Solkraft på Hästen 42016-11-10T20:51:24+00:00

ibab sidhuvudhuvud

550-stork

stork-ibab-november-2016


IBAB:s satsning på solenergi går in i en ny fas.

IBAB:s satsning på en fullskalig solcellsanläggning på taket på fastigheten Hästen 4, Olovsholmsgatan 32 i Borås går nu in i ett nytt skede. Intresset för att leverera anläggningen bedöms som stort och sex kompetenta anbudsgivare visade sitt intresse.

Det är det danska företaget Drivhus Effekten APS som vann upphandlingen. I nästa nyhetsbrev porträtteras företaget som har sitt huvudkontor i Hørsholm c:a två mil norr om Köpenhamn.

– Solcellsanläggningen är ett pilotprojekt för IBAB och vi räknar med att satsningen i fram-tiden skall ge lönsamhet både när det gäller miljö och ekonomi, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Industribyggnader i Borås AB har som mål att förvalta sina fastigheter så att de bidrar till samhällsutvecklingen på ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms investeringen i solcellsprojektet ligga helt rätt för en hållbar fastighetsförvaltning.

Man kan notera att solcellsmarknaden ökar i Sverige och att priserna sjunker. Anläggningen på Hästen 4 kommer att vara på plats under våren 2017 och ha en installerad effekt om 46 kw till en investeringskostnad av 9 730 kronor per kw. Den kommer också att användas som referens för kommande satsningar i IBAB:s övriga fastighetsbestånd.

550-px-tusen-besokare-i-kongresshuset

550-utbildningskluster