”Ett välskött och smidigt företag”

bertil_leif

Bertil Myhrberg ochh Leif Olsson

I samband med den nya mandatperioden lämnar ordföranden Bertil Myhrberg och vice ordföranden Leif Olsson IBABs styrelse. De båda politikerna har många års erfarenhet av bolagets verksamhet. Bertil har varit ledamot av styrelsen i åtta år och Leif i hela 26 år.

– Vi lämnar bolaget med gott samvete. Det är ett välskött företag med sund ekonomi och en väl strukturerad verksamhet. Förvaltningen sker hela tiden på ett klokt och genomtänkt sätt. IBAB har Borås Stad som ensam ägare. Företagets uppgift är att förvärva, anpassa och försälja lokaler till små och medelstora företag i Borås kommun.

Till verksamheten hör även engagemang i uppmärksammade projekt som Espirahuset och Ålgårdsläktaren på Elfsborgs hemmaplan Borås Arena.
– Espirahuset är ett bra exempel på väl anpassade och förädlade lokaler. Det har varit en engagerande resa där vi fått sätta oss in i Espirahusets skiftande verksamheter. Värt att nämna är att alla lokaler är uthyrda. Även IBABs övriga fastigheter är i stort sett helt uthyrda.- Vi har hela tiden varit noga med att hålla våra fastigheter snygga och prydliga så att våra hyresgäster trivs i dem. Det som är välskött vårdas alltid bäst. Leif och Bertil är överens om att företaget alltid måste skötas på ett ekonomiskt sunt sätt.

– Likviditeten är god och vi har en ekonomisk beredskap för olika satsningar. IBAB är för övrigt ett av de företag i Sverige som har den högsta kreditvärdigheten. Till kommunens skäl att ha ett sådant här bolag hör vidare att det är ett snabbt och smidigt sätt att hantera olika fastighetsfrågor. Vi har korta ledtider.

IBAB ser dessutom inget självändamål i att behålla sina fastigheter. En fastighet på Viared har nyligen sålts och fastigheterna i kvarteret Navet är för närvarande utannonserade för försäljning.

Bertil och Leif vill även passa på tillfället att ge lovord till de tjänstemän som sköter verksamheten.
– Allt fungerar mycket bra. När socialdemokraten Leif Olsson och moderaten Bertil Myhrberg nu ser tillbaka på åren i bolagets styrelse konstaterar de att trots skiftande ideologier har de inte haft några större meningsskiljaktigheter i styrelsen.
– Vi har hela tiden sett till bolagets bästa, säger de båda veteranerna.

2016-10-12T14:04:30+00:002007/02/21|