IBAB samlar sina anställda2019-04-12T11:20:05+00:00

ibab sidhuvudhuvud

En del av IBAB:s nya kontor i fastigheten Vulkanus 16 där man nu samlar samtliga anställda. Foto Peder Persson.

350 kvadratmeter på våningsplan sju och åtta i fastigheten Vulkanus 16, belägen på Fabriksgatan/Bryggaregatan i centrala Borås, har IBAB-koncernen nu färdigställt sitt nya kontor. 

– För första gången är vi samlade på ett ställe, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Vi är idag sju anställda som får nya arbetsplatser i fastigheten. Det innebär att vi kommer att få större möjlighet att arbeta som ett team med kortare avstånd till varandra. De generösa arbetsytorna kommer också att ge plats för projektarbeten, bygg- och projekteringsmöten med mera.

Förutom kontorsutrymmet nyttjar IBAB även sex garageplatser i fastigheten för sina servicebilar.

– I och med att IBAB:s kontor nu är färdigställt är samtliga kvadratmeter i fastigheten uthyrda och bolagets vakansgrad för hela sitt fastighetsbestånd är för närvarande är 0,2%, hälsar Lars Nordin.

Fastigheten Vulkanus, som tidigare var en industrilokal, omfattar c:a 19 000 kvadratmeter om 8 plan. Ovanför parkeringsgarage och förrådslokaler ligger fastighetens cafeteria. Två våningsplan är utbildningslokaler och våningsplan tre till sex är kontor. Plan sju och åtta är IBAB:s huvudkontor. Samtliga hyresgäster har tillgång till lunchmatsal, café och garageplats.
I lokalerna på Fabriksagatan|Bryggaregatan passerar varje dag c:a 1 000 elever och 400 tjänstemän.