IBAB koncernens verksamhetsår 2015 kan betecknas som förträffligt

feb_2012_lars_nordin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vill passa på att tacka alla hyresgäster och alla som arbetat för IBAB såväl entreprenörer som leverantörer för det gångna verksamhetsåret, hälsar IBAB:s VD Lars Nordin. Foto Peder Persson.

– Bolagets utmaningar 2015 gav ett lyckat resultat. Samtidigt har såväl omsättning 36 mkr (18,5 mkr) som resultat efter finansiella poster 11,4 mkr (3,7 mkr) stigit avsevärt, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

– Tack vare det goda resultatet har IBAB haft möjlighet att stärka bolagets ekonomi och samtidigt lämna ett koncernbidrag på 5 mkr till Borås Stadshus AB.

Alla fastigheter är fullt uthyrda och våra kunder är nöjda, med såväl lokaler som service och hyresnivåer. En fastighet återstår att utveckla, (Eolus. 6 i Borås).

IBAB ser nu fram emot att förvärva och vidareutveckla nya fastigheter. Detta helt enligt vårt ägardirektiv. Vi väntar nu på ett uppdrag från vår ägare om att få se över möjliga kommunägda utvecklingsfastigheter.

Energioptimering av IBAB:s fastigheter har pågått under många år. Nu startar vi också projektet ”En ljusare framtid”. Projektets syfte är att undersöka förutsättningar för applicering av sol-el i IBAB:s fastighetsbestånd. Detta är en solklar utveckling då investeringskostnaderna sjunker, vilket gör att systemen kan bli lönsamma över tid inom de närmaste åren.

Länk till IBAB:s Årsberättelse 2015

2016-10-12T14:03:42+00:002016/05/03|