Ny mötesplats för personalen vid Hästen

585 baltzar

IBAB:s fastighetsförvaltare vid den nya mötesplatsen, Olovs­holmsgatan 32. Foto Peder Persson.

Vecka 25 är den nya mötesplatsen vid IBAB:s fastighet Olovsholmsgatan 32 klar att tas i bruk.

IBAB har anlagt en stenlagd yta om c:a 25 kvadratmeter med två bord och fyra soffor att nyttjas av personalen vid Stadsdels­förvaltningen Norr.

– Det skall bli jättebra när bänkarna och borden har kommit på plats. Vi längtar efter att få sitta här när vi har rast med en kopp kaffe när solen lyser, hälsar Annika Davidsson som är planerings­ledare för skolorna inom Stadsdelsförvaltningen Norr.

– Här fanns tidigare en skylt med våra förra hyresgästers namn. Nu när vi har endast en beslöt vi att ta bort skylten och förbereda för en uteplats som personalen kan använda. Det kan röra sig om att ta med lunchpaket, träffas och fika på kaffe­rasten med mera, säger IBAB:s fastighetsför-valtare Baltzar Balder.

Arbetet beställdes hösten 2015 och beräknades vara klart när tjälen gått ur marken. Men entreprenören hamnade i tidsnöd och premiären blir därför vecka 25. Kostnaden för den nya mötesplatsen på Stadsdelsförvaltningen Norr är c:a 30 000 kronor.

– Intendenten och personalen vid Stadsförvaltningen Norr kom med idéen och förfrågan och vi beslutade att tillmötesgå deras önskan och visa att vi trivs med våra trevliga hyresgäster. Det är vår förhoppning att platsen skall användas och att de skall vara nöjda med vårt arbete, avslutar Baltzar Balder.

 

2016-10-12T14:03:40+00:002016/06/10|

IBAB koncernens verksamhetsår 2015 kan betecknas som förträffligt

feb_2012_lars_nordin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vill passa på att tacka alla hyresgäster och alla som arbetat för IBAB såväl entreprenörer som leverantörer för det gångna verksamhetsåret, hälsar IBAB:s VD Lars Nordin. Foto Peder Persson.

– Bolagets utmaningar 2015 gav ett lyckat resultat. Samtidigt har såväl omsättning 36 mkr (18,5 mkr) som resultat efter finansiella poster 11,4 mkr (3,7 mkr) stigit avsevärt, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

– Tack vare det goda resultatet har IBAB haft möjlighet att stärka bolagets ekonomi och samtidigt lämna ett koncernbidrag på 5 mkr till Borås Stadshus AB.

Alla fastigheter är fullt uthyrda och våra kunder är nöjda, med såväl lokaler som service och hyresnivåer. En fastighet återstår att utveckla, (Eolus. 6 i Borås).

IBAB ser nu fram emot att förvärva och vidareutveckla nya fastigheter. Detta helt enligt vårt ägardirektiv. Vi väntar nu på ett uppdrag från vår ägare om att få se över möjliga kommunägda utvecklingsfastigheter.

Energioptimering av IBAB:s fastigheter har pågått under många år. Nu startar vi också projektet ”En ljusare framtid”. Projektets syfte är att undersöka förutsättningar för applicering av sol-el i IBAB:s fastighetsbestånd. Detta är en solklar utveckling då investeringskostnaderna sjunker, vilket gör att systemen kan bli lönsamma över tid inom de närmaste åren.

Länk till IBAB:s Årsberättelse 2015

2016-10-12T14:03:42+00:002016/05/03|

Solceller och laddstolpar vid IBAB:s fastigheter

ULTIMA_160307_SOLENERGI ibab-27

Nils Brazée och OllePer Hemlin genomför förstudie för IBAB:s projekt ”En ljusare framtid”. Foto Peder Persson.

IBAB:s projekt ”En ljusare framtid” handlar om att undersöka förutsättningar för applicering av solceller på IBAB:s fastighetsbestånd. Målsättningen är, att skapa miljömässig ren elproduktion, så kostnadseffektivt att investeringen blir lönsam över tid.

– Vi är mitt i en förstudie där vi studerar tre av IBAB:s fastigheter för att se förutsättningar för att placera solceller. Det är Borås Arena, Vulcanus och kvarteret Hästen, säger OllePer Hemlin, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP) och Nils Brazée, Inhouse Tech AB.

SP är en stark diskussionspartner när det gäller att sätta nivå på teknik, ställa krav vid uppstart och garantera kvalificerade tester. Man får värden för att utvärdera driften där larmnivåer och historiska data skall matchas mot varandra.

– Detta är viktigt så det inte blir en anläggning man sedan glömmer, tycker OllePer Hemlin.

– Jag har arbetat med flera liknande projekt, säger Nils Brazée. Bland annat en större skola och ett bostadshus för studenter på Chalmers Tekniska Högskola. Där har vi solceller på taken vilket är samma system som vi ämnar ha på IBAB:s fastigheter.

