IBAB – en professionell fastighetsaktör i Stadshuskoncernen

arsberattelse_ibab_2012

Årsredovisning Industribyggnader i Borås AB. Foto Peder Persson.

Ytterligare ett bra år 2012 – med starkt resultat!

IBAB inkl dotterbolag ökade resultatet efter finansiella poster till 6 mkr (4,4 mkr). Omsättningen ökade också till 28,5 mkr (24,3). Koncernbidrag på 6,6 mkr kan nu lämnas till ägaren.

Moderbolagets resultat av det totala resultatet är 4,4 mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9%, vilket överträffade Kommunfullmäktiges krav på 6%.

IBAB behåller också trippel AAA i kreditvärdighet som bolaget haft i många år. Under året har omförhandling och nyteckning av ett flertal hyreskontrakt genomförts. Bolaget har också förvärvat fastigheten Vinddraget 4. Standarden på bolagets fastigheter upplevs av hyresgästerna som mycket bra.

Under året har stor fokus lagts på att ge projektet ”Ombyggnad av Vulkanus 16” en bra start. Denna ombyggnad kommer att bli den största som bolaget någon gång genomfört.

Med 2012 i ryggen ser jag med tillförsiktfram emot 2013, som möjligheternas år.

Vill passa på att tacka alla som arbetat för IBAB, samtidigt vill jag också tacka hyresgäster och leverantörer för det gångna året.

Lars Nordin VD

2016-10-12T14:03:56+00:002013/04/23|