Jobb Borås skapar Social hållbarhet2021-04-13T17:03:22+00:00

ibab sidhuvudhuvud

 

 

 

Det finns flera anledningar till varför människor står utanför arbetsmarknaden. Det kan bero på att de inte fått chansen, för att de till exempel behöver extra stöd eller har en funktionsvariation. Borås Stad arbetar på olika sätt för att få ut dessa personer i arbetslivet. 

– Vi förbereder dem för arbetslivet genom att fokusera på förutsättningar, ambitioner och önskemål, säger Eva Andersson som är verksamhetssamordnare på Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad. Praktik och arbetsträning är avgörande för att man ska utvecklas och få möjlighet att i framtiden nå en anställning och en social hållbarhet.

– Jobb Borås bidrar till att människor lyckas förändra sin livssituation och vända hinder till framgång. Vi stöttar arbetsplatser med information och handledning. På så sätt ökar vi tillsammans kunskapen om och förståelsen för deltagarna och deras olika förutsättningar.

Till företag, organisationer och kommun som erbjuder praktik eller arbetsträning erbjuder vi även en kontaktperson för att underlätta samarbetet. Allt vårt arbete sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, avslutar Eva Andersson.

Länkar till:
Roland lämnar IBAB för sortering och återvinning
Ett händelserikt år för IBAB