ibab sidhuvudhuvud

”Walkable” och ”loveable” är parametrar som beskriver en attraktiv destination. 

Helena Alçenius, VD för Borås TME och Akademiplatsen AB.
– På åttiotalet var Borås identitet Ellos postorder och djurparken. Borås Djurpark finns kvar och vi är idag en av få orter som har en sådan anläggning. Från att ha legat utanför staden börjar vi se att avståndet krymper och staden förtätas. 

Djurparken ligger i Knalleland som är ett område med mycket handel, sport och aktiviteter. Borås Arena, Borås simarena, Ryahallen och Ryavallen för friidrott med flera sporter, lekland, Upzone, utomhusbad och med planer på ny ishall och flera etableringar är att vänta.

På vägen mot Knalleland ligger bland annat Högskolan, Borås Kongress, Simonsland med Textilmuseet, Textil Fashion Center med vision om att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. 

Målet är att sträckan Stora Torget till Knalleland skall förtätas för att upplevas större och modernare. Med urbana stråk, mer bostäder och annan etablering möjliggör det att destination och plats hänger ihop.

– Hur lång tid kommer det att ta? Stadens strategi ligger klar och när det finns en gemensam målbild är det både lättare och bättre för fastighetsägare och entreprenörer. Då är det bra om någon tar på sig ledartröjan och uppmanar till samarbete. IBAB visar dessa signaler när man bygger ett lekland för Borås Stad mitt i eventområdet med övriga aktörer som nära grannar, säger Helena Alçenius.

Länk till: