Forskningsföretag flyttar in i ESPIRA-huset

action-hogskolan

Lokaler i ESPIRA-huset iordningställs för forskningsbolaget ACTION Caring Sweden AB. 
IBAB iordningställer lokaler för en ny verksamhet näst högst upp i ESPIRA-huset. Det är forskningsföretaget ACTION Caring Sweden AB verksamma inom äldrevård och anhörigstöd som flyttar in efter sommaren. 
 
– Hyresanpassningen fungerar bra och våra önskemål uppfylls, säger forskaren och vd Lennart Magnusson. 
Nästan hela plan fyra i ESPIRA-huset iordningställs för forskningsbolaget ACTION Caring Sweden AB. Den totala ytan på c:a 200 kvadratmeter uppdelas i ett stort konferensrum och åtta mindre rum. Allt är ljust och fräscht med ett luftigt intryck vilket ger en trevlig arbets- och studiemiljö. Läget är fördelaktigt med närheten till Högskolan i Borås.
ACTION Caring Sweden AB som delvis ägs av Högskolan i Borås, forskar fram och utvecklar stöd för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga.
Den aktuella ACTION-tjänsten kommer från början från ett EU-projekt i fem länder. ACTION är en förkortning för Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older persons´ Needs.
Vid ACTION Caring arbetar forskare, vård- och omsorgspersonal och systemutvecklare. Arbetet sker i samverkan med äldre och deras anhöriga och med kommuner och landsting runt om i Sverige. Flertalet av projekten sker i samverkan med Högskolan i Borås
– Det blir positivt för oss alla att verka i dessa ljusa och fräscha
arbetslokaler, avslutar en nöjd Lennart Magnusson.
2016-10-12T14:04:17+00:002009/06/14|