Försäljning av Navet på Ramnaslätt

forsaljning_navet

Lars Nordin, Jan-Erik Eriksson och Uno Jöelaid, efter avslutad försäljning av fastigheten Navet.
foto peder@artcenter.nu

Fredagen den 26 oktober övertogs IBAB:s fastigheter på Ramnaslätt i Borås av Navet Fastigheter AB.
Köpare är bolagets ägare Jan-Erik Eriksson, likaså ägare och VD för Unitraffic AB. Uno Jöelaid, IBAB:s Ordförande och VD Lars Nordin slutförde affären tillsammans med VD Jan-Erik Eriksson.

Unitraffic AB är leverantör av teknik för trafik- och hastighetsövervakning i Skandinavien. Bolaget har många års erfarenhet av tekniska lösningar för ökad trafiksäkerhet.

Unitraffics filosofi är att skapa tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Utveckla produkter och system i nära samarbete med såväl kunder och brukare som leverantörer och tillverkare.

Vi är övertygade om att våra hyresgäster på Ramnaslätt kommer att få en professionell och långsiktig fastighetsägare. Vi vill tacka våra hyresgäster för ett gott samarbete och önska den nya ägaren lycka till i framtiden.

Industribyggnader i Borås AB
Lars Nordin

 

2016-10-12T14:04:24+00:002007/12/12|

Nu är det dags för vinterdäck!

euromaster_vinter

Platschef Thomas Johansson byter från sommar- till vinterdäck. ………………… foto peder@artcenter.nu

Nu är det vinterväglag. Euromaster som är en av IBAB:s hyresgäster på Viareds industriområde, har bråda dagar med att byta däck på person- och lastbilar. Företaget, som hyrt sin lokal drygt ett år, trivs utmärkt här och ser optimistiskt på den fortsatta expanderingen av Viaredsområdet.

– Vi monterar cirka 2 000 stycken däck under denna period, säger platschef Thomas Johansson. Sedan starten hösten 2006 har vår verksamhet vuxit. Nu är det dags att göra plats för ett större lager där vi vinter- och sommarförvarar kundernas däck. Vi behöver justera vår kapacitet från nuvarande 300 till drygt 500 platser. Detta ryms inom befintlig lokalyta.

Personalstyrkan består av 2 heltidsanställda. Under högsäsong och arbetstoppar kallas extrapersonal in.

Thomas Johanssons råd till bilisten inför däckbyte.
Dubbat eller odubbat? Kör du 1000 – 1500 mil per år, mestadels på mindre vägar, använd dubbade däck.Företagsbilar och långpendlare som färdas på större vägar och motorvägar använder med fördel odubbade däck. Dessa ger bättre komfort och lägre ljudnivå.

– Tänk på att vinterväglaget ger längre bromssträckor oavsett däck. Håll därför rejält avstånd till framförvarande fordon, säger Thomas Johansson medan nästa bil rullar in i hallen för däckbyte.

www.euromaster.se

Vinterdäck krävs 1 december – 1 mars om det är vinterväglag med mönsterdjup minst 3 mm. Dubbdäck får användas 1 oktober – 30 april. För information om väglaget just nu, gå in på Vägverkets webbplats. www.vv.se

2016-10-12T14:04:24+00:002007/12/12|

Vinddraget – en fastighet i förvandling!

fasad_vinddraget

Del av den uppfräschade fasaden på fastigheten Vinddraget. ………………… foto peder@artcenter.nu

Nu har turen kommit till fastigheterna i Viareds industriområde för en uppfräschning. Vi betar av ett område åt gången och då gör vi en riktig ansiktslyftning av våra fastigheter.
– Efter Espira Tillväxtcenter Sjuhärad står nu kvarteret Vinddraget i Viareds industriområde på tur i vårt planerade underhåll, säger förvaltare Richard Svanberg.

I Viared har vi målat om fasaden på första huset. Det har fått ett modernt och fräscht utseende. Vidare har vi bytt två större portar och förändrat en del markytor utanför fastigheterna. Först och främst är det en ny plantering där en vacker sedummatta täcker vissa delar. Vi lade även om en trappa och gjorde samtidigt nya stödmurar med plantering. Skogsdungen vid Stämpelgatan har genomgått en gallring och upprensning.

