Omorganisation i uppdaterade lokaler2016-10-12T14:03:35+00:00

ibab sidhuvudhuvud

omorganisation nr 3 ibab juni 2016

nr 3 ibab 2016 omorganisation


Tre Stadsdelsnämnder ersätts av facknämnder
i Borås Stad 1 januari 2017. Foto Peder Persson.

Borås Stad har tre stadsdelsnämnder med tillhörande förvaltningar,
som var och en ansvarar för bland annat äldreomsorg, barnomsorg och grundskola inom sina respektive geografiska områden. Stadsdelarna ersätts från och med 1 januari 2017 med facknämnder.

Syftet är bland annat att skapa förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var man bor. Förändringar kommer att ske för flera hundra av stadens anställda. Både arbetsmässigt men också i vilka nya lokaler man skall arbeta. Det är Lokalförsörj­ningsför­valt­ningen som fått uppdrag att samordna lokalfrågan.

– För att den nya organisationen skall fungera effektivt tänker man i kluster. Att samordna och placera verksamheter av samma typ nära varandra och helst i samma lokaler, säger Rune Henriksson, förvaltningschef, Lokalförsörjningsförvaltningen.

För IBAB:s fastigheter gäller i nuläget följande:
I kvarteret Vulkanus, Fabriksgatan-Bryggaregatan, placeras Vuxenutbildningen tillsammans med Individ och Familje­omsorgs­förvaltningen, Arbetslivs­för­valt­ningen och Sociala omsorgs­för­valtningen.

I Olovsholmsgatan 32 i kvarteret Hästen skapas ett kluster där Utbildningsförvaltning, Skolförvaltning, förskola och vuxenutbildning kommer att verka.

– Borås Stad genomförde en omorganisation 2011. Vi tar med oss de erfarenheterna när vi nu bygger ett pussel. Vi vill minimera flyttrörelser och samtidigt uppnå önskemål om samlokalisering med kluster­bildningar, avslutar Rune Henriksson.

Mer information om den nya organisationen

nr 3 ibab hästen

nr 3 ibab elfsborg

nr 3 ibab bussgatan ny ägare juni 2016