Nobina ligger i framkant

 
Fadil Divovic är trafikchef hos Nobina som är IBAB:s nya hyresgäst.

IBAB:s senaste hyresgäst Nobina etablerade sig i Borås i april 2017. Då övertog man busstrafiken i Borås efter att tilldelats uppdraget av Västtrafik. Förutom kontor hyr man tvätt- och verkstadshallar samt uppställningsplatser för 67 bussar i Strömsdalsfastigheten.

– Nu har vi kört i ett år och upplever att det gått väldigt bra, säger trafikchef Fadil Divovic. Vi är 210 medarbetare varav 185 chaufförer. Varje månad transporterar vi drygt 850 tusen resenärer och vårt mål är att komma upp till en miljon per år.

Från och med sommaren 2019 storsatsar Västtrafik och Nobina på elbussar i Borås och Lidköping. Borås blir en av de första städerna med elektriska ledbussar i reguljär kollektivtrafik och i Lidköping elektrifieras hela stadstrafiken. Satsningen, som är den största i sitt slag för Västtrafik, är ett led i Västtrafiks ambition om att öka takten i övergången till elbussar – för renare, tystare städer och bekvämare resor. 

– I Borås handlar det initialt om linje två från Trandared via Södra Torget till Tullen. Det återstår arbete med laddare, infrastruktur, garage med mera innan vi startar fullt ut.

– Enligt Västtrafiks mätningar har vi 95% nöjda kunder. Vi fortsätter vårt arbete med att utbilda våra chaufförer för att köra grönt. 70% har genomgått utbildningen som skall ge våra resenärer en lugn, mjuk, bekväm och säker resa som också skall vara bränslesnål, avslutar Fadil Divovic.

2018-06-08T10:53:22+00:002018/06/08|

Personalinformation


 

I början av maj samlades personalen i Industribyggnader i Borås AB, IBAB, för en gemensam arbetslunch på Pulsen Konferens mitt i city. Förutom de anställda deltog också styrelsens ordförande Magnus Johansson och vice ordförande Björn Bergquist.

– Det är viktigt att alla träffas och att vi får tillfälle att presentera våra nya medarbetare från Borås Lokaltrafik AB, säger IBAB:s vd Lars Nordin. Samtidigt passar vi på att informera om företagets inriktning och hur vi skall arbeta tillsammans i framtiden.

Den andra maj övertog IBAB Borås Lokaltrafik AB, BL, som nu ingår som ett dotterbolag i koncernen. BL är idag ett fastighetsbolag vid Strömsdal, Svenljungagatan 39. Ytan, på ca 33 000 kvadratmeter, tillhandahåller uppställningsytor för bussar verkstäder, tvätthallar och kontor. Personalen stannar kvar i bolaget och kommer att få fler medarbetare.

IBAB, är ett kommunalt fastighetsbolag som grundades i början av 70-talet. Företaget skall anpassa, utveckla och förvalta industri-, kontors-, affärs- och utbildningslokaler för mindre och medelstora företag med olika lokalbehov.

– IBAB-koncernens omsättning för 2019 budgeteras till ca 55 miljoner kronor. 13 personer med hög kompetens arbetar idag för IBAB. Bolaget kommer att behöva rekrytera fler medarbetare framöver, avslutar Lars Nordin.

2018-06-08T10:54:41+00:002018/06/08|

Thomas, Janne och Christian. Operatörer för Borås Kongress

Janne Johansson är en av tre som skall driva verksamheten i Borås Kongresshus. Arbetet har startat och man öppnar den första november.Foto Peder Persson.

Operatörerna som skall driva Borås Kongress heter Tomas Hettne, Janne Johansson och Christian Kock. De kommer från Göteborg och har en bred bakgrund inom restaurang, hotell och event. Tomas har varit hotellchef, food & beverage manager på Quality Hotell 11 samt VD för Langley Travel. Janne och Christian driver Hotell Borås sedan feb 2016 och Hotell Sköna Nätter from 1 mars 2018. Tidigare har de ansvarat för Ullevi Restaurang & Konferens.

