IBAB:s VD fokuserar intensivt på bolagets nya utmaningar

lars-nordin-bakgrund-vit
IBAB:s VD Lars Nordin ser fram emot nya utmaningar. Foto Peder Persson.
Efter tretton år på Lokalförsörjningsförvaltningen och samtidigt nio år som VD på IBAB har jag
nu c:a elva månader kvar till min 65 årsdag. Samtidigt ökar intensiteten och storleken på uppdragen
i IBAB markant. Detta gäller även Lokalförsörjningsförvaltningen som också är mitt ansvar.
På mitt initiativ har jag under 2013 fört diskussioner med Kommunledningen, Lokalförsörjningsnämndens ordförande och Industribyggnader i Borås AB:s styrelseordförande i syfte att säkra båda mina uppdrags kvalitet
och funktion inför min pensionering. Resultatet av dessa diskussioner är att jag fr.o.m. 2014-09-01 går in som
VD på 100% i IBAB, kommer på detta sätt att tjänstgöra ytterligare en tid efter min 65 års dag.
Samtidigt lämnar jag tjänsten som Förvaltningschef. Detta garanterar en bra kontinuitet i övergång till ny Förvaltningschef för Lokalförsörjningsförvaltningen.
På detta sätt kan jag nu på ett bra sätt fokusera på Industribyggnader i Borås AB:s ordinarie och
utökade verksamhet och stärka organisationen inför de tunga investeringarna på c:a 320 mkr
i kv. Vulkanus 16 och kv. Eolus 6.
När Projektet Vulkanus 16 är inflyttningsklart kommer detta medföra att c:a 1 000 personer kommer att arbeta i lokalerna vilket är positivt för södra centrum. Projekt Eolus 6, som har beslutats enhälligt av Kommunfullmäktige, kommer att stå klart i mars 2017.
Lokalförsörjningsförvaltningen är en komplett och professionell organisation med kunniga och engagerade medarbetare. Denna organisation kommer också fortsättningsvis att användas av Industribyggnader i Borås AB.
Jag ser nu fram emot nya utmaningar i Industribyggnader i Borås AB, avslutar Lars Nordin.
2016-10-12T14:03:49+00:002014/04/10|