IBAB bildar dotterbolag för Borås Kongresshus

kongresshus-boras

Byggstart för Borås Kongresshus är den 15 augusti och inflyttning är planerad till maj 2017.

– Nu bildar vi ett nytt dotterbolag, Eolus 6 AB, som är anpassat för Borås Kongresshus, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Bolaget köper Borås Kongresshus för 15,3 miljoner av Borås Stad och får tillträda den 1 juli 2015.

– IBAB har fått uppdrag av Kommunfullmäktige att bygga ett nytt kongresshus och i uppdraget ligger också att bilda ett dotterbolag. Fastighetsbolaget kommer inte att driva någon verksamhet utan endast hyra ut till en hyresgäst, Borås  Kongresshus AB som i sin tur är dotterbolag till BoråsBorås TME AB.

– Det är vanligt inom fastighetsbranschen att man lägger större fastigheter i egna bolag, säger Lars Nordin. Det är en fördel då det blir transparens och man ser tydligt kostnader och inkomster. Ytterligare en fördel med att placera en sådan här stor fastighet i eget bolag garanterar en professionell drift av huset. Så de som hyr och arbetar med kongresser och övrig publik verksamhet kan lämna över drift och skötsel.

– Upphandling av entreprenör är klar och styrelsen har tagit beslut att genomföra projektet enligt budgeterade 210 miljoner kronor. Byggstart är den 15 augusti och inflyttning är planerad till maj 2017.

Dotterbolaget Eolus 6 AB:s styrelse består av IBAB:s ordförande Magnus Johansson och v.ordförande Björn Bergquist.

2016-10-12T14:03:44+00:002015/08/24|