About ibbabboras_se

This author has not yet filled in any details.
So far ibbabboras_se has created 180 blog entries.

Över tusen företag stödjer Elfsborg

stefan_andreasson_foto_peder_persson_november_2013
IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson summerar säsongen och ser fram emot att
hamna bland topp fyra 2014. Foto Peder Persson.
Idrottsföreningen Elfsborg startade 1904 och firar sitt 110-års jubileum 2014. Stefan Andreasson är klubbchef
i föreningen som har 26 anställda.
– Vi arbetar med fotboll, marknad och administration, säger Stefan. Under hela året avlönar vi dock över 300 personer som på något sätt arbetar med vår omfattande idrottsverksamhet. En utomordentlig viktig grupp är också alla de goda medarbetare som ideellt ställer upp med sin tid på våra matcher och evenemang.
– Fotbollsäsongen i Allsvenskan är vi inte helt nöjda med däremot så har vi gått till gruppspel i Europa League som fortfarande pågår där möjligheter finns kvar. Detta är den största internationella framgången för föreningen. Vår publiksiffra är fortfarande tillfredsställande med c:a 9 500 besök i genomsnitt per hemmamatch.
– Vår publik representerar hela Boråsregionen men också Halland, Småland och Skaraborg. Över fem tusen köper s.k. Säsongsbiljetter för att få ”egen stol”. Vi är stolta över våra supportrar. Inte minst Guliganerna som ger ett fint stöd även på bortamatcher.
Borås Kommun och vårt näringsliv stöttar IF Elfsborg. Det är över tusen företag som bidrar ekonomiskt till vår fortsatta utveckling och av dem är över 400 aktiva på något sätt i verksamheten. Antal sponsorer och ekonomiskt bidrag överträffar därmed 2012 som också det var ett rekordår.
Borås Arena är nio år och står sig fortfarande som en av Sveriges allra mest ändamålsenliga arena för både publik, spelare, media med flera. Det pågår ett oavbrutet arbete att göra det som är bra ännu bättre. Industribyggnader i Borås AB, IBAB, har t.ex. ytterligare ökat brandsäkerheten och förkortat evakueringstiden på den stora Ålgårdsläktaren. Ett arbete som bl.a. innefattar en hiss för att snabbt kunna evakuera de i publiken med funktionshinder.
Det finns fler projekt som kommer att ge Borås Arena ytterligare kapacitet och flexibilitet för våra besökare som jag hoppas få redogöra för i något kommande Nyhetsbrev.
– Vi gör vårt bästa de matcher som återstår och planerar för att åter hamna bland de fyra i topp nästa säsong, säger Stefan Andreasson på språng till nästa möte.
2016-10-12T14:03:55+00:002013/11/09|

Borås Kongresshus – Mitt i Centrum!

styrgrupp_kongresshus_boras

Styrgruppen för Borås Kongresshus består av projektledare Lars Andersson, Lars Nordin, VD IBAB, Helena Açelius, VD, BoråsBorås TME AB, kommunchef Svante Stomberg, Christer Johansson, ekonomichef Borås Stad.

I främre raden IBAB:s ordförande Björn Bergquist och Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson.

– Vi arbetar nu med att ta del av projektets förstudie och säkra upp de tidigare gjorda kalkylerna,

säger Borås Kongresshus projektledare Lars Andersson.

– När IBAB:s styrelse och Borås Stads kommunfullmäktige tagit del av det framtaget beslutsunderlag och därefter fattat beslut om att bygga Borås Kongresshus startar ett projekteringsarbete. Det innebär bl.a. att detaljstudera olika utrymmen, producera ritningar och rumsprogram för att kunna visa på hur vi sedan skall bygga. Detta arbete pågår fram till sommaren 2014. Samtidigt startar parallellt upphandlingsarbetet för att säkerställa att allt förarbete är klart vid byggstart.

Produktionstiden är planerad till arton månader. Beräknad byggstart är hösten 2014 och inflyttning för de första hyresgästerna sker under hösten 2016.

– Borås Kongresshus kommer att vara en resurs för bl.a. Högskolan, Borås näringsliv, Borås Stad och inte minst för BoråsBorås TME AB som kommer att svara för driften. Det är spännande och intressant att projektera och bygga detta landmärke i centrala Borås, tycker projektledare Lars Andersson.

2016-10-12T14:03:55+00:002013/09/23|

Nöjda elever på Viskastrandsgymnasiet

fordonsutbildning_viskastrandsgymnasiet

Jesper Kordelin och Alexander Hedelin är två nöjda elever på Viskastrandsgymnasiet i Borås.
 
