Energin kommer från taket2017-04-06T09:33:49+00:00

ibab sidhuvudhuvud

IBAB:s projektledare Baltzar Balder vid solcellsanläggningen på Olovsholmsgatan 32. Foto Peder Persson.

Samtliga 178 solceller är nu monterade på IBAB:s fastighet på Olovsholmsgatan. Vid full drift kommer anläggningen att generera 45 000 kilowatt timmar total årsproduktion vilket är cirka 17% av fastighetens totala förbrukning. En annan jämförelse är vad tre normalvillor förbrukar i energi på ett år.

Allt är monterat och kablar är dragna till inkommande elcentral. Men det ligger inte ute och försörjer fastigheten ännu då slutbesiktning är uppbokad och kommer att ske i slutet av april månad. Därefter kommer anläggningen att vara fullt driftsatt.

– Jag tycker att det har varit intressant att vara delaktig i projektet, säger IBAB:s projektledare Baltzar Balder. Arbetet att lyfta upp material och montera solcellsanläggningen tog fjorton dagar. Det är ett danskt företag, Solar Polaris, med sina tre montörer och egna elektriker som genomfört arbetet. De har följt alla lagar och regler exemplariskt till punk och pricka. Jag vill ge dem en eloge för ett föredömligt professionellt arbete.

– Med rätt skyddsutrustning, skyddsräcken på taket och den kvalitét som de har presterat förväntar jag mig att det kommer att bli en nolla i slutbesiktningsprotokollet.

– IBAB skall utvärdera projektet och sedan är tanken att gå vidare med fler solcellsanläggningar inom bolagets fastighetsbestånd. Aktuellt är taket på Borås Kongresscenter men det är i nuläget inte klart i vilken omfattning detta skall ske. Sedan har vi våra övriga fastigheter som vi också ser över bland annat Vulkanus vid Bryggar- och Fabriksgatan i centrala Borås, avslutar Baltzar Balder.