17 000 kvadratmeter byggs om i Vulkanus

sefa-peter-stefan-andersson-ibab-vulkanus-16-maj-2013-foto-peder-persson

Stefan Andersson och Peter Andersson, SEFA-koncernen. Foto Peder Persson.

Förprojektering för att få fram hållbara ekonomiska kalkyler för ombyggnaden av fastigheten Vulkanus, f.d. ALGOTS-huset, i centrala Borås är i full gång. Det är SEFA-koncernen i Borås med huvudkontor i Göteborg som genomför arbetet som skall redovisas i juni för IBAB:s styrelse.

– Vi gör nu all förprojektering där vi tillsammans med kommunens byggledare och ansvariga tar fram kalkyler, säger SEFA:s projektledare Peter Andersson. Arkitektarbetet är klart gällande planritningar och utifrån det gör vi utredningar över olika alternativ för byggstart, vilka lösningar som skall till vid de olika arbetsmomenten och vilka materialval som blir fördelaktigast.

Projekteringen avslutas i juni med en ekonomisk rapport till IBAB:s styrelse. Om de är överens med SEFA om den ekonomiska kalkylen fattas det slutgiltiga beslutet för en ombyggnad.

– Arbetet med att bygga om Vulkanus 16 bygger på Partnering ett samverkansavtal med en s.k. löpande räkning upp till ett takpris. Kommunen som beställare kan gå in i projektets olika delar och se hur det fortskrider. De har också tillgång till all ekonomi under hela byggprocessen. Vi kommer att arbeta tillsammans för att hitta optimala lösningar gällande pris och kvalité.

– Projeket omfattar 17 000 kvadratmeter med byggstart i augusti och vi skall vara klara vid årsskiftet 2014/15, säger SEFA:s platschef Stefan Andersson.

– Fastigheten och arbetets storlek kräver ett stort engagemang från oss och beställaren under hela byggprocessen. Vår målsättning är att kalkylerna skall hålla och att fastigheten skall svara upp mot de krav som vi fastställt, avslutar Peter Andersson.

 

2016-10-12T14:03:55+00:002013/06/17|