39 elever, knutna till Viskastrandsgymnasiets Byggprogram, utbildar sig inom områdena mark, anläggning och maskinförare. Utbildningen bedrivs på IBAB:s mark vid skolans anläggning i Viareds industriområde.
– Gymnasieutbildningen, med ett gemensamt basår, är treårig med speciell inriktning de sista två åren, säger läraren Jan Friderus. Vi har 39 elever, både flickor och pojkar, i årskurs två och tre. Efter avslutad utbildning blir man anläggare eller maskinförare.
Inriktningen är nystartad och vi märker stor efterfrågan från arbetsmarknaden. Det fungerar också bra med att skapa praktikplatser.
– Arbetsytan på Viared ger eleverna möjlighet till arbete i ett s.k skarpt läge. Utbildningen har moderna maskiner för att ge möjlighet till en praktisk arbetsplats som motsvarar den som möter dem i arbetslivet. Därför har vi idag fyra hjullastare, sju grävmaskiner och en traktor med kärra.
Eleverna Jesper Kordelin och Alexander Hedelin går tredje året.
– Jag kör både grävmaskin och hjullastare och utbildar mig till maskinförare, säger Jesper som har haft sin praktik på Borås Schakt.
Alexander utbildar sig till anläggare.
– Vi lär oss bl.a. bygga järnväg, hantera arbete med plattor-, rör- och asfalt. Ibland kör vi också hjullastare.
– Det är toppen med ett stort område att öva och lära oss på. Vi arbetar med maskinerna hela dagarna och ibland varvar vi med teori, avslutar två nöjda elever på Viskastrandsgymnasiet i Borås.
2016-10-12T14:03:55+00:002013/09/22|

Vulkanus – ett stort kontorsprojekt i centrum

joakim-jsonsund

Joakim Jsonsund är projektledare för arbetet med att färdigställa ombyggnation

av fastigheten Vulkanus 16 i centrala Borås.

– Bygglov för fastigheten Vulkanus 16 är beviljat och nu pågår rivningsarbete och uttransport av stora mängder rivningsmaterial, berättar projektledare Joakim Jsonsund. Dessa mellanlagras och sorteras inne i fastigheten. Parallellt pågår detaljprojektering där vi måttsätter och preciserar olika installationspunkter.

Vi förbereder också för att plocka av och lyfta taket på f.d. maskinhallen. Där skall två nya bjälklag monteras för att skapa ytterligare två våningar. Detta arbete planeras att vara färdigt innan jul.

– Arbetet fortsätter enligt plan och utan större problem, meddelar Joakim. Vi arbetar med en s.k. visuell projektering där man utgår från en logg med frågeställningar som kräver svar under hela arbetet. Därutöver har vi gemensamma ”knäckfrågor” som hela tiden hålls aktuella.

Projektet omfattar drygt 16 000 kvadratmeter och betecknas som ett stort kontorsprojekt. Det kommer inte att synas något exteriört men invändigt kommer det att ske förändring. Arbetet är en blandning av traditionell ombyggnad i befintlig fastighet och näst intill nybyggnad då det kommer till väggar, nya bjälklag, glasfasader och ljusgårdar för att få in dagsljus, med mera.

Det finns anledning att återkomma med rapportering i kommande Nyhetsbrev för att belysa de olika byggprocesserna och se hur arbetet fortskrider. Vuxenutbildingen i Borås är den hyresgäst som skall flytta in när allt väntas stå klart i juni månad 2014.

 

2016-10-12T14:03:55+00:002013/09/21|

17 000 kvadratmeter byggs om i Vulkanus

sefa-peter-stefan-andersson-ibab-vulkanus-16-maj-2013-foto-peder-persson

Stefan Andersson och Peter Andersson, SEFA-koncernen. Foto Peder Persson.

Förprojektering för att få fram hållbara ekonomiska kalkyler för ombyggnaden av fastigheten Vulkanus, f.d. ALGOTS-huset, i centrala Borås är i full gång. Det är SEFA-koncernen i Borås med huvudkontor i Göteborg som genomför arbetet som skall redovisas i juni för IBAB:s styrelse.

– Vi gör nu all förprojektering där vi tillsammans med kommunens byggledare och ansvariga tar fram kalkyler, säger SEFA:s projektledare Peter Andersson. Arkitektarbetet är klart gällande planritningar och utifrån det gör vi utredningar över olika alternativ för byggstart, vilka lösningar som skall till vid de olika arbetsmomenten och vilka materialval som blir fördelaktigast.

Projekteringen avslutas i juni med en ekonomisk rapport till IBAB:s styrelse. Om de är överens med SEFA om den ekonomiska kalkylen fattas det slutgiltiga beslutet för en ombyggnad.