– Vi har kunskap om små och stora möten och att bygga. Exemplet är Eriksberg på Lindholmen som är ett tomt skal. Där bygger man och anpassar lokaler för stora mässor, middagar och större möte, säger Janne Johansson.Borås Kongresshus är 9 000 kvm och inrymmer ett tjugotal lokaler fördelade på sju våningsplan.

– Logistiken är viktig vid stora möten, då det gäller att ha respekt för det stora antalet gäster som rör sig i huset samtidigt. Det är viktigt att veta vad, hur och när man serverar mat och dryck.

– Borås Kongress öppnar 1 november med en grundstab på ca 10 årsanställda, sedan kommer vi jobba med många extraanställda vid behov. Vårt avtal löper på 3 år med möjlighet till förlängning i 2 år, vår ambition är att vara kvar här även efter 2023, avslutar Janne Johansson.

2018-03-21T11:22:24+00:002018/03/21|

BL – ett nytt dotterbolag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borås Lokaltrafik är nu ett dotterbolag i IBAB-koncernen. På BL arbetar idag Jan Nordström, Eva Engberg, Nicolaas Boon och och Roland Rindemo.Foto Peder Persson.

I mars 2017 beslutades att Borås Lokaltrafik ska ingå som ett dotterbolag i Industribyggnader i Borås AB (IBAB). Det handlar om övertagande av personal och fastigheter. 

Eva Engberg är ekonomiansvarig på Borås Lokaltrafik. 

– Jag har arbetat här sedan 1974. Som flest var vi drygt fyra hundra anställda och hade 140 bussar. Nu omfattas vår verksamhet av fastigheter då busstrafiken övertagits av ett icke kommunalt bolag.

– Det händer nästan dagligen att vi fortfarande får samtal från kunder som har glömt eller tappat persedlar på bussarna. Man vill också få reda på när bussarna avgår etc.

Nicolaas Boon har sedan december 2017 tagit över tjänsten som fastighetsförvaltare både i BL och IBAB. Det innebär att han servar hyresgäster och ansvarar för hela IBAB:s fastighetsbestånd.

På BL:s område hyr man ut till flera aktörer bland annat Nobina och Transdev som kör bussar. Jan Nordström och Roland Rindemo ansvarar för att de dagliga rutinerna vid busstvättar och ramper som förser bussar med luft och värme fungerar.

– Det är en bra lösning att IBAB tar över Borås Lokaltrafik. Vi kommer att ingå i en större verksamhet där IBAB tillför erfarenhet och kunskap, tycker Nicolaas Boon.

– Det är spännande och en utmaning. Det blir en annan inriktning från bussar till fastigheter, hälsar Eva Engberg.

 

2018-03-21T11:18:23+00:002018/03/21|

Harald Nyborg i ”nya” lokaler på Borås Arena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hjärtligt välkommen till våra nyrenoverade lokaler i Knalleland, hälsar medarbetarna Emma Valtersson och Joakim Kedbäck. Foto Peder Persson.

IBAB:s hyresgäst Harald Nyborg, som etablerade sig i Borås Arenas affärslokaler 2005, har fått ett ansiktslyft efter renovering. 

– Beslutet att renovera togs hösten 2017 och arbetet startade i januari 2018, säger butikschef Emma Larsson. Vi stängde butiken under januari och hälsade våra kunder välkomna igen i mitten av februari.

– Vår satsning i köpcentret Knalleland är långsiktig och IBAB var införstådd med renoveringsbehovet varför vi har kunnat samsas om kostnaden. Kunder och personal möts nu av nytt och  ljust, golv och tak. Energisnål belysning i hela butiken och en uppdaterad planlösning bidrar till ett luftigare intryck. 

– Vi är mycket nöjda med resultatet. Allt blir roligare och lättare för vår personal och av kunderna får vi många positiva reaktioner. Harald Nyborg har idag 12 butiker i Sverige och beskriver sig som en fyndmarknad för hus, hem och trädgård. Grundsortimentet består av verktyg och hjälpmedel för i första hand självfixaren.

