Samgranskning av Borås Kongresscenter

 

 

 

 

 

 

Konsulter samlas för att genomföra samgranskning inför bygget av Borås Kongresscenter. Foto Peder Persson.

– Sedan två månader är vi inne i en rivningsfas av Folkets Hus, säger Jan-Olof Edman som är IBAB:s projektchef för bygget av Borås nya Kongresscenter.

– Vi började med en invändig lätt rivning och nu är det den tyngre utvändiga som är aktuell. Det handlar om att få ner tak och väggar. Efter att vi träffat på asbets på vissa ställen gör vi ett uppehåll med grävskopor och tar ner berörda delar för hand.

Parallellt med rivningsarbetet pågår samgranskning. Konsulter som representerar ett tjugofemtal branscher sitter tillsammans och granskar tredimensionella ritningar för att se att inte installationer hamnar fel och kolliderar med varandra. 

Samgranskning ser också på tillgänglighet för funktionshindrade tillsammans med Borås Stads tillgänglighetskonsult Lena Mellbladh. Det handlar om de styrande dokument som Borås Stad har antagit enligt Västra Götalands riktlinjer.

IBAB:s dotterbolag Eolus6 AB är fastighetsägare och kommer att hyra ut fastigheten till Borås Kongresscenter AB. De kommer sedan att finna en operatör som skall drifta hela huset och dess verksamhet.

Borås Kongresscenter omfattar 9 200 kvadratmeter med en utställningshall, kongresshall, 

ett tjugotal mindre möteslokaler, ett stort tillagningskök för kongress- och mässdeltagare. Efter rivningsarbetet startar bygget i mitten av maj och huset skall stå klart hösten 2018. Ett sextiotal personer kommer att vara sysselsatta under byggperioden.

– För att hålla nere energiförbrukning och optimera avfallshantering samarbetar vi med Borås Energi och Miljö. Trafiksituationen är också en viktig fråga som utreds över tid, avslutar Jan-Olof Edman.

2017-04-06T14:19:13+00:00 2017/04/06|

Borås Arena Boråsarnas vardagsrum

Elfsborgs klubbchef hälsar alla välkomna till Elfsborgs matcher på Borås Arena. Foto Peder Persson.

IF Elfsborgs har haft en hektisk tid inför den allsvenska premiären.
– Vi startade redan efter sista matchen i höstas med att besöka våra 500 sponsorer, säger Elfsborgs Klubbchef Stefan Andreasson.

– Det är viktigt att ha en ekonomisk trygghet. Elfsborg har ett unikt samarbete med Borås Stad och ett intresserat näringsliv som ställer upp med sponsring. Samtidigt lyckas vi bra med köp och försäljning av spelare.

”Vi tillsammans” är ett av flera sociala projekt som Elfsborg utvecklar och är stolta över. Samtidigt pågår projektering av Borås Arena 2.0 som innebär en upprustning och modernisering inför 2020-talet. Bland annat skall Elfsborgsläktaren höjas och byggas ihop med Ålgårdsläktaren. Det planeras också för att öppna upp större 

ytor där besökarna kan aktivera sig både före och efter matcherna. Det byggs för fullt på en idrottshall med fullmått vid natursköna Rydaområdet. Hallen skall stå klar till nästa vinter och kommer att bli ett lyft för fotbollen i Borås.

– Jag hälsar alla välkomna till våra hemma-matcher. Vårt mål är att nå ett gott resultat och om vi överpresterar kommer vi att vara med i den absoluta toppen av allsvenskan. När domaren blåser för matchstart vid premiären är det spelet, spänningen och fin fotboll som är i fokus, hälsar Stefan Andreasson.

Länk till IF Elfsborg

2017-04-06T14:24:51+00:00 2017/04/06|

IBAB lottar ut biljetter till Elfsborgs hemmamatcher på Borås Arena

 

– Välkommen till Borås Arena och årets hemmamatcher, hälsar IF Elfsborgs lagkapten Kevon Stuhr Ellegard. Foto Peder Persson.

IBAB har köpt biljetter till Elfsborgs hemma matcher på Borås Arena. Biljetterna, till platserna som är belägna mitt på Ålgårds- och Sjuhäradsläktaren, lottas ut till våra hyresgäster.

– Du är hjärtligt välkommen till Borås Arena!
Vi ska försöka ge dig en riktigt god underhållning, hälsar Kevon Stuhr Ellegard.

Är du intresserad att delta i utlottning av biljetter till Elfsborgs hemmamatcher?

Klicka på adressen nedan och medverka i vår kundenkät.

Till IBAB:s kundenkät

Välkommen till Borås Arena!

2017-04-06T14:23:34+00:00 2017/04/06|

Byggstart för kongresshuset

 Stefan Andersson från SERNEKE är platsansvarig för bygget av Borås Kongresshus. Foto Peder Persson.

Nu har byggföretaget SERNEKE, tillsammans med underentreprenörer, startat arbetet med Borås Kongresshus i kvarteret Eolus 6.

