IBAB övertar Vinddraget och bildar dotterbolag

ibab_dotterbolag

IBAB:s VD Lars Nordin och ordförande Björn Bergquist tillsammans med Arkmekkoncernens VD Kjell Johnsson och dess ekonomichef Pierre Höglund vid IBAB:s övertagande av fastigheten Vinddraget 1.
Industribyggnader i Borås AB har utökat sitt fastighetsbestånd med Vinddraget 1 på Bussgatan 4 vid Viareds industriområde i Borås.
Det handlar om c:a 25 000 kvadratmeter tomt- och 8 000 kvadratmeter lokalyta. Tidigare ägare var Arkmek koncernen. Övertagandet ägde formellt rum den första augusti 2011 i Swedbank Sjuhärads lokaler på Allégatan.
I samband med fastighetsaffären har IBAB bildat ett dotterbolag vars namn offentliggörs inom kort.
Arkmek koncernen kommer att fortsätta som hyresgäst och har tecknat ett tioårigt hyresavtal.
– Köpesumman kommer att investeras för att ytterligare effektivisera vår produktion, säger Armek koncernens ekonomichef Pierre Höglund.
Den andra hyresgästen är Viskastrandsgymnasiet som arrenderar 10 000 kvadratmeter för att starta utbildningarna Mark- och Anläggning samt Anläggningsfordon.
– IBAB har på detta sätt löst skolans utökade utbildningsbehov vilket är glädjande,
säger IBAB:s ordförande Björn Bergquist.

 

2016-10-12T14:04:06+00:002011/09/08|