IBAB:s styrelse utvecklar och förvaltar Borås Stads kommersiella fastigheter

styrelse_ibab_2011

Foto Peder Persson.

Industribyggnader i Borås AB:s styrelse består av fem ordinarie och fem ersättare.

Ledamöterna är valda utifrån den politiska styrningen i Borås Stad.

Företagets övergripande arbete består i att göra förstudier, bearbeta material, redovisa ekonomiska kalkyler för att sedan fatta beslut rörande om- och nybyggnad, inköp och försäljning samt förvaltning av stora delar av Borås Stads kommersiella fastighetsbestånd, säger ordförande Björn Bergquist.

Det är styrelsen som fattar de beslut som ofta får långtgående, positiva konsekvenser för verksamhet och förvaltning.

– Den närmaste mandatperioden har vi att arbeta och fatta beslut om bl.a. ombyggnad av kvarteret Vulkanus 16 samt Borås nya Kongresscenter.

– Vulkanus är före detta Algots fabriker i centrala Borås. Här skall drygt 17 000 kvadratmeter konverteras för att tillgodose hela Vuxenutbildningens verksamhet.

Det nya Kongresscentret vid Textile and Fashion Center och Högskolan i Borås är också ett mycket stort åtagande som tillsammans med Vulkanus kommer att bidra till Borås positiva profil med en stark framtidstro, avslutar Björn Bergquist.

2016-10-12T14:03:55+00:002013/06/15|