– Den officiella starten är februari men innan dess har vi haft samarbete med Rami Branbo från IBAB som var arbetsledare för ett integrationsprojekt, vilka tillsammans med Återbruk, rivit och tagit tillvara det som kan återanvändas, säger Stefan Andersson.

– Jag trodde inte att de skulle hinna med så mycket och är förvånad när jag ser hur fint de tagit tillvara vitvaror, köksinredning, skåp, porslin med mera. Nu är det tomt invändigt när vi går på med maskiner för att starta rivning av fastigheten.

Under tiden som byggarbetet fortgår kommer förbifart Allégatan att vara avstängd för trafik. Tryckerigatan, Järnvägsgatan och Robert Nilssons plats kommer att få begränsad fram-
komlighet. Från tak och två våningar ner använder man rivningsrobotar och för följande etage grävmaskin med rivningsutrustning. Grundförstärkningar under marknivå med nya fundament och hissgropar är det sista momentet. Därefter startar själva bygget av Kongresshuset i september.

– Vi kommer att ha ett s.k ”tätt” hus vid årsskiftet och fram till semestern 2018 skall samtliga väggar och installationer vara på plats.

– Borås Kongresshus är ett omfattande bygge med ett tjugotal olika underentreprenörer varav de större är upphandlade i partnering. Över 60 personer kommer att arbeta med de olika delarna för att få huset inflyttningsklart till den första oktober 2018, avslutar Stefan Andersson.

Länk till SERNEKE

2017-02-16T18:58:33+00:00 2017/02/16|

Folkets Hus – Ett integrationsprojekt för återbruk

Temesgen Tafere, Ali Ismail och Tesfai Gebru är praktikanter som arbetat tillsammans med IBAB:s arbetsledare Rami Randbo att ta tillvara fast och lös inredning i Folkets Hus. Foto Peder Persson.

 I mitten av november 2016 startade Industri-byggnader i Borås AB, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen ett integrationsprojekt. Projektets syfte var att praktikanterna fått lära sig svenska medan de arbetat på en svensk arbetsplats. Dessutom har de varit med i verkligheten genom att engagera dem i den rätta utbildningen och att de fått erfarenhet under praktiktiden.

– I november startade vi i samverkan med arbetsförvaltningen intervjuer med personer som Arbetsförmedlingen hade valt ut, säger IBAB:s arbetsledare Rami Branbo. Tre stycken blev aktuella och i december började arbetet på plats.

– Vi har tagit tillvara så mycket som möjligt av fast och lös egendom i Folkets Hus med hjälp av Borås Stads Återbruk innan fastigheten rivs och lämnar plats för Borås Kongresshus.

– Vi har plockat ner och tagit tillvara bl.a. marmor från väggar och golv, fast inredning, vitvaror från ca 50 lägenheter, storkök, restaurang och sorterat resterande i olika miljöfraktioner. Stora delar av inredningen har slussats vidare för återanvändning till idrotts- och hembygdsföreningar samt kommunens återbruk. Även företag har fått möjlighet att köpa inredningar. Borås Biståndscenter har också tagit emot inredningar som skickats till nödlidande i Vitryssland och Ukraina.

– Den första februari startade rivningen och integrationsprojektet avslutades. I september börjar uppbyggnaden av Borås Kongresshus och då skall praktikanterna fortsätta med sin praktik och arbeta med Sernekes byggarbetare, avslutar byggingenjör Rami Branbo, arbetsledare IBAB.

2017-02-16T18:59:22+00:00 2017/02/16|

2016 – ett bra år för IBAB


 
IBAB:s ordförande Magnus Johansson tycker att 2016 blev ett bra år för bolaget.

IBAB:s ordförande Magnus Johansson tycker att 2016 blev ett bra och innehållsrikt år för fastighetsbolaget.

– Vi skall äga, förädla och förvalta fastigheter. Vår roll är också att bidra till att utveckla ett starkt näringsliv genom att tillhandahålla anpassade lokaler i olika storlekar för intresserade företag. Jag tycker att vi lyckas med detta, säger Magnus Johansson.

– Ett exempel är anpassning av Bussgatan 4 på Viareds industriområde där Västra Götalands Hjälpmedelcentral, ett kompetens- & logistikcenter, flyttade in i juni 2015. Sextio personer arbetar där med kundmottagning, lager, verkstad, kontor, expertkonsultation och leverans. IBAB:s dotter bolag IBAB2 förvärvade fastigheten 2011 och avyttrade den i april 2016 till Pecunia i Borås AB.
– Förra året gjordes utredning och upphandling av alternativ energi. Det innebär att företaget DrivhusEffekten nu bygger IBAB:s solcellsanläggning på fastigheten Olovsholmsgatan 32 i centrala Borås. Det handlar om en fullskalig solcellsanläggning på fastighetens tak som kommer att användas som referens för kommande satsningar i vårt övriga fastighetsbestånd.

