About Peder Persson

This author has not yet filled in any details.
So far Peder Persson has created 106 blog entries.

IBAB ökar och vässar sin kompetens

 


IBAB:s styrelse och delar av personal för den kommande mandatperioden. Främre raden vänster:  Kjell Högström (S), 2: vice ordf. Eva Österlund Hjort (S), ordf. Magnus Johansson (S), vice ordf. Björn Bergquist (M), IBAB:s VD Lars Nordin. Bakre rad vänster: Lars-Gerhard Westberg (L), Kontorschef/Ekonomichef Eva Engberg, Annika Pehrsson (SD), Ulf Landegren (C), Fastighet- och utvecklingschef Anna Axekull, Jonas Natt och Dag (SD), Anders Johansson (M). Foto Peder Persson.


Magnus Johansson inleder nu sin andra mandatperiod som ordförande för IBAB-koncernen.

– Bolaget är inne i en positiv och spännande utveckling. På fyra år har omsättningen ökat från cirka trettio till drygt sextio miljoner, säger Magnus. Personalstyrkan växer och kompetensen vässas med bland annat en fastighets- och utvecklingschef. Nu inviger vi våra nya kontorslokaler i fastigheten Vulkanus 16 med entré Fabriksgatan 12 där övriga hyresgäster är vuxenutbildningen, sociala omsorgsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen. Dagligen rör sig drygt tvåtusen personer i byggnaden.

– Borås kongress hamnade på styrelsens bord för fyra år sedan. Det uppstod en publik diskussion om husets vara eller inte vara vilket försenade byggstarten. När spaden sattes i jorden 2017 tog jag som min viktigaste uppgift att hålla budgeten och verka för att invigning skulle ske på utsatt tid. Alla inblandade ställde upp och vi klarade målet. Men det krävde arbete för många både under jul- och semestertider. Bra jobbat!

– IBAB:s styrelse är en del av bolagets framgång. Den är engagerad, påläst och ser möjligheter, avslutar IBAB:s ordförande Magnus Johansson.

IBAB Koncernen är ett kommunägt bolag som består av moderbolaget Industribyggnader i Borås AB samt dotterbolagen Eulus6 AB och Borås Lokaltrafik AB. Det klart uttalade målet är att erbjuda anpassade lokaler till mindre och medelstora företag med olika lokalbehov.

För närvarande hyr IBAB ut lokaler, med en sammanlagd area av cirka 60 000 m.

2019-05-28T09:27:45+00:002019/05/27|

Borås kongress är miljöcertifierat

 

 

30 april anlände Sweden Green Building Councils diplom gällande miljöcertifiering av byggnaden Eolus 6, Borås Kongress. Certifikatet, som är giltigt till 28 februari visar att Borås Kongress har minst 25% lägre energianvändning än Boverkets regler för nybyggnation.

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Medlemmarna är företag och organisationer som vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Tillsammans skapar man bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva och arbeta i.

– Det är med stor glädje och entusiasm som jag, tillsammans med alla som har varit inblandade i uppförandet av Borås Kongress, tar emot erkännandet från Sweden Green Building Council. Vår ambition med Borås Kongress var att prioritera kvalité, ekonomi och miljö. Det tänket visar sig nu ha burit frukt, hälsar IBAB:s VD Lars Nordin.

Länk till Sweden Green Building Council

2019-05-27T16:20:34+00:002019/05/27|

Anna Axekull – Ny på jobbet!

I maj tillträder Anna Axekull tjänsten som fastighetschef för IBAB-koncernen. Hon kommer närmast från PEAB där hon arbetat med bygg- och projektutveckling till kund.

– IBAB-koncernen växer och vi har flera större projekt som jag skall arbeta med. Det gäller bland annat Borås Arena och Borås Lokaltrafiks fastighet vid Strömsdal, säger Anna.

– Jag tar med mig min erfarenhet när det gäller kalkyler och att driva utveckling. IBAB ska medverka till samhällsutveckling där vi skall hitta rätt affärer som ligger i gränslandet mellan det kommunala och privata. En av mina arbetsuppgifter är att ha helikopterperspektiv för att undersöka vilka områden som är stadsnära men inte fullt ut exploaterade.

– Fortlöpande undersöker vi affärsmöjligheter gällande övertagande av fastigheter och bolag och förädlar vårt befintligt fastighetsbestånd.

Anna Axekull är uppvuxen på en lantgård i Ingdal ett par mil utanför Sundsvall. Hon flyttade till Borås redan som femtonåring för att få spela fotboll och studera på riksfotbollsgymnasiet. Tanken var att flytta hem efter studierna men efter högskolan kom hon direkt in i arbetslivet och bor idag på landet strax utanför Borås. Anna har både truck-, motorcykel- och bilkörkort.

