IBAB köper fastighetsbolag och bildar koncern

fastighet-ibab-viared-2011

Fastigheten Vinddraget 1 på Bussgatan 4 utökar Viskastrandsgymnasiets program på Viareds industriområde.

Utbildningsförvaltningen i Borås Stad har framfört önskemål om att utöka Viskastrandsgymnasiets fordons- och entreprenadutbildning. Med anledning av detta önskar Industribyggnader i Borås AB (IBAB) upprätta en koncern med IBAB som moderbolag och att köpa fastighetsbolaget Arkfast 3 i vilken fastigheten Vinddraget 1 ingår. Arkfast 3 skall då ingå i koncernen som ett dotterbolag till IBAB.

Fastigheten som är belägen på Bussgatan 4 på Viareds industriområde ligger i direkt anslutning till Viskastrandsgymnasiets nuvarande utbildningsenhet.

I och med IBAB:s övertagande av fastigheten får Viskastrandsgymnasiet tillgång till infrastruktur vilket ger möjlighet att starta utbildningarna Mark- och Anläggning samt Anläggningsfordon.

– Vi kommer framöver att utbilda 60 elever i årskurs 2 och 3 under fyra terminer, säger Bygg- och Fordonsprogrammens rektor Anders Wass.

Förutsättningen för köpet är att Borås Stadshus AB och Kommunfullmäktige  godkänner detsamma.

Länk till IBAB:s fastigheter

2016-10-12T14:04:06+00:002011/05/25|