Ett händelserikt år för IBAB2021-04-13T17:03:15+00:00

ibab sidhuvudhuvud

 

 

IBAB förvaltar fastigheter vilka bidrar till samhällsutveckling på ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms att grön investering, som certifiering Green Building, ligger rätt i tiden vilket Projektet Borås Event är ett exempel på. Text & foto Peder Persson.

2020 blev ett annorlunda och händelserikt år för IBAB. Under pandemin ökades dialogen med våra hyresgäster för att stötta och gemensamt hitta konstruktiva lösningar. Vår verksamhet gick in i digital teknik och distansarbete för att fortsätta leverera uppdraget.

2020 genomförde och invigde IBAB ett aktivitetscenter för barn-, familjeaktiviteter och turism inom djurparksområdet Borås Event vilket harmonierar med flera målområden i Vision Borås 2025.

Nytt hyresavtal tecknades med Nobina Sverige AB gällande ytor inom fastigheten Kv Strömsdal 3 AB vilket även generade ett antal hyresgästanpassningar.

IBAB är en koncern där samtliga bolag meddelar positivt resultat vilket bidrar till fortsatt utveckling. Bolaget lämnar 2020 koncernbidrag om 8 mkr kronor till Borås Stadshus AB. 

Arbete med verksamhetsutveckling pågår för att möta framtidens behov och en ny organisationsstruktur beslutades under året vilken implementeras under 2021.

– Ett stort tack till kunder, samarbetspartners för ett gott samarbete och våra medarbetare för mycket fina insatser under året, hälsar Patrik Johansson, VD, IBAB-koncernen.

Länkar till:
Jobb Borås skapar Social hållbarhet
Roland lämnar IBAB för sortering och återvinning