IBAB – bättre än de stora

ordf_vice_ordf_ibab

Avgående ordförande Uno Jöelaid och vice ordförande Micael Svensson vet varför IBAB är ett framgångsrikt kommunalt bolag.
Ordförande Uno Jöelaid och vice ordförande Micael Svensson ser främst följande anledningar till att IBAB är bättre än de stora:
IBAB har endast en kontaktperson, som är fullt insatt i hyresgästens situation och behov. Därför går det snabbare för hyresgästerna att få hjälp. På IBAB är den personliga kontakten mycket viktig.
IBAB sitter inte i stora kontor med fler medarbetare än de kan sysselsätta. IBAB har därför en lägre kostnadsbild och det kan utnyttjas till ett bättre pris för hyresgästerna.
IBAB är inte tvingade till inrutade system och fasta rutiner. IBAB kan därför vara mer flexibel för att tillmötesgå hyresgästernas behov och önskemål.
IBAB tänker på service hela tiden. En hög servicegrad är utan tvekan IBAB:s starkaste konkurrensfördel.
IBAB kan lägga all energi och engagemang på hyresgästerna. På IBAB finns inga interna problem.
Med dessa viktiga framgångskriterier är förutsättningarna mycket goda för en fortsatt positiv utveckling för IBAB, säger Uno och Micael.
Styrelsen består av Uno Jöelaid (M), ordförande, Micael Svensson (S), vice ordförande, Göran Högberg (FP), Jan Idehed (C), Mona Nordqvist (S).
Ersättare är Jan Andersson (M), Olle Hermansson (VÄG), Walenty Lecznar (KD), Stig Standar (S), Solveig Eriksson (S).
2016-10-12T14:04:07+00:002011/02/21|