kongresshus från hägskolan 6 november 20172017-11-06T16:19:56+00:00