– Min drivkraft är att nätverka och samhällsutveckla. Det är jätteintressant, säger Anna
som också spår att vi troligtvis kommer att bygga ytterligare ett kongresshus.

2019-04-12T13:59:39+00:002019/04/12|

IBAB samlar sina anställda

350 kvadratmeter på våningsplan sju och åtta i fastigheten Vulkanus 16, belägen på Fabriksgatan/Bryggaregatan i centrala Borås, har IBAB-koncernen nu färdigställt sitt nya kontor.

– För första gången är vi samlade på ett ställe, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Vi är idag sju anställda som får nya arbetsplatser i fastigheten. Det innebär att vi kommer att få större möjlighet att arbeta som ett team med kortare avstånd till varandra. De generösa arbetsytorna kommer också att ge plats för projektarbeten, bygg- och projekteringsmöten med mera. Förutom kontorsutrymmet nyttjar IBAB även sex garageplatser i fastigheten för sina servicebilar.

– I och med att IBAB:s kontor nu är färdigställt är samtliga kvadratmeter i fastigheten uthyrda och bolagets vakansgrad för hela sitt fastighetsbestånd är för närvarande är 0,2%, hälsar Lars Nordin.

2019-04-12T14:00:32+00:002019/04/12|

Laddstolpar för 10 ledbussar

Västtrafik, tillsammans med bussbolaget Nobina, driver ett projektet i Borås med satsning om en tyst, ren, helelektrifierad stadsbusstrafik med tio ledbussar som drivs av el märkt Bra Miljöval.
– I augusti beräknas bussarna trafikera linje två i Borås, säger IBAB:s förvaltare Nicolaas Boon.
Bussarna, som är 18 meter långa, laddas via en snabbladdnings- och en långtidsladdstation som kommer att byggas vid bussterminalen vid Strömsdal. IBAB har tecknat ett anläggningsarrende för ytorna där Nobina bygger och står som ägare till laddstationerna.

– Bussarna snabbladdas med anslutning på taket och när man kör tar man tillvara ca 20 procent av energin som går tillbaka till batteriet, säger Nobinas projektledare Sammy Johannesson. När bussarna rullar i augusti kommer det att bli renare luft, mindre buller och resenärerna får en behagligare resa.

– Vi har bara sett toppen på ett isberg när det gäller elektrifierade fordon i stadsmiljö, säger
Sammy Johannesson. Nobina har idag över hundra elbussar i flera nordiska städer och idag drivs samtliga bussar med el i centrala Landskrona och Norrtälje med motsvarande teknik som kommer att användas i Borås.

2019-04-12T14:01:20+00:002019/04/12|

BORÅS ARENA 2.0 Mötesplats för glädje och gemenskap

 
– Borås Arena stod klar 2005 och ersatte den tidigare Ryavallen som invigdes 1941. Arenan var vid invigningen den första moderna stadion i Sverige, säger Borås Arena AB:s ordförande Michael Ekberg. Nu har det snart gått femton år och det är dax för en uppdatering. Foto Peder Persson.

– Vi vill ge vår publik en ännu större upplevelse därför planerar vi för att flytta in i Harald Nyborgs före detta lokaler i Ålgårdsläktaren. Under ledning av projektledare Sven Liljegren projekteras för en lokal som tar emot tusen besökare, restaurang samt flera flexibla, idrottsrelaterade lokaler för aktiviteter och möten. Dessutom skall läktaren få ytterligare en entré.

– Samarbetet med Borås Stad och dess fastighetsbolag IBAB har varit utomordentligt ända från att Borås Arena byggdes. Vi känner att vi också nu har stöd av Borås Stad, sponsorer, supportrar och IF Elfsborg.

– Borås Arena skall fortsatt vara en mötesplats för glädje och gemenskap där vi tillsammans får uppleva spännande matcher med intressanta och skickliga spelare. Arenan skall ge aktiva och publik möjlighet att skapa ännu större upplevelser av framtida idrottsstunder att minnas, hälsar Michael Ekberg.
 
 

2019-02-19T18:17:06+00:002019/02/19|

Yttre miljön blir ett lyft för Akademiplatsen


 
Till våren skall utemiljön runt Borås Kongress på Akademiplatsen vara åtgärdad beträffande trottoarer, flaggstänger, belysning, träd med mera. Foto Peder Persson.

– Den yttre miljön vid Borås Kongress förväntades vara klar i samband med invigningen av Borås Kongress. Men på grund av förseningar och att arbetet drog ut på tiden lyckades man inte hinna med arbetet fullt ut, meddelar, projekteringsingenjör Anton Svensson på Borås Stads Tekniska Förvaltning.

