IBAB garanterar utbildningsyta för Viskastrandsgymnasiet

121004_bussgatan

Industribyggnader i Borås AB, IBAB, övertar fastigheten Vinddraget 4 från dotterbolaget.
Foto Peder Persson
Industribyggnader i Borås AB övertar fastigheten Vinddraget 4, belägen på Bussgatan i Viareds Industriområde. Marken arrenderas idag ut till Borås Stad, Viskastrandsgymnasiets gymnasiala Bygg- och anläggningsprogram och Anläggningsfordon. 
Övertagande av fastigheten sker preliminärt innan årsskiftet 2012 / 2013. Säljare är IBAB:s dotterbolag Industribyggnader i Borås 2 AB.
– Dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB, har styckat av en del av fastigheten Vinddraget 1 och bildat en ny fastighet som heter Vinddraget 4, säger IBAB:s VD Lars Nordin.
– Fastigheten ligger i direkt anslutning till Viskastrandsgymnasiets övriga utbildningsytor vilket ökar möjligheten för skolan att i framtiden förstärka och utveckla utbildningsinsatserna för praktisk utbildning på bl.a. grävmaskiner och hjullastare.
Moderbolaget övertagande av fastigheten Vinddraget 4 garanterar också att marken långsiktigt tillhandahålls för skolans utbildningsverksamhet.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/10/24|