Harald Nyborg uppdaterar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emma Larsson, butikschef Harald Nyberg i Borås. Foto Peder Persson.

IBAB:s hyresgäst Harald Nyborg, med butik i Borås Arena har tecknat ett nytt hyresavtal. Man förbereder sig också för uppdatering av lokalen. Det gäller främst nytt golv och belysning.

– Vi kommer att stänga vår butik efter nyår och under fyra till sex veckor skall arbetet pågå, säger butikschef Emma Larsson. Alla varor, hyllor och övrigt skall flyttas ut för att göra plats för hantverkare. Golvet kommer att täckas av plattor och belysningen skall ökas och bytas ut till mer miljövänliga ljuskällor. Våra kunder kommer att se en förändring och vi hoppas att det skall bli ännu hemtrevligare att besöka oss.

Företaget startades för över hundra år sedan i Odense av den driftige dansken Harald Nyborg. Sedan dess har verksamheten expanderat kraftigt. Varuhusen är fullsortimentbutiker och lagerför produkter som verktyg, lantbruks- och djurartiklar, cyklar, leksaker, hem & hushåll, lampor, el, fritid och camping med mera. Butiken i Knalleland öppnade 23 maj 2005 och kvadrat-meterytan är cirka 1 700.

– Årets julklapp har varierat under åren. Skruvdragare, spikmatta, vinkelslip och cykel har toppat tidigare och i år väntas det bli Sluban. Det är en leksak som är kompatibelt med liknande byggklossar på marknaden till låga priser. Vi har ett stort sortiment med små och större paket.

– Man får mycket för pengarna och det är jättekul att bygga med dem. Jag tror att det kommer att bli årets julklapp, hälsar Emma Larsson.

Länk till Harald Nyborg

2017-11-07T10:24:23+00:00 2017/11/07|

Solen – en investering för IBAB

Solcellsanläggningen på Olovsholmsgatan har börjat producera elkraft till husets hyresgäster.

22 maj 2017 invigde IBAB sin första solcellsanläggning. 178 solceller är monterade på Olovsholmsgatan 32. Anläggningens totala årsproduktion planeras generera 45 000 kilowatttimmar vilket kommer att täcka ca 17% av fastighetens totala elförbrukning. 

 – Efter de tre första månaderna har anläggning producerat 21 677 kilowattimmar. Det innebär att fastighetens tre hyresgäster har fått 15 – 20% av sin elförbrukning från solen, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Att hämta energi från solen är en långsiktig investering för IBAB och Olovsholmsgatan bedöms som ett lyckat projekt. Därför planerar man för ytterligare anläggningar på flera av företagets fastigheter. I nuläget tittar man på Borås Arena, fastigheten Vulkanus vid Bryggar- och Fabriksgatan i centrala Borås och Borås Kongresscenter.

2016 fick projektet ”En ljusare framtid” i uppdrag att undersöka förutsättningar för applicering av solceller på IBAB:s fastigheter. Målsättningen var att skapa miljömässig ren elproduktion så kostnadseffektivt att investeringen blir lönsam över tid. I projektet deltog bland annat Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

IBAB har som mål att förvalta fastigheter så att de bidrar till samhällsutveckling på ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms investering i solcellsprojekt ligga helt rätt för en hållbar fastighetsförvaltning. Man noterar också att solcellsmarknaden ökar i Sverige och att priserna sjunker.

2017-09-05T05:12:08+00:00 2017/09/05|

Realistisk undervisning på Viared

Elever på Viskastrandsgymnasiets Bygg- och Anläggningsprogram visar några av de maskiner som används under den treåriga gymnasieutbildningen. Foto Peder Persson.

Viskastrandsgymnasiet i Borås är en av IBAB:s hyresgäster. Sedan flera år bedriver man Fordon- och Transportprogram samt Bygg- och Anläggningsprogram på Viareds Industriområde.

Programmen har ett åttiotal elever och efter ett år på skolan i centrum studerar man två år i studielokaler vid övningsområdet på Viareds Industriområde.

– På Viared har vi en datorhall med åtta simula-torer där eleverna får simulera körning av lastbilar och anläggningsmaskiner, säger rektor Anna-Lena Jacobsson. Utomhus på IBAB:s mark har vi ett 

övningsområde med upprättade stationer där eleven får möjlighet att utföra olika realistiska moment. Gräva, anlägga, lyfta, förflytta med mera. Det är en bra övningsplats som liknar den verklighet som väntar våra elever när de kommer ut i yrkeslivet.

