Borås Arena uppdateras till 3.0

En förstudie har startat för ombyggnad av Borås Arena. Avsiktsförklaring är skriven mellan Industribyggnader i Borås AB och Arenabolaget. Man för även en tät dialog med Borås Stad via Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Foto Peder Persson.

Projektet syftar till att stärka det kluster av idrott och hälsa som finns runt arenan idag. Förstudien ska utreda hur vi kan utveckla arenans södra läktare, så att den får förutsättningar att sjuda av ytterliga aktiviteter och flera typer av event.

Målet med förstudien är att Borås Arena ska vara en mötesplats för alla och samtidigt en viktig del i arbetet ”Borås växer norr” som syftar till att förtäta, förstärka och förstora Borås innerstad.

Inriktningen är att i huvudentréns bottenplan skapa en restaurang för ca 200 sittande samt ett större kök med kapacitet att tillaga ca 700  portioner. I lokalen bredvid hamnar High Intensive Training Center (HITC), ett idrottsmedicinskt rehab center med träningslokaler. På plan två, utöver HITC behandlings- och personalrum, kommer IF Elfsborg att ha kontors- och möteslokaler för sin verksamhet. På plan 3 planera Borås Arena för en förbindelsegång mellan norra och södra läktaren.

2022-10-20T10:02:09+00:002022/10/20|