Andra LIA-perioden för Andreas2022-10-10T11:50:49+00:00

Andreas Leskauskas studerar sista terminen på Yrkeshögskolan med inriktning fastighetsförvaltning. Under elva veckor är han LIA-praktikant hos Industribyggnader i Borås AB. LIA betyder Lärande i Arbete där elev utbildas på arbetsplats under handledning av arbetsgivare. Det innebär att Andreas får möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper från skolan i en verklig arbetsmiljö.
Foto Peder Persson/Pixabay.

– IBAB är en arbetsplats där jag trivs och lär mig jättemycket, säger Andreas. Inte minst via min handledare Magnus Arnesson som sitter inne med bred kunskap om fastighetsförvaltning och förmedlar så mycket han kan. Det är jag tacksam för.

– Förra LIA-perioden hos IBAB handlade om energieffektivisering och min rapport till skolan blev godkänd. Denna gång ska jag skriva mitt examensarbete som kommer att handla om intelligenta fastigheter. Det är en forskning om hur AI, Artificiell Intelligens, kan bidra till att energieffektivisera fastigheter, minska miljöpåverkan och energikostnaden för fastighetsägaren.

– Teknik och fastigheter är mitt stora intresse så det känns naturligt att lägga fokus på det i min examensrapport.

Efter utbildningen siktar Andreas på att arbeta som förvaltningsassistent för att få möjlighet att fördjupa sig än mer inom fastighetsförvaltning.

Länkar till:

El-effektivisering av belysning

IBAB finns nu på LinkedIn

Borås Arena 3.0

Nya styrelseledamöter