NILS BRAZEE JOHAN MLARSSON BUSSGATAN 4 NOVEMBER 2014

Nils Brazée, INHOUSE TECH och Johan Larsson, Serneke är två projektledare som arbetar med att omvandla fastigheten Bussgatan 4 på Viareds industriområde. Foto Peder Persson.

Bussgatan 4, som byggdes 1979 och omfattar 5 300 m2 på ett plan, är en äldre logistik- och industrifastighet med vidhängande kontorsbygg-nad som nu omvandlas för att passa verksam-heten för Hjälpmedelcentralen i Västra Götalands-regionen. Logistik, kontor och verkstad kommer nu att hamna på samma ställe.

– Vi befinner oss i produktionsskedet säger IBAB:s projektledare Nils Brazée. Under byggtiden kommer ett trettiotal entreprenörer att vara verksamma inom bl.a. VVS, rör, ventilation och markarbete. Rivning av vissa delar har påbörjats samtidigt som bygglovshandlingar hanteras. Serneke är totalentreprenör och Johan Larsson projektledare.

– Bussgatan är ett unikt projekt. Vi har t.ex. precis gått igenom förutsättningarna för en testbana med olika väglag för rullstolar. De som skall få tillgång till rullstolar får här en verklig möjlighet att träna och testa.

– Det är intressant att få insyn i Hjälpmedelscentralens omfattande och expansiva verksamhet med teknik som underlättar för människor med funktionshinder, säger Nils Brazée.

Hjälpmedelcentralen i Västra Götaland flyttar sommaren 2015 till Bussgatan 4 på Viareds industriområde.