IBAB – ett välskött och väl fungerande bolag

bjorn-eva-2013
Björn Bergquist, ordförande och Eva Österlund Hjort, v. ordförande i IBAB:s styrelse. Foto Peder Persson.
Industribyggnader i Borås AB:s styrelse består av 10 ledamöter. De är politiskt tillsatta och val hålls var fjärde år. Ordförande är Björn Bergquist och vice ordförande Eva Österlund Hjort.
Tre större projekt har man arbetat med under det gångna verksamhetsåret. Öka säkerheten på Borås Arena, byggnation av fastigheten Vulkanus 16 och utredning för bygge av ett Kongresshus.
– En utanpåliggande hiss skall monteras på Ålgårdsläktaren vid Borås Arena. Läktaren uppfyller dagens krav men vi vill ytterligare förkorta evakueringstiden vid ev. skarpt läge.
Ombyggnad av f.d. Algotshuset, Vulkanus 16, har kommit halvvägs. Tidigare hyresgäster har flyttat för att
ge plats för bl.a hela Vuxenutbildningen. Textilhögskolans flytt till Textile Fashion Center var en stor utmaning.
Nu är de lyckligt på plats och det blev en succé.
– IBAB har fått i uppdrag att utreda möjlighet för att bygga ett Kongresshus utifrån givna förutsättningar.
Vi har genomfört en utredning och kan konstatera att det är möjligt. I skrivandes stund har Kommunstyrelsen,
i enighet, fattat beslut om Kongresshuset. Så nu återstår beslut i fullmäktige i januari.
– Området med Textile Fashion Center, Högskola och ett Kongresshus för upp till 900 besökare blir spännande, säger Eva Österlund Hjort. Vi har i utredningen också tagit med scen, backstage med flera utrymmen för att tillgodose mindre och större musik-, revy och övriga scenevenemang.
– Vi önskar våra hyresgäster, personal och samarbetspartners
En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År, hälsar Eva Österlund Hjort och Björn Bergquist.
2016-10-12T14:03:52+00:002013/12/18|