Automatiserad interntransport för framtidens behov!

ebrevocs

Interiörbild från en av de moderna produktionslokalerna – Conveyor System AB i Borås

– Vår affärsidé är att hjälpa kunderna att uppnå en rationell och effektiv hantering oavsett
det är transport, montering eller distributionsprocesser. Vi designar, projekterar och driftsätter avancerade lösningar baserade på den för Er bästa tekniken, säger Monica Almqvist,
Kenth Almqvist och Christer Lundgren på Conveyor System AB i Borås.

I Företaget utbud finns bl.a. rull-, kedje-, band och hängtransportörsystem med inriktning
på bilindustrin och dess underleverantörer.
– Dessutom tillhandahåller vi moduluppbyggda entresolsystem inom lagerhantering,
säger de och berättar att i Europa finns merparten av kunderna, mestadels i Sverige, Norge, Tyskland, England och Belgien.

Ett effektivt produktionssystem med korta genomloppstider är livsnödvändigt för varje företag som vill vara konkurrenskraftigt.
– Från råvarulager, genom produktionen och fram till leverans måste systemet kombinera effektivitet och full flexibilitet med absolut tillförlitlighet.

Varje produktionssystem som OCS levererar är unikt, men samtidigt uppbyggt av enkla, pålitliga och utprovade komponenter.
– De hängande transportvagnen styrs av ett PLC- eller databaserat system som länkas samman med ditt befintliga produktionssystem. Det leder till effektivare produktionsflöde och minskar mängden av material i arbete.

www.ocs.se/swe

2016-10-12T14:04:36+00:002005/08/17|