nobina har idag över hundra elbussar i flera nordiska städer och idag drivs samtliga bussar med el i centrala Landskrona och Norrtälje med motsvarande teknik som kommer att användas i Borås.

2019-04-12T14:01:20+00:002019/04/12|

BORÅS ARENA 2.0 Mötesplats för glädje och gemenskap

 
– Borås Arena stod klar 2005 och ersatte den tidigare Ryavallen som invigdes 1941. Arenan var vid invigningen den första moderna stadion i Sverige, säger Borås Arena AB:s ordförande Michael Ekberg. Nu har det snart gått femton år och det är dax för en uppdatering. Foto Peder Persson.

– Vi vill ge vår publik en ännu större upplevelse därför planerar vi för att flytta in i Harald Nyborgs före detta lokaler i Ålgårdsläktaren. Under ledning av projektledare Sven Liljegren projekteras för en lokal som tar emot tusen besökare, restaurang samt flera flexibla, idrottsrelaterade lokaler för aktiviteter och möten. Dessutom skall läktaren få ytterligare en entré.

– Samarbetet med Borås Stad och dess fastighetsbolag IBAB har varit utomordentligt ända från att Borås Arena byggdes. Vi känner att vi också nu har stöd av Borås Stad, sponsorer, supportrar och IF Elfsborg.

– Borås Arena skall fortsatt vara en mötesplats för glädje och gemenskap där vi tillsammans får uppleva spännande matcher med intressanta och skickliga spelare. Arenan skall ge aktiva och publik möjlighet att skapa ännu större upplevelser av framtida idrottsstunder att minnas, hälsar Michael Ekberg.
 
 

2019-02-19T18:17:06+00:002019/02/19|

Yttre miljön blir ett lyft för Akademiplatsen


 
Till våren skall utemiljön runt Borås Kongress på Akademiplatsen vara åtgärdad beträffande trottoarer, flaggstänger, belysning, träd med mera. Foto Peder Persson.

– Den yttre miljön vid Borås Kongress förväntades vara klar i samband med invigningen av Borås Kongress. Men på grund av förseningar och att arbetet drog ut på tiden lyckades man inte hinna med arbetet fullt ut, meddelar, projekteringsingenjör Anton Svensson på Borås Stads Tekniska Förvaltning.

– Förslaget hur området Järnvägsgatan och Akademiplatsen skall se ut ligger i plan och beslut väntas tas inom kort. Sedan startar bygget som beräknas vara klart under våren 2019.

Träd, belysning, flaggstänger, trottoarer med mera skall justeras och i vissa fall ersättas för att skapa större samstämmighet mellan byggnader och yttre miljö. Trafik skall passera inom Akademiplatsen, som är klassad som en gångfartsgata, där fotgängare och bilister samsas om utrymmet och fordon skall framföras i gångfart.

Vidare skall cykel- och gångbanor separeras vilket ger ökad säkerhet för studenterna på Högskolan och övriga besökare på Akademiplatsen.

– Arbetet med att skapa en yttermiljö som är i harmoni med Borås Kongress och övriga byggnader kommer att bli ett lyft för Akademiplatsen, avslutar Anton Svensson.
 
 

2019-02-19T18:12:07+00:002019/02/19|

Ett framgångsrikt 2018 för Industribyggnader i Borås AB


 
Under året har det hänt flera intressanta saker för Borås Stads fastighetsbolag, Industribyggnader i Borås AB (IBAB). Många bitar har fallit på plats och ett av de större projekten är byggandet av Borås Kongress som har gått helt enligt plan och nu är invigt. Foto Pixabay.

Annat av intresse är inköp och övertagande av Borås Lokaltrafik AB och omvandling av bolaget till dotterbolag i IBAB-koncernen.

IBAB-koncernens omsättning har fördubblats och resultatet har fått ett mycket positivt utfall.

– Under verksamhetsåret har vi startat en omorganisation för att kunna prestera och bli ännu vassare i framtiden, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Vi samlar nu samtliga våra tjänstemän i ett nytt ombyggt kontorslandskap på plan sju och åtta, Fabriksgatan 12 mitt i centrala Borås. Den nya organisationen ger oss ännu bättre förutsättningar för att samverka i bolagets projekt.

– Vi har också nyanställt fastighetsutvecklingschef Anna Axekull, som kommer att bidra till koncernens fortsatta expansion och utveckling, avslutar Lars Nordin.

En presentation av Anna Axekull planeras i följande nummer av IBAB:s nyhetsbrev.
 
 

2019-02-19T18:14:18+00:002019/02/19|

IBAB samlar alla i centrum

Ibab samlar sin personal i centrum
 
IBAB samlar sin personal och anpassar 350 kvadratmeter till nya huvudkontoret. Foto Peder Persson.

Nu bygger Industribyggnader i Borås AB – IBAB om sitt huvudkontor i fastigheten Vulkanus på Fabriksgatan i centrala Borås. På plan sju och åtta sker en ombyggnad som i mars 2019 skall vara klart och bli arbetsplatser, mötesoch konferensrum med mera.

– Vi som arbetar på IBAB sitter idag på flera platser. Efter lokalanpassningen kommer vi att sitta tillsammans vilket blir trevligare och effektivare. Det ger också kortare beslutsvägar och ökar vårt redan fina samarbete. Det är flera spännande och intressanta projekt och arbetsuppgifter som ligger framför oss så denna lokalanpassning känns helt rätt.

– I och med ombyggnaden som nu genomförs är samtliga 19 000 kvadratmeter i fastigheten Vulkanus fullt uthyrda. Det innebär att i dagsläget finns det inget outhyrt, avslutar IBAB:s VD Lars Nordin.