– Vi är fjorton lärare, säger yrkeslärare Sören Karlsson. Jag har följt utvecklingen i tjugo år och ser att det skett en fantastisk utveckling med maskiner, lastbilar och simulatorer. Våra elever är duktiga, yrkesinriktade och målmedvetna. De blandade grupperna med både flickor och pojkar gör att det känns som att vi är som en stor familj.

– Viskastrandsgymnasiet har ett gott rykte vilket gör att vi har fler elever som söker till oss än vad vi kan ta emot. Vi har kö på de flesta program och speciellt högt tryck är det på fordon- och byggprogrammen, avslutar Anna-Lena Jacobsson.

Länk till Viskastrandsgymnasiet

 

2017-09-05T05:09:12+00:00 2017/09/05|

Lägesrapport Borås Kongresscenter

 Arbetet med Borås Kongresscenter går nu över i byggfas. Ekonomi och produktionstid är i balans. Foto Peder Persson.

I februari 2017 påbörjades rivningen av Folkets Hus och man är nu inne i slutfasen. Den fastlagda tidsplanen har försenats ett antal veckor på grund av ett omfattande arbete med asbetssanering som inte kunde förutses.

– Vi arbetar på att ta igen tidsförlusten och hoppas att inga fler överraskningar ska dyka upp, säger platschef Stefan Andersson, Serneke. Parallellt har vi nu påbörjat färdigställande av den byggnadsdel som är bevarad från tidigare Folkets Hus. Denna byggnad skall mestadels anpassas till administrativa utrymmen. Förhoppningsvis kommer tidsplanen att hålla om inte vädrets makter ställer till det med stormar eller annat busväder.

– Det har varit en komplicerad rivning, säger IBAB:s projektledare Jan-Olof Edman. Ritningarna har inte alltid stämt med verkligheten vilket i vissa fall resulterat i oförutsedda utgifter. Hittills hålls dock den fastlagda budgeten àa 210 miljoner kronor. Efter önskemål om ett café i gatuplan har ritningarna för denna yta justerats. Eventuellt kommer denna tilläggsbeställning att rymmas inom budget. 

Ekonomin rörande Borås Kongresscenter granskas och genomlyses en gång varje månad av projektets styrgrupp som består av IBAB:s och Borås Borås TME:s styrelser samt tjänstemän.

För den intresserade finns Information om byggets framskridande uppsatt på staketet runt byggnaden. Borås Kongresscenter beräknas stå klart hösten 2018.

 

2017-09-05T05:03:56+00:00 2017/09/05|

Nya hyresgäster

Anders Waldau, Pernilla Bjerkesjö och Pär Arvidsson Fäldt är tre förvaltningschefer som flyttat in med sina respektive verksamheter i IBAB:s fastighet Olovsholmsgatan 32.

IBAB:s fastighet, Olovsholmsgatan 32, har fått nya hyresgäster. Efter Borås Stads omorganisation, som trädde i kraft första januari 2017, kan huset nu betraktas som ett utbildningskluster.

Pernilla Bjerkesjö, Förskoleförvaltningen.
– Vi ansvarar för förskolor, öppna förskolor och familjecentraler i Borås Stad med c:a 6 500 barn. Den administrativa verksamheten, med drygt 50 personer, huserar på plan tre. På de olika enheterna i kommunen arbetar c:a 1 200 personer.

Pär Arvidsson Fäldt, Grundskoleförvaltningen.
– I förvaltningen ingår 37 kommunala grund- och grundsärskolor med c:a 10 000 elever i åldrarna sex till femton år samt CFL, Centrum för Flerspråkigt Lärande. Totalt arbetar c:a 1 900 inom förvaltningen varav ett femtiotal med administration på plan två, fyra och fem.

Anders Waldau, Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen.
– Vi är 19 stycken i vår administration som flyttat in på plan fem. Drygt 850 medarbetare arbetar med gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Dessa olika utbildningsverksamheter omfattar c:a 7 000 studerande.

Ytterligare hyresgäst är CKS, Centrum för Kunskap och Säkerhet, som enbart arbetar mot utbildningsklustret.

2017-05-11T09:13:08+00:00 2017/05/11|

Tydliga skyltar visar vägen

Jan-Åke Claesson, Borås Stads Tekniska Förvaltning och Erik Johnson, Borås Kongresscenter AB arbetar med att ta fram en plan för hur trafiken skall flöda när Borås nya kongresshus står klar hösten 2018.