– IBAB ligger i framkant. En enig styrelse och VD gör det inte för att bränna pengar och synas utan här finns det en klar uttalad vilja att se möjligheterna vilket betecknar den nya tiden för solenergi.

– Det är intressant att höra IBAB:s VD när han säger att det gäller att titta framåt inte låsa fast sig i nuet. En bra och förnuftig synpunkt, tycker Olle Per Hemlin och Nils Brazée.

Montering av solceller planeras i september och samtidigt placeras flera laddstolpar för el-bilar i fastighetens närhet.

2016-10-12T14:03:42+00:002016/05/03|

Borås Arena – en pigg tioåring

BORAS ARENA

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Peder Persson.

Borås Arena stod klar inför fotbollsallsvenskan 2005. Första allsvenska matchen spelades mot Örgryte IS den 17 april och slutade 1-0 till Elfsborg efter mål av Daniel Mobaeck.

– Borås Arena är den första arenan som byggdes efter Stockholms Stadion, säger klubbchefen Stefan Andreasson. Att bygga arenan tillsammans med Borås Stad visade sig vara ett framgångsrecept då den sportsligt och ekonomiskt har överträffat alla förväntningar.

– Efter drygt tio år arbetar vi nu för en uppdatering av Borås Arena för att kunna konkurrera med storstadsklubbarna. Det gäller att få fler publika mingelytor med bland annat restauranger för att skapa en mötesplats där publiken kommer en timma innan och stannar kvar en timma efter matchen.

– Detta arbete gör vi ihop med Borås Stad och det är vår förhoppning att vi tillsammans skall lyckas lika bra som för tio år sedan, avslutar Stefan Andreasson och hälsar samtidigt alla varmt välkomna till Elfsborgs hemmamatcher.

Över 50% av Elfsborgs intäkter kommer från sponsorer. I år har man förstärkt truppen med fyra spelare. De kommer från Danmark, Norge, Sundsvall och en från de egna leden.

Stefan Andreasson, var fem år när han började spela fotboll i Elfsborg. Han var aktiv i drygt 28 år och utsågs till klubbchef 2008.

Länk till IF Elfsborg

2016-10-12T14:03:42+00:002016/05/03|

2015 – blev ett bra år för IBAB

BJÖRN OCH MAGNUS IBAB NR 1 2016

2015 har varit ett bra verksamhetsår för IBAB och vi lämnar ifrån oss ett positivt resultat, hälsar IBAB:s
v ordförande Björn Bergquist och ordförande Magnus Johansson. Foto Peder Persson.

IBAB:s uppdrag är att förvalta och utveckla fastigheter. Därefter skall dessa säljas vidare för att ge bolaget en starkare ekonomi för kommande projekt. Detta genomförs för att stödja ett växande lokalt näringsliv med för dem ändamålsenliga lokaler.

– 2015 har varit ett bra verksamhetsår för IBAB och vi lämnar ifrån oss ett positivt resultat. Det är vår förhoppning att 2016 skall bli minst lika bra, säger IBAB:s ordförande Magnus Johansson.

– Vi har flera projekt på gång och några väntar att sjösättas. Projektet Borås Kongresshus ligger för närvarande vilande. Uppdraget att konvertera fastigheten Vulkanus 16, Fabriksgatan – Bryggaregatan, avslutades i februari.
– Det är ett framgångsrikt projekt där vi nu fått möjlighet att samla flera av stadens större förvaltningar. Den tidigare industrilokalen omfattar c:a 14 000 kvadratmeter om 7 plan. Styrelsen har genomfört försäljning av fastigheten Vinddraget 1, (Bussgatan 4), på Viareds Industriområde. Den är nu helt anpassad för Västra Götalandsregionens hjälpmedelcentral.

– Vi har en nästan helt ny styrelse som fungerar bra tillsammans och har en bred erfarenhet från olika områden, säger Magnus Johansson.

– Jag delar den uppfattningen. Vi arbetar i en trevlig och positiv anda vilket är en tradition i Industribyggnader i Borås AB, avslutar Björn Bergquist.

2016-10-12T14:03:42+00:002016/02/08|

Lediga kontorslokaler i centrala Borås

lediga lokaler februari 2016

Välkommen med intresseanmälan för kontorslokalerna på Fleminggatan 3 i Borås. De trevliga och ljusa kontorslokalerna är på plan 2. Foto Peder Persson.

Läge: Centrum.
Lokaltyp: Kontor.
Hiss: Finns med direkt kontakt med lokalen.
Yta: 165 kvadratmeter.
Planlösning: 5 st kontor, välkomnande entre, kök, förråd och WC.
Parkering: I omedelbar närhet.
Ledig: Från 1 april.

För intresse och visning kontakta
Baltzar Balder
Förvaltare
Industribyggnader i Borås AB
Tel 033 – 35 73 69
baltzar.balder@boras.se

2016-10-12T14:03:42+00:002016/02/08|
Go to Top