– Förslaget hur området Järnvägsgatan och Akademiplatsen skall se ut ligger i plan och beslut väntas tas inom kort. Sedan startar bygget som beräknas vara klart under våren 2019.

Träd, belysning, flaggstänger, trottoarer med mera skall justeras och i vissa fall ersättas för att skapa större samstämmighet mellan byggnader och yttre miljö. Trafik skall passera inom Akademiplatsen, som är klassad som en gångfartsgata, där fotgängare och bilister samsas om utrymmet och fordon skall framföras i gångfart.

Vidare skall cykel- och gångbanor separeras vilket ger ökad säkerhet för studenterna på Högskolan och övriga besökare på Akademiplatsen.

– Arbetet med att skapa en yttermiljö som är i harmoni med Borås Kongress och övriga byggnader kommer att bli ett lyft för Akademiplatsen, avslutar Anton Svensson.
 
 

2019-02-19T18:12:07+00:002019/02/19|

Ett framgångsrikt 2018 för Industribyggnader i Borås AB


 
Under året har det hänt flera intressanta saker för Borås Stads fastighetsbolag, Industribyggnader i Borås AB (IBAB). Många bitar har fallit på plats och ett av de större projekten är byggandet av Borås Kongress som har gått helt enligt plan och nu är invigt. Foto Pixabay.

Annat av intresse är inköp och övertagande av Borås Lokaltrafik AB och omvandling av bolaget till dotterbolag i IBAB-koncernen.

IBAB-koncernens omsättning har fördubblats och resultatet har fått ett mycket positivt utfall.

– Under verksamhetsåret har vi startat en omorganisation för att kunna prestera och bli ännu vassare i framtiden, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Vi samlar nu samtliga våra tjänstemän i ett nytt ombyggt kontorslandskap på plan sju och åtta, Fabriksgatan 12 mitt i centrala Borås. Den nya organisationen ger oss ännu bättre förutsättningar för att samverka i bolagets projekt.

– Vi har också nyanställt fastighetsutvecklingschef Anna Axekull, som kommer att bidra till koncernens fortsatta expansion och utveckling, avslutar Lars Nordin.

En presentation av Anna Axekull planeras i följande nummer av IBAB:s nyhetsbrev.
 
 

2019-02-19T18:14:18+00:002019/02/19|

IBAB samlar alla i centrum

Ibab samlar sin personal i centrum
 
IBAB samlar sin personal och anpassar 350 kvadratmeter till nya huvudkontoret. Foto Peder Persson.

Nu bygger Industribyggnader i Borås AB – IBAB om sitt huvudkontor i fastigheten Vulkanus på Fabriksgatan i centrala Borås. På plan sju och åtta sker en ombyggnad som i mars 2019 skall vara klart och bli arbetsplatser, mötesoch konferensrum med mera.

– Vi som arbetar på IBAB sitter idag på flera platser. Efter lokalanpassningen kommer vi att sitta tillsammans vilket blir trevligare och effektivare. Det ger också kortare beslutsvägar och ökar vårt redan fina samarbete. Det är flera spännande och intressanta projekt och arbetsuppgifter som ligger framför oss så denna lokalanpassning känns helt rätt.

– I och med ombyggnaden som nu genomförs är samtliga 19 000 kvadratmeter i fastigheten Vulkanus fullt uthyrda. Det innebär att i dagsläget finns det inget outhyrt, avslutar IBAB:s VD Lars Nordin.

Arbetet genomförs av RO-Gruppen genom ett ramavtal och bolaget har accepterat utmaningen.

Industribyggnader i Borås AB levererar moderna och ändamålsenliga lokaler. Man visar också på möjligheter att förädla äldre fastigheter till ljusa, charmiga och moderna miljöer anpassade specifikt för kundens behov och verksamhet.

 

 

2019-02-19T18:19:33+00:002018/12/17|

Festlig invigning av Borås Kongress

Överlämnar nyckeln till Borås Kongress

I samband med invigningen av kongress överlämnade IBAB:s ordförande Magnus Johansson den symboliska nyckeln till kommunfullmäktiges ordförande Pelle Höög. Foto Peder Persson.

Under två dagar, 20 – 21 november, inbjöds alla boråsare att närvara vid invigningen av Borås Kongress. Många anammade inbjudan och fick se kommunfullmäktiges ordförande Pelle Höög klippa bandet och förklara huset invigt. Vid sin sida hade han IBAB:s ordförande Magnus Johansson, kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson och vice ordförande Anette Carlsson.
För fler bilder och information klicka här!

2018-12-17T22:33:07+00:002018/12/17|