IBAB diplomeras återigen för sin kreditvärdighet

AAA(1)

Industribyggnader i Borås AB har fortfarande högsta kreditvärdighet och får därmed rätten att använda Trippel-A symbolen. Denna symbol får endast användas av aktiebolag som omsätter mer än två miljoner kronor.
– Symbolen är viktig den visar på ett snabbt sätt företagets kreditvärdighet, säger VD Lars Nordin. Det är samtidigt ett bevis för att vi som arbetar i bolaget gör det på ett proffisionellt och framgångsrikt sätt.
Trippel-A är ett värderingssystem som baseras på över 2 000 beslutsregler, t.ex. kreditvärdighet hos bolaget och hur man agerar vid upphandlingar.
Kriterier för att erhålla en diplomering för ett aktiebolag är en omsättning på minst två miljoner kronor samt att bolaget verkat i minst tio år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt.
För ett framgångsrikt agerande behövs en god kännedom om sin egen marknad, vem man gör affärer med och vem man vill har som leverantör. Varje kvartal diplomeras de företag som haft Trippel-A i minst ett år. Bolaget erhåller diplom och får rätten att använda symbolen för högsta kreditvärdighet i sin marknadsföring.
Kreditvärdigheten bedöms utifrån olika nyckeltal.Talen är viktiga för att bedöma företagets ekonomiska ställning och möjliga utveckling. Exempel är vinst per aktie, lönsamhet, räntabilitet, förädlingsvärde, självfinansieringsgrad, soliditet och likviditet.
2016-10-12T14:03:55+00:002013/04/23|