IBAB intensifierar arbetet med att byta ut konventionella belysningsarmaturer i fastigheten kv. Hästen 4 till betydligt energisnålare LED-armaturer. Foto Magnus Arnesson, IBAB.

I steg ett är lokalen för fastighetens interna caféverksamhet aktuell. Samtliga armaturer kommer att bytas ut. Utöver att de kräver mindre energi ger de även ett starkare ljusflöde i lokalen.

Arbetet är i linje med IBAB:s ambition att sänka den totala elförbrukningen i sitt fastighetsbestånd.

Länkar till:

IBAB finns nu på LinkedIn

Borås Arena 3.0

Nya styrelseledamöter

Andra LIA-perioden för Andreas