Länk till Harald Nyborg

2018-03-21T11:13:03+00:002018/03/21|

2017 – ett bra år för IBAB


Industribyggnader i Borås AB:s VD Lars Nordin sammanfattar 2017 som ett bra år för bolaget. 

– Under 2017 har vi en omsättning på 27 miljoner. Årets resultat ger möjlighet att konsolidera företaget ytterligare.

I februari 2018 föreslås Kommunalfullmäktige fatta beslut om försäljning av Borås Lokaltrafik AB till IBAB. 

– Anledning till övertagandet är att busstrafiken är avvecklad. Det som återstår av tidigare verksamhet är uthyrning av verkstäder, tvätt- och parkeringsanläggningar. Borås Lokaltrafik AB ger en ökad omsättning om ca 10 miljoner per år. Detta  ger en total omsättning om ca 40 miljoner under 2018.

IBAB-koncernen kommer då att ha två dotterbolag, Borås Lokaltrafik AB och sedan tidigare Eolus 6 AB, som innefattar byggandet av Borås Kongresshus i centrala Borås.

– IBAB:s projekt ”En ljusare framtid” med en fullskalig solcellsanläggning på Olovsholmsgatan har fallit väl ut. Utvärdering visar att den är konkurrenskraftig och lönsam. Styrelsen har därför beslutat att gå vidare och använda anläggningen som referens för kommande satsningar.

– Under 2018 kommer vi bland annat att färdigställa Borås Kongresshus och få möjlighet att förvalta ett nytt dotterbolag. IBAB:s personal och styrelse ser med tillförsikt fram emot nya satsningar och spännande utmaningar, avslutar Lars Nordin.

2018-02-05T19:39:19+00:002018/02/05|

Borås Kongresshus. Arbetet går mot tätt hus


Arbetet med bygget av Borås Kongresshus går enligt plan meddelar Sernekes platsledning. Från vänster Oskar Sigvardsson, Magnus Pärleholt, platschef Stefan Andersson, Viktor Englund, projektledare Johan Larsson och Rami Branbo. Foto Peder Persson.

Mitt i centrala Borås pågår arbetet med att bygga Borås Kongresshus. Ett flexibelt och modernt hus med total yta om 9 000 kvm för alla sorters möten och kulturevenemang. 23 möteslokaler varav den största med plats för ca 1000 personer, bankettsal för 700 gäster, utställningsyta om 700 kvm med mera.

– Nu avslutar vi snart stomresningen för att sedan gå över till byggfasen tätt hus som enligt plan skall stå färdigt vecka sju, meddelar Sernekes platschef Stefan Andersson. Det är ett krångligt bygge med höga höjder och knepig åtkomlighet. Ett tiotal liftar är utplacerade på de olika våningsplanen och fläktrummet på över 350 kvm kommer vi att installera innan taket  monteras. När huset är tätt handlar det om gips, väggar installationer, målning, golvläggning, rumsbildningar med mera. Ett fyrtiotal arbetar just nu i huset med olika arbetsuppgifter. 

– Den första oktober skall huset stå klart. Vi är mitt i skruv, mutter och betong idag då vi skapar en mötesplats som kommer att locka besökare från när och fjärran. Med sitt strategiska läge kommer huset bidra till att centrum växer och området med Simonsland och Högskolan blir än mer attraktivt, menar projektledare Johan Larsson.

 

2018-02-05T19:35:52+00:002018/02/05|

Stabil grund för Borås Kongresshus

2008 bildades en projektgrupp med uppgift att skapa en mötesplats i Borås för tusen personer. 

– Vi kan konstatera att det tog tio år, men nu är vi här. Borås Kongresshus är planerat att invigas hösten 2018, säger Helena Alcenius, VD Borås Kongresscenter AB.

– Borås Kongresscenter AB har två huvuduppgifter. Att bevaka flöde och funktion. Det vill säga att se till att det går att hantera så många människor samtidigt i möten och verksamheter. Den andra är att hitta driftoperatör och båda dessa punkter är vi nu klara med och bolaget har därmed slutfört sin uppgift.

