19 000 kvadratmeter förändras i centrum

131211_anna-kull-ibab

Anna Kull är hyresgästernas representant i projektet Vulkanus 16. Foto Peder Persson.
Anna Kull arbetar för Lokalförsörjningsförvaltningen och är hyresgästernas representant och samordnare i samverkansprojektet och ombyggnationen av fastigheten Vulkanus 16 på Bryggaregatan i Borås.
– Vi tar in och lyssnar på hyresgästernas behov och omsätter dem för hur t.ex. väggar, el-, tele-och datauttag skall placeras för att få en bra funktion. Jag fungerar som en länk mellan hyresgästerna och IBAB för att få ett så bra resultat som möjligt inför inflyttningen som successivt sker under 2014. Hyresgästerna som kommer att verka i fastigheten är Sociala Omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Vuxenutbildningen. Fastigheten är projekterad för c:a 1 000 arbetsplatser.
Arbetsformen är spännande då vi arbetar utefter s.k Partning. Det hela baseras på ett förtroendefullt och öppet samarbete mellan hyresgäster, fastighetsägare och byggentreprenör. Det är självklart en utmaning att projektera i samma fas som man bygger, men det ger också en möjlighet att påverka under arbetets gång. Det kräver engagemang, samverkan och stor förståelse för hyresgästernas behov och funktion. Synergieffekterna blir betydande och i slutändan får vi nöjdare hyresgäster.
– Två saker sticker ut och är särskilt intressanta. Tre ljusgårdar kommer att generera bra ljusinsläpp och i vissa delar skapas öppna ytor för kontorslandskap. Detta ligger i linje med vår ambition att åstadkomma en bra arbetsmiljö.
– Det är krävande, fantastiskt kul och intressant att förändra fastighetens 19 000 kvadratmeter. Vi har högt uppsatta mål och vill vara ett föredöme. Både hur vi bygger, håller utlovade tider, klarar de ekonomiska ramarna och får nöjda hyresgäster, avslutar Anna Kull.
2016-10-12T14:03:52+00:002013/12/17|