– Vi kom med i ett tidigt stadium och konstaterar att de flesta besökare anländer kollektivt med tåg och buss. Det är utifrån dessa parametrar vi arbetar.

Ett sammanhållande promenadstråk skall anläggas från Stationen, utmed järnvägen och Sven Eriksonsgatan, fram till Högskolans campusområde, kongresshuset och Simonsland. 

Man skall i framtiden slippa att korsa starkt trafikerad gata för att nå sin destination. Stationsgatan kommer att bli enkelriktad med ett utökat och bredare promenadstråk. Tydliga riktningsskyltar skall visa vägen. Nybron kommer att rivas och en ny kommer att byggas i bättre vinkel och anpassad både för gående och trafik. En cykelbana i eget stråk kommer att anläggas utmed Viskan. Den kommer att bli säkrare och samtidigt frigöra yta för övrig trafik. Södra Nybrogatan blir en gemensam angöringsplats till kongresshuset och Navet för charter- och orkesterbussar. Allégatan kommer att tillåta cykel-, buss- och biltrafik i bägge riktningar i gångfart. Järnvägsgatan blir oförändrad med trafik i bägge riktningar.

– Kollektivtrafiken med pendelstråket mellan Göteborg och Borås är ett av de största i Sverige. Med bara några minuters gångväg från Borås Central till Simonsland kommer hela området att få en stark tillväxt.

2017-05-11T09:09:10+00:00 2017/05/11|

Skimrande vägg i Kongresshuset

400 kvadratmeter stor väggyta i Borås Kongresshus kommer att täckas av Stucco Lustro, säger arkitekt Bo Karlberg, Tengboms Arkitektkontor.

Stucco Lustro är en puts- och målningsteknik, som ger en glänsande yta. Bindemedlet är en blandning av kalk, tvål och vatten som blandas med ett färgpigment. Det appliceras på avsedd del av en väggyta, varefter den omedelbart poleras eller ”glättas” med särskilda glättningsjärn.

Materialbeteckning för Stucco Lustro är Marmorino. Den totala tjockleken är mellan 1,4 mm och 2,2 mm. Varje färdig kvadratmeter behöver mellan 0,9 och 2,1 kg Marmorino. Underhållet är lätt då den hårda ytan dammsugs och torkas av med en mjuk trasa.

– Väggen kommer att vara skarvfri med en skimrande svart färg med kobolt i botten. Det blir en unik utformning trots att Stucco Lustro är en gammal teknik som härstammar från Romartiden. Vi har föreslagit denna behandling som kommer att bli mycket bra, hälsar Bo Karlberg, Tengboms Arkitektkontor.

Exempel på byggnader med Stucco Lustro:

Väggarna i Röda rummet, Millesgården.

Göteborgs Konserthus. 

Villa Almerico Capra,
mer känd som ”La Rotonda”, i Vicenza i Norra Italien byggdes 1570 av arkitekten Andrea Palladio. Fastigheten finns med på Unesco’s världsarvlista sedan december 1994.

2017-05-11T09:13:51+00:00 2017/05/11|

Energin kommer från taket

 IBAB:s projektledare Baltzar Balder vid solcellsanläggningen på Olovsholmsgatan 32. Foto Peder Persson.

Samtliga 178 solceller är nu monterade på IBAB:s fastighet på Olovsholmsgatan. Vid full drift kommer anläggningen att generera 45 000 kilowatt timmar total årsproduktion vilket är cirka 17% av fastighetens totala förbrukning. En annan jämförelse är vad tre normalvillor förbrukar i energi på ett år.

Allt är monterat och kablar är dragna till inkommande elcentral. Men det ligger inte ute och försörjer fastigheten ännu då slutbesiktning är uppbokad och kommer att ske i slutet av april månad. Därefter kommer anläggningen att vara fullt driftsatt.

– Jag tycker att det har varit intressant att vara delaktig i projektet, säger IBAB:s projektledare Baltzar Balder. Arbetet att lyfta upp material och montera solcellsanläggningen tog fjorton dagar. Det är ett danskt företag, Solar Polaris, med sina tre montörer och egna elektriker som genomfört arbetet. De har följt alla lagar och regler exemplariskt till punk och pricka. Jag vill ge dem en eloge för ett föredömligt professionellt arbete.

