IBAB planerar för förändring i Vulcanus och Espira

vulcanus_juni_2010

Fastigheten Vulcanus 16.

Inför framtiden kommer vissa förändringar att ske i fastigheterna Vulcanus 16, Fabriksgatan 12, 

Bryggaregatan 13-17 och Hästen 3, Espira Tillväxtcenter i Sjuhärad Olovsholmsgatan 32.

Några hyresgäster kommer under 2013 att flytta till kvarteret Simonsland med närhet till Högskolan.

I fastigheten Vulcanus flyttar kommunal verksamhet in och i Espirahuset ges plats för fler företag och verksamheter.

IBAB är fortsättningsvis ägare och kommer som brukligt att, i möjligaste mån, hyresanpassa lokalerna

efter nya hyresgästers önskemål. Några märkbara förändringar sker inte förrän tidigast år 2014.

– Till dess är allt sig likt och de hyresgäster som stannar kvar hos IBAB berörs inte, säger VD Lars Nordin.

Alla hyresgäster får kontinuerligt information bland annat genom vårt nyhetsbrev.

2016-10-12T14:04:11+00:002010/06/16|