– Arbetet med att bygga om Vulkanus 16 bygger på Partnering ett samverkansavtal med en s.k. löpande räkning upp till ett takpris. Kommunen som beställare kan gå in i projektets olika delar och se hur det fortskrider. De har också tillgång till all ekonomi under hela byggprocessen. Vi kommer att arbeta tillsammans för att hitta optimala lösningar gällande pris och kvalité.

– Projeket omfattar 17 000 kvadratmeter med byggstart i augusti och vi skall vara klara vid årsskiftet 2014/15, säger SEFA:s platschef Stefan Andersson.

– Fastigheten och arbetets storlek kräver ett stort engagemang från oss och beställaren under hela byggprocessen. Vår målsättning är att kalkylerna skall hålla och att fastigheten skall svara upp mot de krav som vi fastställt, avslutar Peter Andersson.

 

2016-10-12T14:03:55+00:002013/06/17|

Borås Arena är ett modernt bygge som väcker beundran

boras-arena-foto-peder-persson

Borås Arena. Foto Peder Persson.
Borås Arena med en publikkapacitet på c:a 16 000 personer invigdes 2005 och är ett modernt arenabygge som väcker beundran lokalt och i övriga Sverige. Med generösa publikytor, restauranger och konferensutrymmen är den ett landmärke mitt i det stora köpcentret Knalleland. Rikligt med parkeringsplatser runt om hela arenan skapar tillgänglighet och snabb evakuering.
Arenan ägs av Borås Arena AB, som är ett dotterbolag till Idrottsföreningen Elfsborg. Borås Stad, skänkte marken och Fritids- och folkhälsoförvaltningen svarar för driften. Ålgårdsläktaren med affärslokaler såldes till kommunens Fastighetsbolag IBAB och arenabolaget hyr tillbaka läktardelen. Denna läktare har utökats med bl.a. en konferenslokal.
Under de åtta år som arenan funnits har man bytt ut konstgräset vid två tillfällen. Utökat ytor för funktionshindrade och uppdaterat ljudanläggning m. m. Vidare ser man kontinuerligt över och uppdaterar arenans säkerhet för publik, funktionärer och utövare.
Borås Arena, med den senaste generationen konstgräs och jordvärme, kostade 117 miljoner kronor att bygga. Den används för spel och träning c:a 2 000 timmar om året av ett hundratal föreningar. Förutom fotboll används arenan för konserter och incentivarrangemang samt start och mål för större motionslopp.
För hyra av gräsplan kontakta: 
Marie Öjerhed tel 033-35 73 73. Epost: marie.ojerhed@boras.se
För konferenslokal kontakta: 
Ulrika Lindstedt Svensson tel 033-35 70 49. Epost: ulrika.lindstedt.svensson@boras.se
2016-10-12T14:03:55+00:002013/06/16|

IBAB:s styrelse utvecklar och förvaltar Borås Stads kommersiella fastigheter

styrelse_ibab_2011

Foto Peder Persson.

Industribyggnader i Borås AB:s styrelse består av fem ordinarie och fem ersättare.

Ledamöterna är valda utifrån den politiska styrningen i Borås Stad.

Företagets övergripande arbete består i att göra förstudier, bearbeta material, redovisa ekonomiska kalkyler för att sedan fatta beslut rörande om- och nybyggnad, inköp och försäljning samt förvaltning av stora delar av Borås Stads kommersiella fastighetsbestånd, säger ordförande Björn Bergquist.

Det är styrelsen som fattar de beslut som ofta får långtgående, positiva konsekvenser för verksamhet och förvaltning.

– Den närmaste mandatperioden har vi att arbeta och fatta beslut om bl.a. ombyggnad av kvarteret Vulkanus 16 samt Borås nya Kongresscenter.

– Vulkanus är före detta Algots fabriker i centrala Borås. Här skall drygt 17 000 kvadratmeter konverteras för att tillgodose hela Vuxenutbildningens verksamhet.

Det nya Kongresscentret vid Textile and Fashion Center och Högskolan i Borås är också ett mycket stort åtagande som tillsammans med Vulkanus kommer att bidra till Borås positiva profil med en stark framtidstro, avslutar Björn Bergquist.

