Avancerad teknik i Kongresshuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I fläktutrymmet på kongresshusets tak finns kraftiga ventilationsanläggningar. Foto Peder Persson.

Flera konsulter inom olika verksamheter arbetar med bygget av Borås Kongresshus. Gerhard Englund, med firma VVS Energi i Brämhult AB, är teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik.
– Jag har varit med under hela projekteringsfasen och är anlitad som installationssamordnare vilket innebär att styra upp installationer inom rör, ventilation, styr- och reglerteknik, el, sprinkler, köksinstallation samt fjärrkyla och fjärrvärme.

– Under projekteringstiden genomför vi bland annat tredimensionell granskning där samtliga konsulters filer läggs samman för att se att installationer inte kolliderar med varandra och med husets olika konstruktioner.

– I slutskedet av bygget kommer vi att genomföra en samordnad provning av samtliga installationssystem för att se att de fungerar som de ska. Då kommer vi också att göra en så kallad CE-märkning vilket är ett EU-direktiv när man sammanlänkar flera elektriska maskiner. Det är viktigt att det inte finns några elektriska risker för de som i framtiden skall verka och vistas i byggnaden.

Borås Kongresshus kommer också att ansöka om att bli certifierade för GreenBuilding. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi per kvadratmeter och år jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler, BBR.

– Kongresshuset är ett fint hus med en arkitektur som jag tror kommer att uppskattas, avslutar Gerhard Englund.

Länk till GreenBuilding
Länk till information om CE-märkning

2018-09-10T15:03:33+00:002018/09/10|