IF Elfsborg – ett starkt varumärke!

stefan-andreasson

Stefan Andreasson, klubbchef, IF Elfsborg.

IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson gläds över lagets framgångar och är stolt över Borås Arena. Han är tacksam för den trogna publiken och Sjuhärads givmilda sponsorer.
Stefan Andreasson arbetade tidigare som sportchef för IF Elfsborg och är sedan drygt ett halvår klubbchef och har därmed ett större ansvar för klubbens ekonomi och marknadspersonal. Föreningens driftbudget uppgår till c:a 80 miljoner kronor.
– Klubbens sponsorer går mot strömmen i rådande konjunktur. I år ökar vi med 25 % vilket vi är tacksamma och glada för, säger Stefan Andreasson. IF Elfsborg är ett starkt varumärke och tillsammans med Högskolan, Kulturen och Djurparken med flera ökar vi intresset för Borås.
Föreningen engagerar sig i olika samhällsprojekt. Flera riktade mot ungdomar. Samarbetet med Idrottsgymnasiet vid Sven Erikssonsgymnasiet, nystartad fotbollskola för flickor och pojkar på Daltorpsskolan och engagemanget i Monica och Carl-Axel Ekmans Stiftelse för flickorna i Garissa är några exempel.
– Borås Arena med sitt konstgräs är flitigt använt. Idag är alla välkomna att hyra in sig på planen och slitaget blir därmed också stort. Ett önskemål är att det iordningsställs fler spelplaner med konstgräs. Alla behöver inte hålla elitseriemått, menar Stefan Andreasson
– IBAB är en del i Arenaprojektet och har uppfört den s.k. Ålgårdsläktaren. De är lyhörda och vårt långvariga samarbete är fruktbart, avslutar Stefan Andreasson.
2016-10-12T14:04:16+00:002009/06/14|