Fortsättningsvis ska även de övriga fastigheterna på området få en liknande helrenovering så helheten blir ett stilrent intryck.

– För närvarande har vi endast en lokal för uthyrning, meddelar Richard Svanberg. Här väntar vi med renovering tills hyresgäst tillträder så den kan skräddarsys efter önskemål. Den har en yta på 1 000 kvm som lämpar sig till kontor och lager, eventuellt kan ytan delas på två hyresgäster. Parkeringsplatser finns i anslutning till lokalen.

Viared industriområde blir alltmer attraktivt för företag att etablera sig i. Närheten till Borås, Landvetter flygplats och Göteborg gör att läget är mycket fördelaktigt. Lättåtkomligheten, tack vare motorvägen, är också en bidragande orsak till den stora efterfrågan på lokaler.

2016-10-12T14:04:24+00:002007/12/12|

Nöjd hyresgäst i Espira-huset

coachservice

Helen Högsten, HH Coachservice AB. ……………………………………………………foto peder@artcenter.nu
– Jag stortrivs här. Espira-huset innehåller en fantastisk energi, säger Helen Högsten, som arbetar med coachning såväl individuellt som i grupp.

Som ensamföretagare har Helen inga direkta arbetskamrater, vilket gör att hon särskilt uppskattar gemenskapen och kontakterna med de andra företagarna i huset. Dessutom utnyttjar hon servicen i form av reception, kopiator, konferensutrymmen m.m.

Sedan många år arbetar hon med coachning och inspirationsföreläsningar.
– Mina klienter är ofta mitt inne i en omställningssituation i samband med t. ex. arbetslöshet, stressrelaterade sjukdomar eller någon annan form av livsförändring. Till mina arbetsuppgifter hör då att få dem att må bra, tro på sig själva och se de möjligheter som finns.

Jag är bra på att få mina kunder att engagera sig och se framåt igen. Svaren på deras problem finns ofta inom dem själva, säger Helen Högsten, som äger och driver verksamheten i företaget HH Coachservice AB.

www.hhcoachservice.se

2016-10-12T14:04:24+00:002007/10/25|

Ålgårdsläktaren fräschas upp!

vyborasarena

Inglasad vy över del av Borås Arena.……………………………………………………foto peder@artcenter.nu

Från Borås Arena AB har det framförts önskemål om en utveckling av Ålgårdsläktaren på Borås Arena.

IBABs styrelse har informerats om önskemålen och ärendet kommer nu att utredas vidare.
– Vad det handlar om är ytterligare en pausyta med bl.a. mer plats för försäljning, säger Lars Nordin och fortsätter:
– Det finns också önskemål om uppvärmda utrymmen och en handikappanpassning med teleslingor och lämplig färg- och ljussättning. Andra förbättringar är utökat antal toalettutrymmen och förbättrade kommunikationer på läktardelen.

Det finns vidare tankar om att intresserade arenabesökare kan köpa plats i pausutrymmet. I den s.k. ryttargången planeras dessutom förbättringar i form av förbättrad ljussättning samt fler toaletter och försäljningsställen.

Sture Svensson företräder Borås Arena AB och framhåller att arenan i Borås är Sveriges bästa arena:
– Vi vill att den fortsätter att vara landets bästa arena och då är det viktigt att göra den ännu bättre. Redan idag har vi bra komfort för våra sponsorer. Nu vill vi utöka komforten för publiken på Ålgårdsläktaren, säger Sture.

 

planborasarena

foto peder@artcenter.nu

2016-10-12T14:04:24+00:002007/10/25|

Budgeten för 2008

budget2008

Illustration peder@artcenter.nu

VD:s förslag till budget 2008 behandlades i styrelsen den 17 oktober.

I förslaget, som godkändes av styrelsen, beräknas omsättningen till cirka 24 miljoner kr trots att kvarteret Navet 2 inte längre ingår i beståndet.