– Projektet Borås Kongresshus är omdiskuterat. Nu har kommunfullmäktige tagit beslut och projektet har startat fullt ut. I februari börjar rivning av gamla Folkets Hus och hösten 2018 kommer Kongresshuset att stå klart för inflyttning.

– IBAB:s ekonomi är god. Vi gör ett bra resultat 2016 vilket vi tar med oss i nya projekt samt lämnar en del av överskottet till Borås Stad, avslutar Magnus Johansson.

 

2017-02-16T19:06:35+00:00 2017/02/16|

Fullskalig solcellsanläggning

550-glodlampa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är företaget DrivhusEffekten som kommer att bygga IBAB:s solcellsanläggning på fastigheten Olovsholmsgatan 32 i centrala Borås. 

Det handlar om en fullskalig solcellsanläggning på fastighetens tak som kommer att producera c:a 46 000 kilowattimmar per år och användas som referens för kommande satsningar i IBAB:s övriga fastighetsbestånd.

Det danska företaget DrivhusEffekten startade 2007 och är i dagsläget Danmarks största totalentreprenör av större solcellsanläggningar. Huvudkontoret ligger i Hørsholm c:a 20 kilometer norr om Köpenhamn. 

Sedan 2012 är de också etablerade i Lund med sitt dotterbolag VäxthusEffekten. Man specialiserar sig på större anläggningar för t.ex. kommuner och större företag.

– Att reducera CO2 utsläpp och utföra klimat-smarta lösningar går som en röd tråd genom hela företaget, säger VD Bjarne Rasmussen. Vi har också en unik profil på marknaden då vi ger våra kunder en produktionsgaranti. Det betyder att man kan vara säker på hur mycket man kan reducera sin driftsbudget.

DrivhusEffekten har c:a 30 medarbetare varav sju stycken arbetar på huvudkontoret. 2015 uppgick omsättningen till 32 miljoner danska kronor.

Solcellsanläggningen kommer att vara på plats under våren 2017.

Länk till DrivhusEffekten

2016-12-13T00:12:54+00:00 2016/12/13|

Årets julklapp 2016

emma-larson-harald-nyborg-december-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets julklapp hos Harald Nyborg blir en skruvdragare av märket Makita, säger butikschef Emma Larsson.

IBAB:s hyresgäst Harald Nyborg etablerade sig i Borås Arena 2005. Butiken ligger i markplan med parkeringsplatser utanför entrén. Det innebär också att funktionshindrade lätt kan komma intill.

Harald Nyborg har tretton butiker i Sverige och deras devis är ”Allt inom Hus, Hem & Trädgård”. På hyllorna ser man maskiner i kategorierna bra, bättre, bäst vilket innebär att man både servar hobbyfixaren och proffsen.

– Vi har drygt 8 000 artiklar i vårt sortiment och på vår hemsida har vi ytterligare tusen, säger Emma Larsson som är nytillträdd butikschef.

– Vårt omfattande sortiment gör att både hemmafixaren och yrkesmannen besöker oss. Nu inför jul kommer också många barnfamiljer för att handla det som hör julen till. Vi är välsorterade när det gäller t.ex. ljusslingor och leksaker.

– Årets julklapp verkar generellt bli VR-glasögon. Men för vår del blir det en maskin för hemmafixaren. En skruvdragare av märket Makita eller någon annan fancy maskin kommer säkert att ligga under granen i många hem.

– Samarbetet med IBAB fungerar bra. Fastighetsskötarna har redan varit inne och hälsat mig välkommen till butiken och till Borås, säger Emma som pendlar från Alingsås.

– Jag önskar alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Länk till Harald Nyborg

2016-12-13T00:12:00+00:00 2016/12/13|

Utbildningskluster

550-olovsholmsgatan

Utbildningsförvaltningen är en av flera enheter som skall flytta till IBAB:s fastighet Olovsholmsgatan 32 när Borås Stads nya organisation träder i kraft efter nyår. Det är tre förvaltningar där Utbildningsförvaltningen placeras på plan 5, Grundskoleförvaltningen plan 4 och Förskoleförvaltningen på plan 3.

– För vår del är det 18 personer som arbetar med antagning och centrala funktioner som kommer att flytta in i de nya lokalerna, säger Utbildningsförvaltningens chef Anders Waldau.

IBAB:s fastighet har renoverats och uppdaterats över tid med ljusa och ändamålsenliga lokalytor. Det innebär att de nya hyresgästerna enbart behöver göra vissa anpassningar.
– Vi kommer att göra några mindre justeringar. Det handlar om att dela av vissa rum och montera några fler dörrar.

– Det känns som en bra lösning att sammanföra skolformerna under samma tak och vår nya arbetsplats ger oss möjlighet att fortsätta arbeta på ett effektivt sätt.

De tre enheterna bildar ett brett utbildningskluster som kommer att förenkla och vara till gagn för medborgarna då allt är samlatpå ett ställe.

Utbildningsförvaltningen byter namn efter nyår till Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen.

2016-11-10T20:38:52+00:00 2016/11/10|