Andreas är LIA-praktikant2022-10-20T09:57:30+00:00


Andreas Leskauskas studerar på Yrkeshögskolan i Mölndal med inriktning fastighetsförvaltning. Under åtta veckor är han LIA-praktikant hos Industribyggnader i Borås AB. LIA betyder Lärande i Arbete där elev utbildas på arbetsplats under handledning av arbetsgivare. Det innebär att man vidareutvecklar sina kunskaper från skolan i en verklig arbetsmiljö. Foto Peder Persson.

– Jag ska även ta fram en rapport till IBAB med nyckeltal gällande deras fastigheters el- och fjärrvärmeförbrukning. Visa på hur mycket energi fastigheternas ventilationsaggregat drar, titta på olika åtgärder och gå igenom gröna investeringar med mera.

Under sin LIA-period har Andreas IBABs förvaltare Magnus Arnesson som handledare. 

– Vårt samarbete fungerar bra. Magnus är pedagogisk och delar med sig av sin kunskap. Jag förstår att han har en bred bakgrund och han bidrar absolut till min fortsatta resa.

– Jag tävlar med mig själv hela tiden för att utvecklas och få mer kunskap, avslutar Andreas Leskauskas.