byggnader_ibab

För närvarande är alla IBAB:s lokaler uthyrda.
Det kommunala fastighetsbolaget Industribyggnader i Borås AB, IBAB, förvaltar anpassade industri-, kontors-, affärs- och utbildningslokaler för kunders räkning. Fastigheterna ligger i centrala Borås och hyrs ut till c:a 30 olika företag.

Fastigheterna är Vulcanus 16, det så kallade Algotshuset, beläget på Fabriksgatan i Borås, med bl.a Textilhögskolan, Proteko och Yrkeshögskolan som hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena och kommersiella lokaler i gatuplan med Max Hamburgerrestaurang och Harald Nyborg samt Hästen 3, Espirahuset och Neptunhuset, på Olovsholmsgatan respektive Fleminggatan.

För närvarande är allt uthyrt hos IBAB. Inför framtiden planeras nya investeringar efter att man nyligen sålt ett fastighetsbestånd på Företagsgatan vid Viareds industriområde.