IBAB toppar tillgänglighet

150427_lena mellbladh
– IBAB bygger användningsbart med mycket hög tillgänglighet, tycker Borås Stads
     tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh. Foto Peder Persson.

Lena Mellbladh är Borås Stads tillgänglighetskonsulent med placering på Lokalförsörjningsförvaltningen.
– Vår nämnd har ett utökat ansvar, vilket innebär att jag skall kontrollera tillgängligheten i kommunens samtliga förvaltningar och bolag så att man följer Västra Götalandsregionens riktlinjer.

– Jag är med i alla skeden när kommunen bygger om, bygger till och bygger nytt för att säkerställa
tillgängligheten. Detta gör vi tillsammans så bra att Borås Stad vann EU:s tävling Access City Award för 2015.

– Industribyggnader i Borås AB har jag ofta kontakt med. Där är jag med från början, kollar ritningar och godkänner eventuella avsteg. IBAB är jättebra och deras VD är mån om att vi skall bygga användningsbart med mycket hög tillgänglighet.

– IBAB:s läktardel på Borås Arena ligger i topp när det gäller tillgänglighet för de personer med funktionsnedsättning. Den uppdateras hela tiden för att tillmötesgå och underlätta både hur man tar sig till arenan och inte minst när det gäller evakuering. Senaste tillskottet är en utanpåliggande hiss med generösa utrymmen. Nu kan fler rullstolsburna åka samtidigt vilket, vid en eventuell nödsituation, förkortar evakueringstid. Vid normaltillstånd går det också snabbare att ta sig in och därefter lämna arenan. Glädjande är också Elfsborgs initiativ att syntolka vad som händer via en skärm. Denna service är de troligtvis först med i Sverige.

Förutom Borås Arena uppfyller IBAB:s övriga fastighetsbestånd också de krav och riktlinjer som ställs ur tillgänglighetssunpunkt, avslutar Lena Mellbladh.

Borås Stad vinnare av Access City Award

2016-10-12T14:03:44+00:002015/08/24|