lena_mellblad_september_2010

Lena Mellbladh, projektledare tillgänglighet, Lokalförsörjningskontoret.
I samband med byggnation på Algårdsläktaren  på Borås Arena har  tillgängligheten förbättrats enligt de riktlinjer och standard som Västra Götalandsregionen framtagit. Här är fokuseringen framför allt på den fysiska tillgängligheten.
– Det är idag en självklarhet att man inom Borås Stad tar hänsyn till och anammar de utarbetade riktlinjerna som tagits fram av regionen, säger Lena Mellbladh, projektledare tillgänglighet, Lokalförsörjningskontoret.
Läktaren har försetts med nya skyltar som är tydliga, rätt placerade samt försedda med punktskrift. Som exempel ska toalettskyltar placeras på väggen bredvid dörren och inte på den som man oftast ser. Viktigt att skyltarna har stor kontrast i färgskalan gentemot bakgrunden. Kontrastfärger gäller likaså för dörrar och trappsteg så de förtydligas.
Läktaren har handikapptoaletter, dörröppnare och hörslingor, och ett radiosystem som är kopplat till en särskild frekvens vilket ger en hög kvalitet på ljudet.
– Dessutom har läktaren försetts med hiss till nybyggt övre plan, så tillgängligheten är väl utarbetad, säger Lena Mellbladh.
Vi jobbar just nu med att se över utrymningsmöjligheterna för personer med funktionshinder.