Folkets Hus – ett integrationsprojekt för återbruk2017-02-16T18:31:38+00:00

ibab sidhuvudhuvud


Temesgen Tafere, Ali Ismail och Tesfai Gebru är praktikanter som arbetat tillsammans med IBAB:s arbetsledare Rami Randbo att ta tillvara fast och lös inredning i Folkets Hus. Foto Peder Persson.

I mitten av november 2016 startade Industribyggnader i Borås AB, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen ett integrationsprojekt. Projektets syfte var att praktikanterna fått lära sig svenska medan de arbetat på en svensk arbetsplats. Dessutom har de varit med i verkligheten genom att engagera dem i den rätta utbildningen och att de fått erfarenhet under praktiktiden.

– I november startade vi i samverkan med arbetsförvaltningen intervjuer med personer som Arbetsförmedlingen hade valt ut, säger IBAB:s arbetsledare Rami Branbo. Tre stycken blev aktuella och i december började arbetet på plats.

– Vi har tagit tillvara så mycket som möjligt av fast och lös egendom i Folkets Hus med hjälp av Borås Stads Återbruk innan fastigheten rivs och lämnar plats för Borås Kongresshus.

– Vi har plockat ner och tagit tillvara bl.a. marmor från väggar och golv, fast inredning, vitvaror från ca 50 lägenheter, storkök, restaurang och sorterat resterande i olika miljöfraktioner. Stora delar av inredningen har slussats vidare för återanvändning till idrotts- och hembygdsföreningar samt kommunens återbruk. Även företag har fått möjlighet att köpa inredningar. Borås Biståndscenter har också tagit emot inredningar som skickats till nödlidande i Vitryssland och Ukraina.

– Den första februari startade rivningen och integrationsprojektet avslutades. I september börjar uppbyggnaden av Borås Kongresshus och då skall praktikanterna fortsätta med sin praktik och arbeta med SERNEKE:s byggarbetare, avslutar byggingenjör Rami Branbo, arbetsledare IBAB.