Brett samarbete för fler etableringar2020-05-02T14:19:12+00:00

ibab sidhuvudhuvud

Det ”Norra urbana stråket” är ett av Borås Stads projekt för att bygga ihop centrum med Knalleland.

Johan Ekeblom är Borås Stads samordnare för ”Urbant Stråk Norr”.
– Det handlar om att fokusera på utbyggnad av bostäder, handel och att skapa attraktiva gångstråk i båda riktningar, säger Johan Ekeblom. Att vi glider längre och längre norrut är en förflyttning som har skett genom åren och staden vill nu blanda upp området med fler bostäder då det finns yta att ta av. Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om att byta ut något utan snarare att komplettera.

– Förutom sträckan från Simonsland till Knalleland finns det flera intressenter som vill etablera sig på den fysiska platsen vid Borås Djurpark. Industribyggnader i Borås AB, IBAB, bygger där ett aktivitetshus. Man är samtidigt intresserad av att få till samordning i området för att få ut ännu mer effekt av kommande etableringar.

– I höst kallar vi samman till en större workshop där vi hoppas på kreativt engagemang från Borås fastighetsägare och näringsliv. Under två halvdagar är ett av målen att få till stånd ett brett samarbete för fler etableringar utmed det norra urbana stråket, säger Johan Ekeblom.

Länk till: