En positiv och spännande utveckling för Industribyggnader i Borås AB

110413_bjorn_bergquist_fotopederpersson(1)

Björn Bergquist, Ordförande IBAB. Foto Peder Persson.

 
Industribyggnader i Borås AB (IBAB), har lämnat ett fantastiskt verksamhetsår bakom sig och fortsätter att förvalta sina fastigheter i en positiv anda.
Bland verksamhetsårets större projekt kan nämnas de nya anpassade lokalerna till Stadsdelsförvaltningen Norr som togs fram på rekordtid via konvertering av fastigheten Olovsholmsgatan 32.
Vidare löstes Utbildningsförvaltningens brist på utbildningsmark till Viskastrandsgymnasiets fordons- och entreprenadutbildning genom ett förvärv av företaget Arkfast 3 AB som ett dotterbolag till IBAB. I detta bolag ingår fastigheten Vinddraget 1, i Viareds industriområde, som består av 25 415 m2 mark och 5 360 m2 byggnader.
Snabba, flexibla lösningar tas fram och presenteras tack vare en effektiv organisation, stor lyhördhet och det lilla bolagets genomgripande servicetänkande.
Fastighetsbolaget står nu inför stora utmaningar. Det gäller att anpassa fastigheten Vulcanus, Fabriksgatan 12 samt Bryggaregatan 13-17 (gamla Algots) i samband med Textilhögskolans flytt till Simonsland.
Ytterligare en spännande uppgift som stadens kommunfullmäktige lagt till bolagets uppdrag är att vara en av aktörerna vid kommunens projekteringar av industriområden. Det startar med projektering av framtagande av det s.k. Viared-Väst-området.
Med detta axplock både vad avser genomfört, under genomförande samt kommande projekt ser styrelsen en framtida positiv och spännande utveckling för Industribyggnader i Borås AB.
IBAB:s styrelse består av 
ordförande Björn Bergquist (M),
vice ordförande Eva Österlund Hjort (S), 
Göran Högberg (Fp), Leif Andersson (S), 
Lars-Gunnar Comén (M).
 
Ersättare Lennart Ingvarsson (S), 
Jan Andersson (M), Veronica Ericsson (S), 
Michael Kårström (M),Ulf Landegren (C).
2016-10-12T14:04:02+00:002012/04/25|