– Med rätt skyddsutrustning, skyddsräcken på taket och den kvalitét som de har presterat förväntar jag mig att det kommer att bli en nolla i slutbesiktningsprotokollet.

– IBAB skall utvärdera projektet och sedan är tanken att gå vidare med fler solcellsanläggningar inom bolagets fastighetsbestånd. 

Aktuellt är taket på Borås Kongresscenter men det är i nuläget inte klart i vilken omfattning detta skall ske. Sedan har vi våra övriga fastigheter som vi också ser över bland annat Vulkanus vid Bryggar- och Fabriksgatan i centrala Borås, avslutar Baltzar Balder.

Länk till Solar Polaris

2017-04-06T14:22:37+00:00 2017/04/06|

Samgranskning av Borås Kongresscenter

 

 

 

 

 

 

Konsulter samlas för att genomföra samgranskning inför bygget av Borås Kongresscenter. Foto Peder Persson.

– Sedan två månader är vi inne i en rivningsfas av Folkets Hus, säger Jan-Olof Edman som är IBAB:s projektchef för bygget av Borås nya Kongresscenter.

– Vi började med en invändig lätt rivning och nu är det den tyngre utvändiga som är aktuell. Det handlar om att få ner tak och väggar. Efter att vi träffat på asbets på vissa ställen gör vi ett uppehåll med grävskopor och tar ner berörda delar för hand.

Parallellt med rivningsarbetet pågår samgranskning. Konsulter som representerar ett tjugofemtal branscher sitter tillsammans och granskar tredimensionella ritningar för att se att inte installationer hamnar fel och kolliderar med varandra. 

Samgranskning ser också på tillgänglighet för funktionshindrade tillsammans med Borås Stads tillgänglighetskonsult Lena Mellbladh. Det handlar om de styrande dokument som Borås Stad har antagit enligt Västra Götalands riktlinjer.

IBAB:s dotterbolag Eolus6 AB är fastighetsägare och kommer att hyra ut fastigheten till Borås Kongresscenter AB. De kommer sedan att finna en operatör som skall drifta hela huset och dess verksamhet.

Borås Kongresscenter omfattar 9 200 kvadratmeter med en utställningshall, kongresshall, 

ett tjugotal mindre möteslokaler, ett stort tillagningskök för kongress- och mässdeltagare. Efter rivningsarbetet startar bygget i mitten av maj och huset skall stå klart hösten 2018. Ett sextiotal personer kommer att vara sysselsatta under byggperioden.

– För att hålla nere energiförbrukning och optimera avfallshantering samarbetar vi med Borås Energi och Miljö. Trafiksituationen är också en viktig fråga som utreds över tid, avslutar Jan-Olof Edman.

2017-04-06T14:19:13+00:00 2017/04/06|

Borås Arena Boråsarnas vardagsrum

Elfsborgs klubbchef hälsar alla välkomna till Elfsborgs matcher på Borås Arena. Foto Peder Persson.

IF Elfsborgs har haft en hektisk tid inför den allsvenska premiären.
– Vi startade redan efter sista matchen i höstas med att besöka våra 500 sponsorer, säger Elfsborgs Klubbchef Stefan Andreasson.

– Det är viktigt att ha en ekonomisk trygghet. Elfsborg har ett unikt samarbete med Borås Stad och ett intresserat näringsliv som ställer upp med sponsring. Samtidigt lyckas vi bra med köp och försäljning av spelare.

”Vi tillsammans” är ett av flera sociala projekt som Elfsborg utvecklar och är stolta över. Samtidigt pågår projektering av Borås Arena 2.0 som innebär en upprustning och modernisering inför 2020-talet. Bland annat skall Elfsborgsläktaren höjas och byggas ihop med Ålgårdsläktaren. Det planeras också för att öppna upp större 

ytor där besökarna kan aktivera sig både före och efter matcherna. Det byggs för fullt på en idrottshall med fullmått vid natursköna Rydaområdet. Hallen skall stå klar till nästa vinter och kommer att bli ett lyft för fotbollen i Borås.

– Jag hälsar alla välkomna till våra hemma-matcher. Vårt mål är att nå ett gott resultat och om vi överpresterar kommer vi att vara med i den absoluta toppen av allsvenskan. När domaren blåser för matchstart vid premiären är det spelet, spänningen och fin fotboll som är i fokus, hälsar Stefan Andreasson.

Länk till IF Elfsborg

2017-04-06T14:24:51+00:00 2017/04/06|