ibab sidhuvudhuvud

550-glodlampa


Solcellsanläggningen på IBAB:s fastighet Olovsholsgatan i centrala Borås byggs av det danska bolaget DrivhusEffekten.

Det är företaget DrivhusEffekten som kommer att bygga IBAB:s solcellsanläggning på fastig-heten Olovsholmsgatan 32 i centrala Borås.
Det handlar om en fullskalig solcellsanläggning på fastighetens tak som kommer att producera c:a 46 000 kilowattimmar per år och användas som referens för kommande satsningar i IBAB:s övriga fastighetsbestånd.

Det danska företaget DrivhusEffekten startade 2007 och är i dagsläget Danmarks största totalentreprenör av större solcellsanläggningar. Huvudkontoret ligger i Hørsholm c:a 20 kilometer norr om Köpenhamn. Sedan 2012 är de också etablerade i Lund med sitt dotterbolag VäxthusEffekten. Man specialiserar sig på större anläggningar för t.ex. kommuner och större företag.

– Att reducera CO2 utsläpp och utföra klimatsmarta lösningar går som en röd tråd genom hela företaget, säger VD Bjarne Rasmussen. Vi har också en unik profil på marknaden då vi ger våra kunder en produktionsgaranti. Det betyder att man kan vara säker på hur mycket man kan reducera sin driftsbudget.

DrivhusEffekten har c:a 30 medarbetare varav sju stycken arbetar på huvudkontoret. 2015 uppgick omsättningen till 32 miljoner danska kronor.

Solcellsanläggningen kommer att vara på plats under våren 2017.

Länk till DrivhusEffekten

rubrik-arets-julklapp

tomten