Nobina ligger i framkant2018-06-05T10:29:13+00:00

ibab sidhuvudhuvud

Fadil Divovic är trafikchef hos Nobina som är IBAB:s nya hyresgäst. Foto Peder Persson.

IBAB:s senaste hyresgäst Nobina etablerade sig i Borås i april 2017. Då övertog man busstrafiken i Borås efter att tilldelats uppdraget av Västtrafik. Förutom kontor hyr man tvätt- och verkstadshallar samt uppställningsplatser för 67 bussar i Strömsdalsfastigheten.

– Nu har vi kört i ett år och upplever att det gått väldigt bra, säger trafikchef Fadil Divovic. Vi är 210 medarbetare varav 185 chaufförer. Varje månad transporterar vi drygt 850 tusen resenärer och vårt mål är att komma upp till en miljon per år.

Från och med sommaren 2019 storsatsar Västtrafik och Nobina på elbussar i Borås och Lidköping. Borås blir en av de första städerna med elektriska ledbussar i reguljär kollektivtrafik och i Lidköping elektrifieras hela stadstrafiken. Satsningen, som är den största i sitt slag för Västtrafik, är ett led i Västtrafiks ambition om att öka takten i övergången till elbussar – för renare, tystare städer och bekvämare resor. 

– I Borås handlar det initialt om linje två från Trandared via Södra Torget till Tullen. Det återstår arbete med laddare, infrastruktur, garage med mera innan vi startar fullt ut.

– Enligt Västtrafiks mätningar har vi 95% nöjda kunder. Vi fortsätter vårt arbete med att utbilda våra chaufförer för att köra grönt. 70% har genomgått utbildningen som skall ge våra resenärer en lugn, mjuk, bekväm och säker resa som också skall vara bränslesnål, avslutar Fadil Divovic.