Arbetet genomförs av RO-Gruppen genom ett ramavtal och bolaget har accepterat utmaningen.

Industribyggnader i Borås AB levererar moderna och ändamålsenliga lokaler. Man visar också på möjligheter att förädla äldre fastigheter till ljusa, charmiga och moderna miljöer anpassade specifikt för kundens behov och verksamhet.

 

 

2019-02-19T18:19:33+00:002018/12/17|

Festlig invigning av Borås Kongress

Överlämnar nyckeln till Borås Kongress

I samband med invigningen av kongress överlämnade IBAB:s ordförande Magnus Johansson den symboliska nyckeln till kommunfullmäktiges ordförande Pelle Höög. Foto Peder Persson.

Under två dagar, 20 – 21 november, inbjöds alla boråsare att närvara vid invigningen av Borås Kongress. Många anammade inbjudan och fick se kommunfullmäktiges ordförande Pelle Höög klippa bandet och förklara huset invigt. Vid sin sida hade han IBAB:s ordförande Magnus Johansson, kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson och vice ordförande Anette Carlsson.
För fler bilder och information klicka här!

2018-12-17T22:33:07+00:002018/12/17|

– Vi driver Borås Kongress!

Vi driver Borås Kongress

Välkommen till Borås Kongress hälsar personalen från Evion Borås Möten AB. Foto Peder Persson.

Borås Kongress invigdes den tjugonde november och Evion Borås Möten AB är operatör och ansvarig för driften.

– Vårt uppdrag är att stärka Borås på mötesmarknaden och öka intresset för att besöka, bo och även verka i staden. Det är vårt konkreta uppdrag som jag tillsammans med ett tiotal kollegor kommer att arbeta med, säger Janne Johansson, Evion Borås Möten AB.

– Vi har över tjugo lokaler och kan ta emot större och mindre sällskap. Grupper från två till tusen personer får plats i huset där vi har eget kök och en matsal som rymmer drygt sexhundra sittande gäster och möjlighet att servera lunch till tusen personer.

– Borås Kongress primära upptagningsområde är Borås och 7-Häradsregionen men även Storgöteborg. Målgruppen är företag, organisationer och föreningar. Vi är öppna för att skapa alla typer av möten i vårt fantastiska hus och framtiden får visa var vi landar.

– Nu omvandlar vi intresset för huset till bokningar och samarbetar vid större nationella och internationella konferenser med Borås Borås TME AB. Det känns också viktigt med ett bra samarbete med fastighetsägaren IBAB och Akademiplatsen AB, avslutar Janne Johansson, Evion Borås Möten AB.

Länk till Borås Kongress

2018-12-17T22:37:10+00:002018/12/17|

Akademiplatsen AB IBAB:s nya hyresgäst

Inredningsdetaljer i Borås Kongresshus.

Helena Alçenius är VD för Akademiplatsen AB som är IBAB:s hyresgäst i Borås Kongresshus.
– Vår uppgift är att samordna all kommunal verksamhet kring kongressverksamhet. Bolaget skall också hyra ut kongresshusets lokaler till en privat driftoperatör som skall sköta husets dagliga drift. Vi blir mellanhand och diskussions partner för kommunala och operativa frågor, säger Helena.
 
– Vi har ett samordningsansvar och kommer inte att vara operativa i verksamheten. Återkommande kallar vi till samstämningsmöte och går igenom de frågor som då är aktuella. Operatören har tillåtelse att bedriva kongresser, konferenser och evenemang. Akademiplatsen ska bevaka att husets varumärke upprätthålls och att avtalet efterlevs samt vara en aktiv sam-talspartner och ge utrymme för att operatören ska lyckas.
 
– Tillsammans skall vi lyfta blicken, se sammanhangen och enas kring målbilder, avslutar Helena Alçenius.

2018-11-01T11:56:28+00:002018/11/01|

IBAB:s hyresgäst verkar över hela Sverige

Conny Larson är platschef för IBAB:s hyresgäst Sandå Måleri i Borås. Foto Peder Persson.

Efter IBAB:s övertagande av Borås Lokaltrafiks fastighet på Svenljungagatan 39 har man fått flera nya hyresgäster bland andra Sandå Måleri.

I mitten av förra seklet startade dalmasen och målarmästaren Olle Andersson, från den lilla byn Sandån i Dalarna, Sandå Målerifirma AB. Företaget är idag rikstäckande med 54 avdelningar från Malmö i söder till Haparanda i Norr. Boråskontoret verkar geografiskt i Borås, Bollebygd, Rävlanda, Ulricehamn och Mark mot Hallandsgränsen.

– Vi arbetar med alla former av traditionellt måleri och tapetsering men även dekorationsmålning, epoxy, takplåtsmålning, rostskydd, fönsterrenoveringar, fibrite, brandskyddsmålning och fasadtvätt, säger Conny Larsson som är platschef i Borås.

– Våra lokaler ligger centralt, är ändamålsenliga och passar vår verksamhet. Det är lätt att parkera, lasta i och ur våra lager och det finns också plats för containrar.

– Eftersom IBAB har tagit över Borås Lokaltrafiks personal, som hanterade fastigheten tidigare, så har inget förändrats. Det fungerar lika bra som tidigare. Är det något som skall justeras så fixar de det snabbt och smidigt.

– Vårt mål är att alltid leverera ett hantverk som kunden är nöjd med och som vi kan vara stolta över, avslutar Conny Larsson.

Länk till Sandå Måleri

2018-11-01T11:57:32+00:002018/11/01|