– Avtal skrevs med driftoperatör i november 2017. Företaget heter Evion Möten i Borås AB. 

Det är tre personer som driver hotell i Borås samt ansvarar för driften av Eriksbergshallen och ett konferenshotell i Göteborg. Dessa entreprenörer utgör en bra kombination för att skapa ett hus som är fyllt med möten och aktiviteter.

– Den grafiska profilen är klar och när vi har ”tätt” hus är möblering nästa fas. En Moodboard med bilder, färger, foton och materialprover som beskriver stämning och känsla fungerar som referens och kommunikationsunderlag. Logotypen som skall kommunicera huset och dess verksamhet är klar liksom hemsidan som vi lämnar över till driftoperatören för att fylla med information.

– I mars väntas Borås Stad ta beslut om att slå ihop de två bolagen, Textile Fashion Center och Borås Kongresscenter, till ett med namn Akademiplatsen AB och på så sätt kunna skapa samverkan och synergieffekter, avslutar Helena Alcenius.

2018-02-05T19:28:19+00:002018/02/05|

Nicolaas Boon IBAB:s nya fastighetsförvaltare

Nicolaas Boon har börjat sitt arbete som fastighetsförvaltare på Industribyggnader i Borås AB. Foto Peder Persson.

Den första december i år tillträdde Nicolaas Boon tjänsten som fastighetsförvaltare vid Industribyggnader i Borås AB. Tjänsten som fastighetsförvaltare innebär bland annat att att serva företagets hyresgäster och ansvara för fastigheternas skötsel.

Nicolaas kom till Borås från Amsterdam som tjugofemåring och har under åren arbetat på Borås Gummifabrik, Ellos och Stora Enso. Han kommer närmast från Borås Lokaltrafik där han arbetat i fjorton år som teknisk chef.

– I och med att IBAB tar över och blir huvudman för Borås Lokaltrafik finns det möjlighet att utveckla fastighetsbeståndet på Svenljungagatan. IBAB får också fyra nya hyresgäster och det skall bli intressant att serva också dessa i mitt nya jobb. Det skall bli hur kul som helst med nya, spännande och intressanta utmaningar.

– Efter flytten till IBAB blir också våningsplan två på Svenljungagatan 39 ledigt för hugad framtida hyresgäst, avslutar Nicolaas Boon, IBAB:s nya fastighetsförvaltare.

2017-12-04T08:46:36+00:002017/12/04|

IBAB övertar Borås Lokaltrafik

IBAB övertar Borås Lokaltrafik och dess anläggning på Svenljungagatan 39 i Borås. Foto Peder Persson.

I februari 2018 föreslås Kommunalfullmäktige fatta ett formellt beslut om försäljning av Borås Lokaltrafik AB till Industribyggnader i Borås AB. Övertagandet beräknas ske i mars 2018. IBAB förvärvar samtliga aktier i Borås Lokaltrafik AB. IBAB-koncernen får då två dotterbolag Borås Lokaltrafik AB och Eolus 6 AB som innefattar bland annat byggandet av Borås Kongresscenter i centrala Borås. Efter övertagandet av bolaget ökar koncernens omsättning med ytterligare cirka 20%.

– Anledning till övertagandet är att busstrafiken är avvecklad. Det som återstår av tidigare verksamhet är uthyrning av verkstäder, tvätt- och parkeringsanläggningar. Samtliga anställda följer med och tidigare driftschef tar över förvaltarrollen för IBAB och dess dotterbolag, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

– Vi har förmånen att ta över ett välskött bolag med kunnig och duktig personal. Ett framgångsrikt förändringsarbete har genomförts av VD Lars Holmquist, vilket vi skall förvalta på bästa sätt. Enligt önskemål från nuvarande hyresgäster kommer bolaget att göra ytterligare investeringar i befintliga byggnader, avslutar Lars Nordin.

2017-12-04T15:56:08+00:002017/12/04|