IBAB byter till energisnålare LED-armaturer

IBAB intensifierar arbetet med att byta ut konventionella belysningsarmaturer i fastigheten kv. Hästen 4 till betydligt energisnålare LED-armaturer. Foto Magnus Arnesson, IBAB.

I steg ett är lokalen för fastighetens interna caféverksamhet aktuell. Samtliga armaturer kommer att bytas ut. Utöver att de kräver mindre energi ger de även ett starkare ljusflöde i lokalen. Arbetet är i linje med IBAB:s ambition att sänka den totala elförbrukningen i sitt fastighetsbestånd.

 

2022-10-20T09:48:09+00:002022/10/20|