IBAB säljer fastighet

navet2

Fastigheten Navet på Ramnaslätt.……………………………………………………foto peder@artcenter.nu

För drygt 19 miljon kronor har IBAB sålt fastigheten Navet 2 på Ramnaslätt. De fem husen på Industrigatan omfattar 16 procent av hela beståndet och säljs till Boråsbolaget Uni fastigheter AB. Pengarna för den sålda fastigheten ska användas för att ytterligare konsolidera bolaget.

Lokalerna inom fastigheten Navet 2 är uppdelade på fyra byggnader som uppfördes 1972. Ytterligare en byggnad uppfördes 1976. Därefter har ett antal om- och tillbyggnader utförts så att den sammanlagda lokalarean nu är cirka 6 000 m2.

Redan från början var det möjligt att hyra lokaler för respektive företags behov genom att byggnaderna är utformade efter ett modulsystem på 6×12 m. Mellan golv och takbalkar är det fria måttet ca 3 m. En relativt enkel grundstandard kan anpassas efter behov. Lokalerna är lämpliga för småindustrier.

Uni fastigheter AB kommer att tillträda senast den 30 oktober.

Här ligger Navet2!

2016-10-12T14:04:26+00:002007/09/12|