Friskare arbetsliv i Sjuhärad

lennart-andreasson-proteko

Lennart Andreasson, PROTEKO

På våningsplan fem i ESPIRA-huset finner man samarbetsprojektet ”Friskare Arbetsliv i Sjuhärad”. Det är ett projekt för långtidssjukskrivna som varit anställda vid Sjuhärads kommuner. Genom Stiftelsen PROTEKO och deras samverkanspartners genomförs aktiviteter för de drabbade med hjälp och stöd av projektledare och coacher. 

– Vi skapar en utbildning som motiverar till kunskap och ökad positiv självkänsla, säger Lennart Andreasson från PROTEKO.

I samarbete med Sjuhärads kommunalförbund, Borås Stad, Högskolan i Borås, Företagshälsovården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan huvudansvarar PROTEKO för projektet ”Friskare Arbetsliv i Sjuhärad”. Det har visat sig att det många gånger är svårt för arbetsgivare att rehabilitera tillbaka människor till samma arbetsuppgifter efter en långvarig sjukskrivning. Oftast finns det ingen möjlighet till omplacering inom den tidigare arbetsplatsen. Genom kartläggning av var och ens arbetsförmåga skapas förutsättningar för återgång till arbete.

Under hela projekttiden tilldelas varje deltagare en coach som följer upp, stimulerar och stödjer. Målet är att alla ska få möjlighet att praktisera och pröva på olika arbetsuppgifter. Visionen är också att inspirera till kunskap, insikt och passion för ett hälsosammare liv. De får arbeta med sitt intellekt, sin fysiska hälsa, sin känslomässiga och själsliga hälsa och sin vilja.

ESPIRA-huset är en stimulerande arbetsplats med alla företagare och övrigt kontaktnät. Lokalerna högst upp i huset är ljusa och inspirerande för den här verksamheten. Närheten till Högskolan och i övrigt det centrala läget är en fördel för de flesta.

– Samarbetet med IBAB som hyresvärd har varit mycket positivt, säger Lennart Andreasson.

2016-10-12T14:04:14+00:002009/10/23|