Efter finansiella poster beräknas resultatet till cirka 9,4 procent, vilket är i nivå med tidigare år. Som ett bra tecken på att ekonomin är god ökar soliditeten något.

I budgeten beräknas investeringarna till cirka 5 miljoner kr. Främst är detta avsett för eventuella hyresgästanpassningar.

För övrigt är det värt att framhålla att vi fortsätter att aktivt arbeta med driftsoptimering och kostnadsbesparingar inom beståndet. Detta sker samtidigt som vi gör en fortsatt stor underhållssatsning i första hand inom kvarteret Hästen.

Lars Nordin
VD

2016-10-12T14:04:26+00:002007/10/25|

IBAB säljer fastighet

navet2

Fastigheten Navet på Ramnaslätt.……………………………………………………foto peder@artcenter.nu

För drygt 19 miljon kronor har IBAB sålt fastigheten Navet 2 på Ramnaslätt. De fem husen på Industrigatan omfattar 16 procent av hela beståndet och säljs till Boråsbolaget Uni fastigheter AB. Pengarna för den sålda fastigheten ska användas för att ytterligare konsolidera bolaget.

Lokalerna inom fastigheten Navet 2 är uppdelade på fyra byggnader som uppfördes 1972. Ytterligare en byggnad uppfördes 1976. Därefter har ett antal om- och tillbyggnader utförts så att den sammanlagda lokalarean nu är cirka 6 000 m2.

Redan från början var det möjligt att hyra lokaler för respektive företags behov genom att byggnaderna är utformade efter ett modulsystem på 6×12 m. Mellan golv och takbalkar är det fria måttet ca 3 m. En relativt enkel grundstandard kan anpassas efter behov. Lokalerna är lämpliga för småindustrier.

Uni fastigheter AB kommer att tillträda senast den 30 oktober.

Här ligger Navet2!

2016-10-12T14:04:26+00:002007/09/12|

”Nu satsar vi på Fleminggatan”

fleminggatan

Fleminggatan 3 med dess projekt- och byggledare Roger Hedlund.…………….foto peder@artcenter.nu

Allt är nu uthyrt i IBABs fastighet på Olovsholmsgatan 32. – Det här s.k. ESPIRA-huset är helt klart. Vi har därför gått vidare i våra planer och bygger nu om lokalerna i fastigheten på Fleminggatan 3 till kontorslokaler, säger projekt- och byggledare Roger Hedlund.

I ESPIRA-huset finns en socialt utvecklande miljö med gemensam reception som kan ta hand om det mesta”. Här finns också telefonväxel, grupprum, café, konferenslokaler för stora och små möten, Internetuppkopplingar osv.

För tillfället är ESPIRA-huset fullt uthyrt när det gäller långsiktiga kontrakt.
– Allt har gått enligt planerna. Men verksamheten växer hela tiden och vi kommer därför att i mitten av november kunna erbjuda plats även i vårt grannhus på Fleminggatan 3, säger Roger och berättar att Neptuntvätten en gång i tiden disponerade dessa lokaler.

Här sker nu en omfattande ombyggnad. I det första planet, med ingång en halvtrappa upp från gården, finns ca 400 kvadratmeter stora lokaler. Lokalerna totalrenoveras och får bl.a. ny fasad och nya fönster. Dessa lokaler är ännu inte uthyrda och kommer att anpassas till blivande hyresgäster.
– Andra och tredje planet byggs om till moderna kontor och kommer att hyras av ESPIRA för deras verksamhet. I det översta planet bor två hyresgäster, som kommer att bo kvar i sina lägenheter.

Till förändringarna i fastigheten hör även omläggning av tak, installation av hissar, ny ventilation, nytt värmesystem, ny elinstallation och att gårdsmiljön fräschas upp för båda fastigheterna.

Här ligger Fleminggatan!

2016-10-12T14:04:26+00:002007/09/12|

All önskvärd service

jorgenhaggstrom

Jörgen Häggström, VD, Upphandlingsbolaget. ……………………………………..foto peder@artcenter.nu

En av många nya hyrsegäster i ESPIRA-huset är Upphandlingsbolaget:
– Här får jag all service som jag kan önska mig för mitt företagande, säger vd Jörgen Häggström.