2016-10-12T14:03:55+00:002013/06/15|

IBAB diplomeras återigen för sin kreditvärdighet

AAA(1)

Industribyggnader i Borås AB har fortfarande högsta kreditvärdighet och får därmed rätten att använda Trippel-A symbolen. Denna symbol får endast användas av aktiebolag som omsätter mer än två miljoner kronor.
– Symbolen är viktig den visar på ett snabbt sätt företagets kreditvärdighet, säger VD Lars Nordin. Det är samtidigt ett bevis för att vi som arbetar i bolaget gör det på ett proffisionellt och framgångsrikt sätt.
Trippel-A är ett värderingssystem som baseras på över 2 000 beslutsregler, t.ex. kreditvärdighet hos bolaget och hur man agerar vid upphandlingar.
Kriterier för att erhålla en diplomering för ett aktiebolag är en omsättning på minst två miljoner kronor samt att bolaget verkat i minst tio år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt.
För ett framgångsrikt agerande behövs en god kännedom om sin egen marknad, vem man gör affärer med och vem man vill har som leverantör. Varje kvartal diplomeras de företag som haft Trippel-A i minst ett år. Bolaget erhåller diplom och får rätten att använda symbolen för högsta kreditvärdighet i sin marknadsföring.
Kreditvärdigheten bedöms utifrån olika nyckeltal.Talen är viktiga för att bedöma företagets ekonomiska ställning och möjliga utveckling. Exempel är vinst per aktie, lönsamhet, räntabilitet, förädlingsvärde, självfinansieringsgrad, soliditet och likviditet.
2016-10-12T14:03:55+00:002013/04/23|

Principbeslut fattat om ett Kongresscenter i Borås

bild_kongresscenter_eolus_6

Förslag på utseende av Borås Kongresscenter. Bildmontage Tengbom.
Borås Kongresscenter som förväntas stå klart för inflyttning hösten 2016 ligger nu för behandling hos Industribyggnader i Borås AB.
– Vi har fått till uppgift att föreslå Kommunfullmäktige att bilda ett dotterbolag för byggande och ägande av ett nytt Kongresscenter i Borås, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Dotterbolaget skall sedan förvärva fastigheten Eolus 6 av Borås Stad. Bolaget skall också projektera och svara för ombyggnad enligt de förslag som lagts fram av Lokalförsörjningsnämnden. Detta uppdrag startar nu och avslutas först när ombyggnaden är klar 2016.
– Bolagsbildningen innebär att vi nu gör en bolags- och fastighetsekonomisk utredning för att på så sätt klargöra finansiering, kommande hyresgästers verksamhet med mera. Vi genom-lyser objektet Eolus 6 och tar reda på vad är redan gjort, vad är värdet på fastigheten, på vilket sätt skall fastighetsövertagandet utformas, och mer i detalj hur skall finansiering beräknas.
Nästa steg är att genomföra ett rumsfunktionsprogram (RFP). Detta görs utifrån de krav som utredningen visat men också utifrån om det skall göras några förändringar. Därefter görs så kallade blocklayoter där man tillsammans med hyresgästen bestämmer var olika faciliteter och lokaliteter skall placeras i fastigheten. Efter att detta arbetet är genomfört sker den egentliga projekteringen av Borås nya Kongresscenter.
– Att färdigställa ett bygge av denna omfattning kräver ett omfattande arbete av flera inblandade parter. Det är ett intressant projekt som kommer att göra avtryck i Borås centrum och vi kommer att ge nulägesrapporter i kommande Nyhetsbrev, avslutar Lars Nordin.
2016-10-12T14:03:56+00:002013/04/23|

IBAB – en professionell fastighetsaktör i Stadshuskoncernen

arsberattelse_ibab_2012

Årsredovisning Industribyggnader i Borås AB. Foto Peder Persson.

Ytterligare ett bra år 2012 – med starkt resultat!

IBAB inkl dotterbolag ökade resultatet efter finansiella poster till 6 mkr (4,4 mkr). Omsättningen ökade också till 28,5 mkr (24,3). Koncernbidrag på 6,6 mkr kan nu lämnas till ägaren.

Moderbolagets resultat av det totala resultatet är 4,4 mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9%, vilket överträffade Kommunfullmäktiges krav på 6%.

IBAB behåller också trippel AAA i kreditvärdighet som bolaget haft i många år. Under året har omförhandling och nyteckning av ett flertal hyreskontrakt genomförts. Bolaget har också förvärvat fastigheten Vinddraget 4. Standarden på bolagets fastigheter upplevs av hyresgästerna som mycket bra.

Under året har stor fokus lagts på att ge projektet ”Ombyggnad av Vulkanus 16” en bra start. Denna ombyggnad kommer att bli den största som bolaget någon gång genomfört.

Med 2012 i ryggen ser jag med tillförsiktfram emot 2013, som möjligheternas år.

Vill passa på att tacka alla som arbetat för IBAB, samtidigt vill jag också tacka hyresgäster och leverantörer för det gångna året.

Lars Nordin VD

2016-10-12T14:03:56+00:002013/04/23|