Jörgen har en gedigen kunskap om inköp och upphandling av olika slag. Han har bl.a. varit inköpschef inom sjukvården, Borås Stad m.fl. företag och organisationer. Sedan fjorton år driver han ett eget företag i branschen.

Tidigare hade han sitt företag på Allégatan innan han i somras flyttade verksamheten till ESPIRA-huset.
– Här får jag service i form av reception, telefonväxel, internettjänster, kopiering, konferenslokaler m.m. Jag är mycket nöjd med servicen. Allt fungerar mycket tillfredsställande.

Upphandlingsbolagets affärsidé är att bedriva e-handel i form av en modern handelsplats för inköp mellan företag och organisationer. Företagens inköpskostnader minskar genom inköpssamverkan (större volymer) och webb-baserade inköp, säger Jörgen som vidare berättar att företaget har kunder i hela landet.

– I vår databas har vi cirka 55 000 produkter. Det kan röra sig om allt från städkemikalier och VVS-material till sjukvårdsutrustning för oljeplattformar.

Utöver e-handelsplatsen erbjuder Upphandlings-bolaget sina tjänster med elektronisk upphandling och den långa erfarenhet man har vid upphandlingar för privata och offentliga företag

Jörgen ser många fördelar med sitt koncept för upphandling. Elektronisk upphandling sparar tid och trenden går mot allt snabbare transaktioner och relationer.

www.upphandlingsbolaget.com

 

2016-10-12T14:04:26+00:002007/09/12|

”Viktigt för IBAB att ständigt arbeta med kundernas förväntningar”

micaeluno

Micael Svensson, vice ordförande och Uno Jöelaid, ordförande i IBAB:s styrelse.

Uno Jöelaid och Micael Svensson är nyblivna ordförande resp. vice ordförande för IBAB.
– Företaget har en viktig roll, när det gäller näringslivets behov av kommersiella lokaler.

Uno Jöelaid har, som namnet antyder, estniskt ursprung. Själv har han dock bott hela sitt liv i Målsryd och Borås. Numera bor han på Fjärde Villagatan.
Utöver ekonomiska studier på högskolenivå har han arbetat som inköpschef och planeringschef i Sjuhärad. Sedan 14 år har han haft ett eget konsultföretag med inriktning på att hjälpa små och medelstora företag att införa kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.
– Jag har redan sedan gymnasietiden varit politiskt intresserad och sedan 25 år haft uppdrag för moderaterna. Till uppdragen har hört att vara ordförande för Borås Lokaltrafik AB. Ordförandeskapet för IBAB är en ny utmaning för honom. Helt främmande för bolaget är han inte. En tid var han lekmannarevisor för just detta bolag. Det nya uppdraget passar honom bra, eftersom han är intresserad av företagsfrågor och delar gärna med sig av sina erfarenheter.

– Som alla företag kan IBAB säkert förbättras. Det är en inställning, som alla företag bör ha för att kunna utvecklas. När kunderna börjar klaga är det redan för sent, säger Uno, som tycker att det är mycket viktigt, att företaget känner till och ständigt arbetar med att infria förväntningar från såväl ägare som kunder.
– Självklart delar jag den åsikten, säger Micael Svensson, som är nybliven vice ordförande för IBAB.
Micael är född i Borås, men större delen av sin uppväxt tillbringade han i Tyresö utanför Stockholm. Numera bor han i Målsryd.
– Jag blev tidigt politiskt engagerad. Främst gällde det orättvisor och att vissa personer kan ta sig vilka friheter som helt, säger han och berättar att han har varit föreningsadministratör i SSU och Unga Örnar. Han är även ledamot av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Den nuvarande anställningen är som tjänsteman på Handels arbetslöshetskassa.
Micael ser IBAB som ett verktyg för kommunen när det gäller att ordna flexibla och okonventionella lösningar för näringslivets lokalbehov. Borås Arena och ESPIRA-huset är bra exempel på detta.
Han konstaterar också att företagets innehåll och uppläggning kan förändras över tiden.

2016-10-12T14:04:26+00:002007/06/05|